Επωνυμία της εταιρείας
PRC Group AG

Εγγεγραμμένη
από το Καντόνι του Schwyz, Ελβετία

Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
Εκδίδεται από την υγειονομική αρχή του καντονιού της Ζυρίχης (Gesundheitsdirektion Kanton Zürich)


Τύπος εγγραφής

Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (AG) σύμφωνα με το ελβετικό δίκαιο
Αριθμός εγγραφής της εταιρείας. CH-020.3.039.001-2

Διεύθυνση εγγραφής
Erlenhalde 2b
8832 Wollerau

Τηλέφωνο
41 52 222 8800 (γραφείο)
41 52 624 6334 (φαξ)