Αφήστε την οικογένειά μας να φροντίσει τη δική σας

Είμαστε μια πλήρως οικογενειακή κλινική.

Paracelsus logo

- Βοήθεια στη διαρρύθμιση διαμερισμάτων (εγκατάσταση επίπλων, δικτύου/διαδικτύου, έξυπνων τηλεοράσεων, εκτυπωτών, iPads)

- Παροχή υποστήριξης και εξεύρεση λύσεων σε τεχνικά ερωτήματα

- Πραγματοποίηση αγορών

Paracelsus logo

- Αξιοπιστία και ευελιξία

- Βασική τεχνική κατανόηση (συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων της Apple)

- Ταχύτητα και προσανατολισμός στη λύση

- Επικοινωνιακή ικανότητα

- Αγγλικά (επίπεδο συνομιλίας)

- Ικανότητα εργασίας υπό πίεση

Paracelsus logo

- Μια εξαιρετική ομάδα και ένα συναρπαστικό περιβάλλον εργασίας

- Ελκυστικός μισθός

- Δυνατότητα home office κατόπιν συνεννόησης

Εργασία
Τι περιμένουμε
Τι προσφέρουμε
Paracelsus logo

Εργασία

- Βοήθεια στη διαρρύθμιση διαμερισμάτων (εγκατάσταση επίπλων, δικτύου/διαδικτύου, έξυπνων τηλεοράσεων, εκτυπωτών, iPads)

- Παροχή υποστήριξης και εξεύρεση λύσεων σε τεχνικά ερωτήματα

- Πραγματοποίηση αγορών

Τι περιμένουμε

- Αξιοπιστία και ευελιξία

- Βασική τεχνική κατανόηση (συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων της Apple)

- Ταχύτητα και προσανατολισμός στη λύση

- Επικοινωνιακή ικανότητα

- Αγγλικά (επίπεδο συνομιλίας)

- Ικανότητα εργασίας υπό πίεση

Τι προσφέρουμε

- Μια εξαιρετική ομάδα και ένα συναρπαστικό περιβάλλον εργασίας

- Ελκυστικός μισθός

- Δυνατότητα home office κατόπιν συνεννόησης

Το προφίλ της εταιρείας μας

Ανάκτηση του Παράκελσου

www.paracelsus-recovery.com

Επικοινωνία Για ερωτήσεις και αιτήσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κ. Pfeifer:

office@paracelsus-recovery.com