Αφήστε την οικογένειά μας να φροντίσει τη δική σας

Είμαστε μια πλήρως οικογενειακή κλινική.

Στην Paracelsus Recovery, δουλεύοντας κυρίως με πελάτες με εξαιρετικά υψηλό πλούτο, έχουμε δει πώς το μεγάλωμα σε ένα εύπορο νοικοκυριό μπορεί να επηρεάσει την ψυχική υγεία ενός ατόμου. Η έρευνά μας έχει δείξει ότι οι πλούσιοι δεν είναι λιγότερο ευάλωτοι στην κατάχρηση ουσιών ή στην ψυχική ασθένεια από οποιονδήποτε άλλον. Αντιθέτως, ο πλούτος μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα ενός ατόμου να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις. Τα παιδιά που μεγαλώνουν σε εύπορα σπίτια πρέπει συχνά να αντιμετωπίσουν υψηλές προσδοκίες, συναισθηματική παραμέληση και έλλειψη ορίων, μεταξύ άλλων περιβαλλοντικών παραγόντων.

Όλες αυτές οι μεταβλητές μπορούν να αυξήσουν τις πιθανότητες του παιδιού αυτού να χρησιμοποιήσει τη χρήση ουσιών ως μηχανισμό αντιμετώπισης. Για να δημιουργηθεί μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σχετικά με τη συσχέτιση μεταξύ του οικογενειακού πλούτου και της ψυχικής υγείας, η Paracelsus Recovery σχεδίασε έναν αλγόριθμο που παρέχει μια στατιστική ανάλυση του κινδύνου του παιδιού σας να πάρει υπερβολική δόση.

In what generation of family wealth is your kid? (self made = 1st generation) 2
What amount of money can your kid spend per month? [USD] Less than 1000
How many times per week do you see your kid? (think of a normal week) 1
What’s the net worth of your family? [Millions USD] 2 to 10

Αυτός ο Υπολογιστής Κινδύνου Υπερδοσολογίας έχει κατασκευαστεί από την ερευνητική ομάδα της Paracelsus Recovery. Εφαρμόζει έναν αλγόριθμο που συνδυάζει δημόσια προσβάσιμα δεδομένα, ιδιωτικές έρευνες που διενεργήθηκαν μεταξύ οικογενειών με εξαιρετικά υψηλό εισόδημα και ιδιωτικών κλινικών, καθώς και πληροφορίες που προέρχονται από την εμπειρία της Paracelsus Recovery στη θεραπεία οικογενειών που αντιμετωπίζουν προβλήματα κατάχρησης ουσιών. Τα δεδομένα εισόδου αφορούν παιδιά ηλικίας 12-16 ετών και τα αποτελέσματα απεικονίζουν τη στατιστική πιθανότητα το συγκεκριμένο παιδί να υποστεί υπερβολική δόση από μια ουσία (παράνομα ναρκωτικά, αλκοόλ, συνταγογραφούμενα φάρμακα) κατά τη διάρκεια της ζωής του, που θα οδηγήσει είτε σε θάνατο είτε σε νοσηλεία.

ΔΗΛΩΣΗ: Αυτός ο Υπολογιστής Κινδύνου Υπερδοσολογίας έχει κατασκευαστεί από την ερευνητική ομάδα του Paracelsus Recovery. Εφαρμόζει έναν αλγόριθμο που συνδυάζει δημόσια διαθέσιμα δεδομένα, ιδιωτικές έρευνες που διενεργήθηκαν μεταξύ οικογενειών με εξαιρετικά υψηλό πλούτο και ιδιωτικών κλινικών, καθώς και γνώσεις που αποκτήθηκαν από την εκτεταμένη εμπειρία της Paracelsus Recovery στη θεραπεία πλούσιων ατόμων και των οικογενειών τους που βρίσκονται στη δίνη του εθισμού. Πρόκειται για ένα απλό στατιστικό εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για να δημιουργήσει ευαισθητοποίηση και δεν έχει καμία προβλεπτική δύναμη.

Αυτό το ερευνητικό έγγραφο εξηγεί το σκεπτικό και τη λειτουργία αυτού του υπολογιστή.

Αν κάποιος στην οικογένειά σας έχει πρόβλημα - ακόμη και αν η κατάσταση φαίνεται δύσκολη και απελπιστική: Υπάρχει βοήθεια! Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα πιθανά βήματα. Δεν είναι απαραίτητο να ξεκινήσετε αμέσως την απεξάρτηση, η Paracelsus Recovery προσφέρει επίσης αξιολογήσεις.