10 Tips om een tussenkomst te organiseren bij rijke cliënten

Verlavingsinterventisten moeten deze tien dingen weten als ze werken met ultra-high-net-worth individuen (UHNWI's).

Een interventie is een georkestreerde poging om een geliefde te helpen bij het zoeken naar behandeling. Wij raden altijd aan de hulp van een professionele interventionist in te roepen om de gebeurtenis in goede banen te leiden en ieders emoties te helpen bedwingen.

Hun vaardigheden zijn van vitaal belang, vooral als het individual niet bereid is om hulp te zoeken of confronterend is. Helaas is dat vaak het geval bij UHNWI's. Hun macht, levensstijl en succes beschermen hen tegen de gevolgen van hun daden. Daardoor is het mogelijk dat zij niet accepteren dat zij een probleem hebben, wat leidt tot meer pijn en een vertraagde behandeling.

Macht en succes kunnen ook een hinderpaal zijn voor een succesvolle interventie. Werken met vermogende en succesvolle cliënten vereist culturele competentie en gespecialiseerde opleiding. Zonder dat kunnen interventionisten de complexiteit van de situatie niet begrijpen en minder kans op succes hebben.

Om interventionisten te helpen bij het navigeren door deze nuances, vroegen wij ons team van experts bij Paracelsus Recovery naar de top tien van factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij het werken met UHNWI's.

1. Begrijp de machtsstructuur

Een interventie vereist meestal dat alle betrokkenen, zoals familieleden, delen hoe de verslaving van hun geliefde hen heeft beïnvloed. Hoewel dit nooit gemakkelijk is, is het nog veel moeilijker wanneer die persoon ook uw financiën, carrière of reputatie beheerst. Als de interventionist moet u goed begrijpen welke rol de verslaafde in ieders leven speelt. Als iemand bang is om zijn mond open te doen omdat hij afgekapt zou kunnen worden, respecteer dan dat dit een oprechte angst is. Herinner hen eraan dat alleen verschijnen op de interventie al genoeg is.

2. Begrijp de familiale dynamiek

Ook moet u bedenken dat UHNW-families soms meer als een bedrijf dan als een gezin functioneren. Het is belangrijk te begrijpen welke rol elk lid in het leven van de persoon speelt en hoe zij zich tot elkaar verhouden.

Zit de persoon bijvoorbeeld in een codependent dynamiek met zijn partner? Is de partner een tweede vrouw? Moet zijn zakenpartner erbij zijn? Moet de moeder van zijn kinderen erbij zijn? Staan de ex-echtgenote en de vriendin op goede voet met elkaar? Zorg er altijd voor dat u genoeg weet over elke dynamiek, zodat u een duidelijk plan kunt maken om door de verhoogde emoties en stress te navigeren.

3. Beheer de verwachtingen

TV-beelden van interventies tonen meestal het onderwerp van de intervention hulp aanvaardt, maar in het echt is dat niet altijd het geval. Daar komt nog bij dat UHNWI's gewend zijn te krijgen wat zij willen en confronterend kunnen worden als iemand die zij proberen te helpen geen behandeling wil.

Om deze verwachtingen in goede banen te leiden, moet u ervoor zorgen dat iedereen weet dat zelfs bij een georganiseerde interventie een persoon de aangeboden hulp nog kan weigeren. Herinner hen eraan dat dit niet betekent dat de interventie mislukt is. Het zaadje is geplant, en de persoon kan op een later tijdstip besluiten toch in behandeling te gaan.

4. Anticipeer op controleproblemen

Krachtige mensen zijn gewend controle te hebben over hun leven, over hoe zij gezien worden en over de mensen om hen heen. Daardoor kunnen zij negatief reageren op het feit dat zij in een kwetsbare positie verkeren. Om dit aan te pakken, moet u een evenwicht vinden tussen hen geruststellen dat herstel hun beslissing is, maar dat er consequenties zullen zijn als zij niet gaan. Bied hen bijvoorbeeld twee of drie behandelingsmogelijkheden aan, zodat ze kunnen kiezen welk programma hun voorkeur heeft.

