Latest

Welgestelde verwaarlozing

De samenleving maakt zich grote zorgen over arme, achtergestelde kinderen en de grotere kans dat ze geen toegang hebben tot gezondheidszorg en onderwijs, of dat ze op volwassen leeftijd naar drugs of misdaad grijpen. Minder aandacht wordt besteed aan kinderen van welgestelde ouders, die hun eigen problemen hebben. Emotionele verwaarlozing blijft vaak onopgemerkt of wordt…

Lees meer

Wat is dialectische gedragstherapie?

Dialectische gedragstherapie (DBT), ontwikkeld door Marsha Linehan, Ph. in de jaren tachtig, is een soort gesprekstherapie die oorspronkelijk is ontworpen voor risicovolle, suïcidale mensen met de diagnose borderline persoonlijkheidsstoornis. Tegenwoordig wordt DGT gebruikt om mensen te behandelen die worstelen met een reeks complexe en intense emoties, waaronder middelenmisbruik en -verslaving, PTSS, bipolaire stoornis, eetstoornissen en…

Lees meer

Voordelen van yoga bij verslavingszorg

In het algemeen is yoga een oefening die lichaam, geest en ziel ten goede komt door een integratie van ademhalingstechnieken, versterkende oefeningen, houdingen en meditatie. Er zijn veel soorten yoga; ze zijn allemaal gunstig. Hoewel yoga een eeuwenoude praktijk is, is het een relatief nieuwe behandelmethode op het gebied van drugs en drugsalcohol verslaving. De…

Lees meer

Wat is dialectische gedragstherapie?

Dialectische gedragstherapie (DBT), ontwikkeld door Marsha Linehan, Ph. in de jaren tachtig, is een soort gesprekstherapie die oorspronkelijk is ontworpen voor risicovolle, suïcidale mensen met de diagnose borderline persoonlijkheidsstoornis. Tegenwoordig wordt DGT gebruikt om mensen te behandelen die worstelen met een reeks complexe en intense emoties, waaronder middelenmisbruik en -verslaving, PTSS, bipolaire stoornis, eetstoornissen en…

Lees meer
vorige
/
volgende
Geestelijke gezondheid en welzijn

Centrum voor de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen

Bij Paracelsus Recovery zijn onze behandelingsprogramma's voor persoonlijkheidsstoornissen erop gericht u te helpen weer controle te krijgen over uw emoties, gedachten en gedragingen. Al onze behandelingsprogramma's zijn op maat gemaakt en wij behandelen altijd maar één cliënt.

Laat onze familie voor de uwe zorgen

Wij zijn een kliniek die volledig in familiebezit is.

Hoe wij Persoonlijkheidsstoornissen behandelen

4-Weken Residentiële Behandeling

7-daagse Executive Detox

Exclusieve behandeling van persoonlijkheidsstoornissen

Bij Paracelsus Recovery bieden wij behandeling voor alle soorten persoonlijkheidsstoornissen. Bij aankomst voeren wij een grondige psychiatrische evaluatie uit om vast te stellen met welke persoonlijkheidsstoornis u te kampen heeft, de ernst ervan en of er nog andere psychische aandoeningen aanwezig zijn. Wij zorgen ook voor een uitgebreide medische check-up, uitgebreide laboratoriumtests, een beoordeling van de functionele gezondheid en een beoordeling van de levensstijl. Met deze informatie ontwerpen wij een uitgebreid behandelingsprogramma dat gebaseerd is op uw unieke reeks behoeften.

Tijdens de behandeling werkt u met een psychotherapeutisch kernteam dat bestaat uit een psychiater, een inwonende therapeut en een gespecialiseerde psychotherapeut. Het kernteam werkt op een coöperatieve en hechte manier samen en zal u helpen de onderliggende oorzaken van de persoonlijkheidsstoornis te verwerken en te overwinnen.

Wij bieden ook biochemisch herstel en functionele geneeskunde om uw cellulaire, neurologische en biologische gezondheid weer in evenwicht te brengen. Aanvullende therapieën zoals yoga, reflexologie en acupunctuur zijn inbegrepen, indien nodig, om de relatie tussen lichaam en geest te versterken.

Onze psychiater kan medicijnen voorschrijven, maar zal dat alleen doen als de symptomen blijven bestaan nadat andere vormen van therapie ineffectief zijn gebleken.

Wij kunnen persoonlijkheidsstoornissen behandelen in onze klinische behandelcentra in Zürich en in Londen.

Gabor Maté, In het rijk van hongerige geesten: nauwe ontmoetingen met verslaving
Wat we de persoonlijkheid noemen, is vaak een mengelmoes van echte eigenschappen en aangenomen copingstijlen die helemaal niet ons ware zelf weerspiegelen, maar het verlies ervan.

