Piger viser færre adfærdssymptomer end drenge, hvilket betyder, at mange går mange år, før de får en diagnose. Læs videre for at lære, hvordan ADHD manifesterer sig forskelligt afhængigt af køn.

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) er en af de mest almindelige neuroudviklingsforstyrrelser i barndommen. Den skyldes lave niveauer af visse neurotransmittere, især dopamin og noradrenalin. Disse ubalancer fører til klassiske ADHD-symptomer som f.eks. overdreven snak, manglende evne til at sidde stille, koncentrationsproblemer og impulsivitet.

Mens de fleste børn viser tegn på ADHD før syvårsalderen, forbliver mange børn udiagnosticerede indtil voksenalderen. Desværre har mange af disse en tendens til at være unge piger. Undersøgelser viser for eksempel, at drenge har tre gange større sandsynlighed for at få en ADHD-diagnose end piger.

Dette skyldes ikke, at ADHD er mere almindeligt hos drenge, men fordi drenge med ADHD har en tendens til at udvise ydre symptomer som impulsivitet og aggression. Piger har derimod en tendens til at kæmpe mere med indre symptomer, såsom lavt selvværd eller koncentrationsproblemer. Disse kan tilskrives mange andre problemer, hvilket gør det sværere for forældre og klinikere at opdage dem.

Hvorfor påvirker køn ADHD-symptomer?

ADHD-symptomer er ofte kønsspecifikke, fordi det er en neuroudviklingstilstand, og som alle ved, udvikler piger sig anderledes end drenge. Endvidere involverer ADHD neurokemikalier, som også spiller en afgørende rolle for, hvordan vi udtrykker os. Men da vores miljø og opdragelse også påvirker disse træk, kan kønsnormer også påvirke, hvordan ADHD adskiller sig mellem drenge og piger. Det mest stereotype eksempel er, at unge drenge ofte udtrykker vrede via fysisk aggression, mens unge piger har en tendens til at slå ud verbalt.

For at hjælpe dem, der er bekymrede for, at deres barn måske har ADHD, eller at du måske har et udiagnosticeret tilfælde, har vi bedt vores eksperter om at fremhæve kønsspecifikke symptomer.

Sådan spotter du ADHD hos piger:

Piger med ADHD er normalt ikke så hyperaktive. I stedet har de en tendens til at have den del af tilstanden, der handler om opmærksomhedsunderskud. For eksempel er det usandsynligt, at en ung pige er forstyrrende i et klasseværelse, men ofte savner opgaver eller dagdrømmer overdrevent meget.

Andre symptomer omfatter:

Virker tilbagetrukket.
Intellektuelle vanskeligheder.
Uopmærksomhed.
Verbal aggression (over for andre, eller det kan også være over for dem selv).
Problemer med at fokusere.

Undersøgelser viser, at piger med ubehandlet ADHD er i risiko for lavt selvværd, dårlige præstationer, depression, angst, afhængighed og spiseforstyrrelser. Det anslås også, at næsten 75 % af tilfældene af ADHD hos piger ikke bliver opdaget. Tragisk nok viser forskning også, at unge kvinder med udiagnosticeret ADHD har tre gange større risiko for at forsøge at begå selvmord eller skade sig selv.

Disse skræmmende statistikker reduceres dog betydeligt, når unge kvinder får en diagnose og modtager passende støtte, medicin og psykoterapi.

Sådan spotter du ADHD hos drenge:

I modsætning til piger vil drenge med ADHD være hyperaktive. De vil også udvise de mere klassiske tegn som f.eks:

Impulsivitet (udadreagerende adfærd).
Manglende fokus og koncentrationsproblemer.
Manglende evne til at sidde stille.
Fysisk aggression.
Afbryder ofte andre menneskers samtaler og aktiviteter.

Uanset dit køn vil ubehandlet ADHD imidlertid være en vanskelig tilstand at leve med. Den kan gøre dig udmattet og ubehagelig i din hud, mens du kæmper for at engagere dig i dine lidenskaber, relationer eller liv. Den pris, som dette kræver, kan føre til andre psykiske lidelser som angst og depression eller stofmisbrugsproblemer. ADHD kan dog behandles meget godt med passende behandling og støtte.

Hvis du tror, at din datter eller søn måske har ADHD, skal du søge professionel rådgivning så hurtigt som muligt. Endelig skal du prøve at huske, at ADHD forekommer på et spektrum. Hvis dit barn (eller du selv) viser nogle få symptomer, men ikke alle, er det stadig værd at tale med en professionel.

ADHD-behandling hos Paracelsus Recovery

Hos Paracelsus Recovery tilbyder vi dybdegående og omfattende ADHD-behandlingsprogrammer.

Vores psykoterapiteam vil bruge forskellige teknikker, såsom mindfulnessbaseret kognitiv adfærdsterapi, til at hjælpe dig med at tage fat på eventuelle underliggende problemer, samtidige tilstande og skabe strategier til at håndtere ADHD-symptomerne. Du vil også arbejde tæt sammen med vores interne psykiater og en live-in terapeut, som er tilgængelig for følelsesmæssig støtte døgnet rundt. Vi kan også ordinere medicin, hvis det skønnes nødvendigt.

Årtiers forskning viser, at hvile, motion og ernæring er afgørende for at sikre, at dine ADHD-symptomer forbliver håndterbare. For at hjælpe dig med at opbygge disse grundlæggende søjler for sundhed vil vi indarbejde biokemisk genopretning og ernæringsrådgivning i din ADHD-behandlingsplan. Vi tilbyder også forskellige komplementære terapier såsom yoga, akupunktur og massage for at genoprette dit fysiske helbred og styrke forholdet mellem krop og sind.

Klik her for at få mere at vide eller kontakt os på +41 52 624 63 33 for en fortrolig samtale om dine behov.