5. Waak op voor hun innerlijke criticus

Er heerst een wijdverbreid misverstand dat mensen die met verslaving worstelen een zwakke wil hebben. In werkelijkheid zijn zij vaak vastberaden en zeer gemotiveerd. Hetzelfde geldt voor de ultra-rijken en succesvollen. Onder deze eigenschappen ligt echter meestal een harde innerlijke criticus op de loer.

Tijdens de interventie moet u erop voorbereid zijn dat de persoon een perfectionist-in-paniek wordt. Dat betekent dat zijn hersenen in de vlucht-of-vecht-modus komen, en hij confronterend kan worden. Moedig iedereen aan om angstmanagementtechnieken te gebruiken om door deze neurochemische reacties te navigeren.

6. Wees op uw hoede voor uw eigen vooroordelen

Gezondheid en succes zijn sterk gestigmatiseerd. Als u niet oppast, kunnen er vooroordelen in uw werk doorsijpelen. Bijvoorbeeld, terwijl u dit artikel leest, komen er gedachten in u op als "waarom behandelen wij hen alsof zij zo speciaal zijn?".

Zo ja, denk dan na over het stigma dat hier aan het werk is en of die gedachten voortkomen uit een plaats van afgunst en veronachtzaming. Die emoties zullen onvermijdelijk de kans op succes van de interventie in de weg staan. Erkennen dat het leven, de zorgen en de verantwoordelijkheden van een rijk iemand anders zijn dan die van u, hoort bij empathisch zijn.

7. Benader uzelf met de dubbele diagnose

Afhankelijkheid van drugsgebruik ontstaat bijna nooit in een vacuüm. Het is vaak een copingmechanisme voor onderliggende problemen zoals stress, trauma, eenzaamheid, depressie, angst of eetstoornissen. Zorg ervoor dat u behandelingsprogramma's kiest die zich richten op samen voorkomende psychische aandoeningen.

8. Gericht op vertrouwelijkheid

Zorg ervoor dat confidentiality een topprioriteit is bij de keuze van het behandelingsprogramma. UHNWI's riskeren veel wanneer zij in een afkickprogramma stappen, en de overgrote meerderheid kan aan geen enkele vorm van groepstherapie deelnemen.

Stelt u zich bijvoorbeeld eens voor wat er met de aandelenkoers van een bedrijf zou gebeuren als het publiek te weten zou komen dat de CEO aan het afkicken was wegens een verslaving aan voorgeschreven medicijnen. De nettowaarde zou kunnen kelderen en mensen zouden hun baan kunnen verliezen. U moet niet alleen een centrum kiezen dat vertrouwelijkheid uiterst serieus neemt, u moet er ook voor zorgen dat het een van de eerste dingen is die u tegen de persoon in het hart van de interventie zegt.

9. Be Flexible

U moet flexibel zijn met uw opleiding als het gaat om een UHNWI-interventie. Gewoonlijk leggen interventionisten er de nadruk op dat de persoon onmiddellijk naar een behandelingscentrum moet gaan. Maar voor iemand met veel verantwoordelijkheden is dat niet altijd mogelijk. Moedig hem in plaats daarvan aan om daar en dan te beslissen, maar zorg voor een team dat hem kan helpen zijn geestelijke gezondheid te beheersen tot het binnengaan in een behandelingsprogramma mogelijk is.

10. Houd het team klein

UHNWI's worden omringd door opportunisten, wat betekent dat zij gewend zijn om de bedoelingen van anderen te betwijfelen. Zorg ervoor dat slechts een klein aantal dierbaren bij de interventie aanwezig is en verwacht dat zij zich ongemakkelijk of wantrouwig voelen in uw aanwezigheid. Wees bereid extra geheimhoudingsverklaringen (NDA's) te ondertekenen en doe alles wat de familie nodig heeft om zich op hun gemak te voelen om door te gaan.

Ter afsluiting moet u bedenken dat het uw prioriteit als interventionist is om de cyclus van ontkenning te helpen doorbreken en de communicatie constructief, meelevend en bevorderlijk voor het welzijn van alle betrokkenen te houden. Als u rekening houdt met deze tien toptips, kunt u dat met succes doen bij UHNWI's en hun gezinnen.

Dit artikel werd gepubliceerd in het Engels 2021-08-23 14:14:26 en vertaald in Nederlands in 2021.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

drie × vier =

The newest posts

Our private articles and press releases
");