Geestelijke gezondheid en welzijn

Onze behandelingsprogramma’s voor angst zijn gecentreerd op intensieve psychotherapie, biochemisch herstel en de geest-lichaam relatie. Onze uitgebreide en op maat gemaakte behandeling is erop gericht cliënten te helpen de symptomen van gegeneraliseerde angststoornis (GAD) en vele andere angststoornissen effectief te beheersen.

Laat onze familie voor de uwe zorgen

Wij zijn een kliniek die volledig in familiebezit is.

exclusieve residentiële behandeling op maat voor angststoornissen

Bij Paracelsus Recovery bieden wij een uitgebreide, exclusieve en op maat gemaakte residentiële behandeling voor angststoornissen. Wij hebben maar één cliënt tegelijk en wij zullen het behandelingsprogramma afstemmen op uw specifieke behoeften. Wij gebruiken psychotherapeutische technieken zoals op mindfulness gebaseerde cognitieve gedragstherapie om de psychologische symptomen van angst te minimaliseren. Om u te helpen de lichamelijke symptomen van angst te overwinnen, zullen wij ook ontspanningstherapieën zoals massage en yoga of holistische therapieën zoals acupunctuur in uw behandelingsprogramma opnemen, als dat nodig is. U krijgt ook een inwonende therapeut toegewezen, die in dezelfde woning verblijft en 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar is voor emotionele steun. Wij bieden uitgebreide biochemische tests om eventuele onevenwichtigheden en chemische tekortkomingen op te sporen. Onze deskundigen besteden speciale aandacht aan de darmgezondheid, aangezien uit vele studies blijkt dat de darm een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van angst. Onze unieke combinatie van psychotherapie, aanvullende therapieën en biochemisch herstel is normaal gesproken voldoende om de symptomen van angst te doen verdwijnen en het welzijn te herstellen. Onze psychiater kan u echter, indien nodig, medicijnen voorschrijven om u door de acute fase heen te helpen. Wij kunnen behandeling voor angst bieden in onze residentiële behandelcentra in Zürich en in Londen.  

“Ik geloof dat uit elk negatief iets positiefs te halen valt.” – Ant Middleton in gesprek met Jan Geber, CEO van Paracelsus-herstel

360° Behandelingsaanpak — De meest uitgebreide en allesomvattende behandeling ter wereld.

Medische controles
Verslaving
Counseling
Uitgebreide
Psychotherapie
Eye Movement Desensitization
en Reprocessing
Familie
Therapie
Psycho-Educatie 
Neurofeedback 
Interval Hypoxische
Hyperoxische behandeling
Bio-chemische
Restauratie
Probiotische therapieën
Levensstijl 
Bio Terugkoppeling
Yoga 
Reflexologie
Massages 
Persoonlijke opleiding 
“Ik geloof dat er iets positiefs te halen valt uit elk negatief.”

AntMiddleton in gesprek met Jan Geber, CEO van Paracelsus Recovery

Symptomen van angst zijn onder meer:

  • Het gevoel voortdurend doodsbang te zijn zonder rationele reden.
  • Het voortdurend hebben van een gevoel van naderende paniek of gevaar.
  • Intrusieve gedachten of angsten.
  • Het moeilijk hebben om zich op iets te concentreren behalve op de huidige zorgen.
  • Slaapproblemen en vermoeidheid.
  • Paniekaanvallen.
  • Lichamelijke verschijnselen zoals benauwdheid op de borst, maagpijn of krampen, hoofdpijn, licht in het hoofd, duizeligheid, oorsuizen, duizeligheid of gevoeligheid voor licht.
  • Hartkloppingen en een hyperbewustzijn van de hartslag.
  • Het gevoel overprikkeld te zijn in een drukke omgeving of voortdurend op gevaar te letten.
Uit studies blijkt dat zowel genetische kwetsbaarheid als omgevingsfactoren bijdragen tot het risico om een angststoornis te ontwikkelen. Andere factoren zoals persoonlijke geschiedenis, persoonlijkheidskenmerken, voeding en levensstijl spelen ook een rol bij het ontstaan van angst. Zo kunnen bijvoorbeeld het opgroeien in een onstabiele omgeving, het lijden aan perfectionisme of een harde innerlijke criticus, bijna-doodervaringen, het meemaken van een trauma of het lijden aan andere psychische aandoeningen zoals depressie, middelenmisbruik of posttraumatische stressstoornis (PTSS) allemaal bijdragen tot het ontstaan van een angststoornis. 

Soorten angststoornissen zijn onder andere:

Gegeneraliseerde angststoornis (GAD)

Gegeneraliseerde angststoornis is de meest voorkomende vorm van angst. Zij wordt gekenmerkt door een buitensporig, aanhoudend en onredelijk gevoel van angst en bezorgdheid, dat iemands leven verstoort. Deze emoties gaan meestal gepaard met lichamelijke symptomen zoals rusteloosheid, concentratieproblemen of spierspanning. De symptomen variëren van mild tot ernstig.

Paniekstoornis

Bij een paniekstoornis ervaart iemand overweldigende hoeveelheden lichamelijke en psychische nood, die erg op een hartaanval kunnen lijken. Symptomen zijn intense pijn op de borst, zich gevoelloos voelen, dissociëren van hun omgeving en tal van andere uitdagende en beangstigende ervaringen.