360° Behandelingsaanpak - De meest uitgebreide en allesomvattende behandeling ter wereld.

Medische controles
Verslaving
Counseling
Uitgebreide
Psychotherapie
Eye Movement Desensitization
en Reprocessing
Familie
Therapie
Psycho-Educatie
Neurofeedback
Interval Hypoxische
Hyperoxische behandeling
Bio-chemische
Restauratie
Probiotische therapieën
Levensstijl
Bio Terugkoppeling
Yoga
Reflexologie
Massages
Persoonlijke opleiding
Soorten persoonlijkheidsstoornissen

Cluster A

Cluster A persoonlijkheidsstoornissen worden gekenmerkt door abnormale denk- en gedragspatronen. Zij omvatten:

Paranoïde persoonlijkheidsstoornis - Iemand met een paranoïde persoonlijkheidsstoornis is zeer wantrouwend tegenover anderen. Zij kunnen heel vijandig worden als zij het gevoel hebben dat iemand hen kwaad wil doen.

Schizoïde persoonlijkheidsstoornis - Een schizoïde persoonlijkheidsstoornis is een betrekkelijk ongewone aandoening. Zij wordt gekenmerkt door een overmatige vermijding van sociale activiteiten en een onvermogen om emoties te uiten.

Schizotypische persoonlijkheidsstoornis- Een schizotypische persoonlijkheidsstoornis wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van ongewone overtuigingen en moeite met het aangaan van relaties. Schizotypische persoonlijkheidsstoornis kan ook leiden tot het horen van stemmen, sociale angst en een onvermogen om een breed scala van emoties te uiten.

Soorten persoonlijkheidsstoornissen

Cluster B

Cluster B persoonlijkheidsstoornissen worden gekenmerkt door intens, emotioneel en onvoorspelbaar gedrag. Zij omvatten:

Antisociale persoonlijkheidsstoornis - Als iemand een antisociale persoonlijkheidsstoornis heeft, ontbreekt het hem aan empathie of wroeging, vertoont hij een totale minachting voor anderen en kan hij zowel psychisch als lichamelijk agressief zijn. Deze symptomen kunnen zich uiten in het tegenwerken, misbruiken en manipuleren van anderen, aanhoudend liegen en impulsiviteit.

Borderline persoonlijkheidsstoornis (BPD) - Mensen met BPD worstelen met intermitterende gevoelens van intense leegte, paranoia, stress en woede. Symptomen van BPD zijn stemmingswisselingen, woedeaanvallen en depressieve symptomen. Mensen met BPD kunnen moeite hebben om relaties en banen te onderhouden, omdat de aandoening kan leiden tot een intense angst voor verlating of afwijzing, die vaak oncontroleerbare woedeaanvallen uitlokt.

Narcistische persoonlijkheidsstoornis (NPD) - Symptomen van NPD zijn een gevoel van superioriteit over anderen, een onvermogen om empathie te voelen, een fixatie op fantasieën van macht of succes en een behoefte aan voortdurende bewondering. NPD kan een individu doodsbang maken voor intimiteit, vaak tot het punt dat hij zijn geliefden diep kwetst en manipuleert (leg een link met narcistisch misbruik?) om de kwetsbaarheid die met liefde gepaard gaat te vermijden.

Histrionische persoonlijkheidsstoornis (HPD) - Een histrionische persoonlijkheidsstoornis wordt gekenmerkt door een patroon van buitensporig aandachtzoekend gedrag, dat meestal in de vroege kinderjaren begint. Daartoe behoren een buitensporige behoefte aan goedkeuring, ongepast verleidelijk gedrag en vijandigheid wanneer zij zich genegeerd voelen.

Soorten persoonlijkheidsstoornissen

Cluster C

Cluster C persoonlijkheidsstoornissen worden gekenmerkt door angstig en angstig denken of gedrag. Zij omvatten:

Avoidante persoonlijkheidsstoornis - Een vermijdende persoonlijkheidsstoornis wordt gekenmerkt door aanhoudende gevoelens van nervositeit, angst en een laag gevoel van eigenwaarde. Personen die worstelen met een vermijdende persoonlijkheidsstoornis zullen bang zijn voor afwijzing en om door anderen beoordeeld te worden. Daardoor kunnen zij worstelen met andere psychische aandoeningen, zoals gegeneraliseerde angststoornis of sociale fobieën.

Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis - Een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis (DPD) wordt gekenmerkt door een laag gevoel van eigenwaarde, een gevoel van hulpeloosheid, onderdanigheid en een behoefte aan voortdurende geruststelling. Mensen met DPD zoeken vaak anderen op die voor hen kunnen zorgen en beslissingen voor hen kunnen nemen.

Obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis - Obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis (OCPD) is een persoonlijkheidsstoornis die gekenmerkt wordt door extreem perfectionisme en een starre behoefte aan orde. OCPD lijkt op de obsessieve-compulsieve stoornis (OCD), behalve dat mensen met OCD zich ervan bewust zijn dat hun gedachten en handelingen irrationeel zijn. Daarentegen zijn mensen met OCPD geneigd te geloven dat hun handelingen rationeler zijn.

Inzicht in persoonlijkheidsstoornissen

Wanneer wij over "persoonlijkheid" spreken, hebben wij het over de patronen van gedrag, gedachten en emoties die iemand maken tot wie hij is. Onze persoonlijkheid wordt in de loop van ons leven gevormd, beïnvloed door onze ervaringen, onze jeugd en onze biologie, en is nooit helemaal consistent. In plaats daarvan is onze persoonlijkheid dat kerngevoel van onszelf dat ons in staat stelt te begrijpen waarom wij anders zijn dan anderen en hoe wij ons aan de stressfactoren van het leven kunnen aanpassen.

Als iemand een persoonlijkheidsstoornis heeft, heeft hij niet dit stabiele gevoel van wie hij is en kan hij het moeilijk vinden om op de werkelijkheid te reageren. Zij zullen ook moeite hebben om hun eigen emoties te onderscheiden van die in hun omgeving, wat kan leiden tot langdurige gedragspatronen, emoties en gedachten die ongezond en onbuigzaam zijn.

Er is geen eenduidige oorzaak van een persoonlijkheidsstoornis, maar een jeugdtrauma speelt een aanzienlijke rol in de ontwikkeling ervan. Als een kind een traumatische gebeurtenis meemaakt, heeft dat gevolgen voor alle gebieden van zijn ontwikkeling. De intense emoties die door het trauma worden opgeroepen, kunnen elementen van hun persoonlijkheid vormen en beïnvloeden hoe zij zichzelf, anderen en de wereld zien. Persoonlijkheidsstoornissen beginnen meestal tijdens de kinderjaren of de adolescentie.

FAQs

Een persoonlijkheidsstoornis is een geestelijke gezondheidstoestand die gekenmerkt wordt door langdurige patronen van starre gedachten en gedragingen die het leven van een persoon nadelig beïnvloeden. Een van de meest uitdagende aspecten van een persoonlijkheidsstoornis is dat zij ego-syntonisch zijn. Dit betekent dat wanneer iemand een persoonlijkheidsstoornis heeft, hij zich misschien niet realiseert dat hij een psychische aandoening heeft, omdat hij niet kan herkennen dat zijn symptomen hem leed berokkenen.

Zoals voor alle soorten persoonlijkheidsstoornissen geldt, is er geen genezing voor NPD, maar behandeling kan wel effectief zijn. De beste behandeling voor een narcistische persoonlijkheidsstoornis is gebaseerd op intensieve psychotherapie om personen te helpen sociale vaardigheden te ontwikkelen en een zelfbeeld op te bouwen dat meer overeenkomt met de werkelijkheid.

De meest effectieve behandeling van borderline persoonlijkheidsstoornis is gebaseerd op gespecialiseerde psychotherapie, aanpassingen van de levensstijl en medicijnen (indien nodig geacht). Op mentalisatie gebaseerde psychotherapie is een bijzonder effectieve methode die speciaal voor BPD is ontworpen.

De meest voorkomende oorzaak van persoonlijkheidsstoornissen is trauma in de vroege jeugd. Ervaringen als misbruik, afwezig ouderschap, verwaarlozing en geweld kunnen leiden tot persoonlijkheidsstoornissen (en vele andere psychische aandoeningen). Hersenchemie en genetische factoren spelen ook een rol bij de ontwikkeling van een persoonlijkheidsstoornis.

Onze behandelingsprogramma's zullen altijd afhangen van de unieke omstandigheden, levensstijl en persoonlijke geschiedenis van het individu. Onze behandelingsprogramma's voor persoonlijkheidsstoornissen zijn gecentreerd op intensieve psychotherapie en biochemisch herstel. Onze deskundige psychotherapeuten zullen de meest geavanceerde technieken gebruiken om u te helpen eventuele verwante trauma's te overwinnen en gezondere manieren te ontwikkelen om op uw emoties te reageren. De psychotherapiesessies zullen ook psycho-educatie omvatten om u te helpen meer bewust te worden van hoe de persoonlijkheidsstoornis uw leven heeft beïnvloed.

Ontmoet het team dat verantwoordelijk is voor de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen

Ontmoet het team