Me Paracelsus Recovery, jotka työskentelemme pääasiassa erittäin varakkaiden asiakkaiden kanssa, olemme nähneet, miten varakkaassa taloudessa kasvaminen voi vaikuttaa yksilön mielenterveyteen. Tutkimuksemme on osoittanut, että varakkaat eivät ole yhtään vähemmän alttiita päihteiden väärinkäytölle tai mielenterveysongelmille kuin muutkaan. Päinvastoin, varallisuus voi lisätä yksilön todennäköisyyttä kohdata näitä haasteita. Varakkaissa kodeissa kasvavat lapset joutuvat usein selviytymään muun muassa korkeista odotuksista, emotionaalisesta laiminlyönnistä ja rajojen puutteesta.

Kaikki nämä muuttujat voivat lisätä lapsen mahdollisuuksia käyttää päihteitä selviytymiskeinona. Paracelsus Recovery on suunnitellut algoritmin, joka tarjoaa tilastollisen analyysin lapsesi yliannostusriskistä, jotta tietoisuus perheen varallisuuden ja mielenterveyden välisestä korrelaatiosta lisääntyisi.

In what generation of family wealth is your kid? (self made = 1st generation) 2
What amount of money can your kid spend per month? [USD] Less than 1000
How many times per week do you see your kid? (think of a normal week) 1
What’s the net worth of your family? [Millions USD] 2 to 10

Tämän yliannostusriskilaskurin on laatinut Paracelsus Recovery -tutkimusryhmä. Siinä käytetään algoritmia, jossa yhdistyvät julkisesti saatavilla olevat tiedot, erittäin varakkaiden perheiden ja yksityisten klinikoiden keskuudessa yksityisesti tehdyt kyselyt sekä tiedot, jotka on saatu Paracelsus Recovery -yhtiön kokemuksesta päihdeongelmista kärsivien perheiden hoidosta. Syöttötiedot koskevat 12-16-vuotiaita lapsia, ja tulokset kuvaavat tilastollista todennäköisyyttä sille, että kyseinen lapsi saa elämänsä aikana yliannostuksen jostakin aineesta (laittomat huumausaineet, alkoholi, reseptilääkkeet), joka johtaa joko kuolemaan tai sairaalahoitoon.

DISCLAIMER: Tämän yliannostusriskilaskurin on laatinut Paracelsus Recovery -yhtiön tutkijatiimi. Siinä sovelletaan algoritmia, jossa yhdistyvät julkisesti saatavilla olevat tiedot, erittäin varakkaiden perheiden ja yksityisten klinikoiden keskuudessa yksityisesti tehdyt kyselytutkimukset sekä Paracelsus Recovery -yhtiön laaja-alaisesta asiantuntemuksesta riippuvuuden kourissa olevien varakkaiden henkilöiden ja heidän perheidensä hoidossa saatu tieto. Se on pelkkä tilastollinen työkalu, jonka tarkoituksena on lisätä tietoisuutta, eikä sillä ole mitään ennustusvoimaa.

Tässä tutkimuspaperissa selitetään laskurin perusteet ja toiminta.

Jos jollakulla perheessäsi on ongelma - vaikka tilanne vaikuttaisi hankalalta ja toivottomalta: Apua on olemassa! Ota rohkeasti yhteyttä, niin kerromme lisää mahdollisista toimista. Sinun ei tarvitse aloittaa kuntoutusta heti, Paracelsus Recovery tarjoaa myös arviointeja.