Specifieke fobieën

Een specifieke fobie doet zich voor wanneer iemand lijdt aan een intense en overweldigende angst voor één voorwerp, plaats of dier.

Agorafobie

Agorafobie is een complexe fobie waarbij iemand doodsbang is voor situaties waaruit hij in geval van nood moeilijk zou kunnen ontsnappen, zoals liften of drukke plaatsen.

Sociale-angststoornis (Sociale fobieën)

Sociale-angststoornis is een ander soort complexe fobie, die optreedt wanneer iemand grote angst voelt om in een sociale omgeving vernederd, afgewezen of in verlegenheid gebracht te worden.

Obsessief-compulsieve stoornis

Wanneer een persoon lijdt aan een obsessief-compulsieve stoornis (OCD), ervaart hij verontrustende en opdringerige gedachten (obsessies) die alleen kunnen worden gestopt door specifieke impulsieve handelingen (compulsies) uit te voeren.

Separatie-angststoornis

Separatie-angststoornis kan, zoals de naam al aangeeft, tot gevolg hebben dat iemand zich buitensporig angstig voelt om van dierbaren gescheiden te worden. Om de diagnose separatie-angststoornis te krijgen, moet de angst groter zijn dan wat passend is voor de leeftijd van de persoon, meer dan vier weken aanhouden bij kinderen en zes maanden bij volwassenen en het leven van de persoon belemmeren.

Inzicht in angst

Bangheid is een normale reactie op een beangstigende of stressvolle ervaring. Wanneer iemand zich angstig voelt, versnelt zijn hartslag en stuurt zijn brein hormonen door zijn hele lichaam om hem hyper-alert en waakzaam te houden. Zodra zij de taak hebben volbracht of uit de gevaarlijke omgeving zijn verwijderd, komt hun geest tot rust en keert hun lichaam terug naar normaal. Wanneer iemand aan een angststoornis lijdt, houden deze door angst veroorzaakte symptomen niet op en kunnen zij resulteren in gevoelens van overweldigd zijn, angst, woede en aanhoudende bezorgdheid zonder specifieke reden.

Wanneer iemand intense emoties als deze voelt, zijn zijn hersenen erop ingesteld om de oorzaak van deze emoties te zoeken. Wanneer zij die aanleiding niet kunnen vinden, kunnen zij naar hun verleden, hun toekomst of in zichzelf kijken om te proberen te achterhalen waarom zij zich zo bang en gespannen voelen. Dit kan leiden tot overpeinzen, een laag zelfbeeld, negatieve gedachten over iemands capaciteiten, besluiteloosheid, uitputting en zich “op het randje” voelen. Deze reacties op de angst zullen de reeds bestaande symptomen verergeren en resulteren in een negatieve terugkoppelingslus die zeer moeilijk te beheersen kan zijn.

Substantiemisbruik kan optreden als een copingmechanisme voor deze door angst veroorzaakte negatieve gedachten en intense emoties. Angst is een van de belangrijkste oorzaken van middelenmisbruik en wanneer ze gecombineerd worden, kunnen ze leiden tot depressie of andere geestelijke gezondheidsproblemen.

FAQs

Angststoornissen ontstaan door een complex geheel van risicofactoren, waaronder persoonlijkheidskenmerken, levensgebeurtenissen, genetische kwetsbaarheid en hersenchemie. 

De beste behandeling van angst is gericht op een multidisciplinaire aanpak die psychotherapie en aanpassingen van de levensstijl omvat. Uit studies blijkt dat psychotherapeutische technieken zoals cognitieve gedragstherapie en geleidelijke blootstellingstherapie zeer doeltreffend zijn bij de behandeling van angst. Onderzoek wijst ook uit dat voldoende slaap, voeding en lichaamsbeweging van cruciaal belang zijn voor de beheersing van angst, maar dat medicijnen nodig kunnen zijn als de symptomen ernstig zijn.

Bij Paracelsus Recovery is onze angstbehandeling gericht op biochemisch herstel, intensieve psychotherapie en het opnieuw versterken van de geest-lichaam verbinding. Bij aankomst zullen wij een uitgebreide beoordeling geven om vast te stellen wat voor soort angststoornis er aanwezig is, wat de onderliggende oorzaken van de angststoornis zijn en eventuele bijkomende psychische aandoeningen. Wij zullen dan een geïndividualiseerd behandelingsplan op maat maken om u te helpen uw symptomen te beheersen en uw lichamelijk en psychisch evenwicht te herstellen.

Problemen met middelenmisbruik kunnen optreden als een coping-mechanisme voor de symptomen van een angststoornis. Als iemand bijvoorbeeld lijdt aan sociale angst, kan hij in sociale omstandigheden op alcohol vertrouwen om zijn zenuwen te kalmeren. Alcohol is echter een depressivum en verzwakt het vermogen van de hersenen om emoties te reguleren, waardoor de symptomen van angst op de lange termijn worden versterkt. Dit kan leiden tot meer afhankelijkheid van de stof en een vicieuze cirkel creëren.

De beste behandeling voor angst en depressie is er een die de onderlinge samenhang van deze twee geestelijke gezondheidsaandoeningen erkent. Bij Paracelsus Recovery zullen wij onze behandelingsprogramma’s afstemmen op uw specifieke behoeften en kunnen wij meerdere geestelijke gezondheidsproblemen tegelijk behandelen.

Ontmoet het team dat verantwoordelijk is voor de Behandeling van Angst

Ontmoet het team