Πολιτική απορρήτου

Πολιτική απορρήτου

Σας ευχαριστούμε που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Όπως απαιτείται από τους κανονισμούς της ΕΕ και της Ελβετίας, η παρούσα πολιτική απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες που μας υποβάλλονται μέσω αυτού του ιστότοπου ή με άλλα μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
Παρακαλούμε διαβάστε την παρούσα πολιτική πριν χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο και πριν υποβάλετε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους που ορίζονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου. Σας προτείνουμε να διαβάζετε την πολιτική απορρήτου κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο για να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε πώς θα χρησιμοποιηθούν οι προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλετε.

Συλλογή πληροφοριών

Συλλέγουμε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες, όπως ονόματα, αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ., αποκλειστικά και μόνο όταν υποβάλλονται οικειοθελώς από τους επισκέπτες μέσω της φόρμας επικοινωνίας στον παρόντα ιστότοπο ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις δημοσιευμένες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας. Οι πληροφορίες που παρέχετε χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την εκπλήρωση του συγκεκριμένου αιτήματός σας. Συνήθως πρόκειται για την παροχή περαιτέρω πληροφοριών σχετικά με τις υπηρεσίες μας, τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να σας βοηθήσουμε στην προσωπική σας κατάσταση και το κόστος που σχετίζεται με τις υπηρεσίες μας. Οι προσωπικές σας πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση του συγκεκριμένου αιτήματός σας. Δεν χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας για λίστες αλληλογραφίας ούτε τις παρέχουμε σε οποιονδήποτε τρίτο υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Τεχνολογία cookie/παρακολούθησης

Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να χρησιμοποιεί τεχνολογία cookie και παρακολούθησης. Τα cookies και η τεχνολογία παρακολούθησης είναι χρήσιμα για τη συλλογή πληροφοριών, όπως η χώρα προέλευσης των επισκεπτών του ιστότοπου, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα, την παρακολούθηση του αριθμού των επισκεπτών του ιστότοπου και την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο. Προσωπικές πληροφορίες δεν μπορούν να συλλεχθούν μέσω των cookies και άλλων τεχνολογιών παρακολούθησης, ωστόσο, εάν έχετε προηγουμένως παράσχει προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες, τα cookies μπορούν θεωρητικά να συνδεθούν με αυτές τις πληροφορίες. Σας προτείνουμε να διαγράψετε τα cookies και το ιστορικό του προγράμματος περιήγησης, εάν ανησυχείτε για ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν χρησιμοποιούμε αυτόματα ή χειροκίνητα cookies ή τεχνολογία παρακολούθησης για κανέναν άλλο σκοπό εκτός από τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη στον ιστότοπό μας. Δεν χρησιμοποιούμε την τεχνολογία για να αποκτήσουμε πληροφορίες σχετικά με μεμονωμένους επισκέπτες ή οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία.

Διάθεση πληροφοριών

Δεν μοιραζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλονται σε αυτόν τον ιστότοπο με οποιονδήποτε τρίτο.

Δέσμευση για την ασφάλεια των δεδομένων

Οι προσωπικές πληροφορίες που μας υποβάλλετε διατηρούνται ασφαλείς. Μόνο οι υπάλληλοι και οι υπεργολάβοι της Paracelsus Recovery έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες.