Zijn de genderverschillen in ADHD-symptomen belangrijk? (Spoiler: Ja, heel erg).

Meisjes vertonen minder gedragssymptomen dan jongens, waardoor het vaak jaren duurt voordat de diagnose wordt gesteld. Lees verder om te leren hoe ADHD zich anders manifesteert afhankelijk van het geslacht.

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is een van de meest voorkomende neurologische ontwikkelingsstoornissen bij kinderen. Het wordt veroorzaakt door lage niveaus van bepaalde neurotransmitters, met name dopamine en noradrenaline. Deze onevenwichtigheden leiden tot klassieke ADHD-symptomen, zoals overmatig praten, niet stil kunnen zitten, concentratieproblemen en impulsiviteit.

Hoewel de meeste kinderen voor de leeftijd van zeven jaar tekenen van ADHD vertonen, blijven velen ongediagnosticeerd tot ze volwassen zijn. Helaas zijn veel van deze kinderen jonge meisjes. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat jongens drie keer zoveel kans hebben om de diagnose ADHD te krijgen als meisjes.

Dit is niet omdat ADHD vaker voorkomt bij jongens, maar omdat jongens met ADHD de neiging hebben om uiterlijke symptomen te vertonen, zoals impulsiviteit en agressie. Meisjes daarentegen hebben meer te kampen met interne symptomen, zoals een laag gevoel van eigenwaarde of concentratieproblemen. Deze kunnen worden toegeschreven aan vele andere problemen, waardoor het voor ouders en clinici moeilijker te herkennen is.

Waarom heeft geslacht invloed op ADHD-symptomen?

ADHD symptomen zijn vaak geslachtsspecifiek omdat het een neurologische ontwikkelingsstoornis is, en zoals iedereen weet, ontwikkelen meisjes zich anders dan jongens. Verder zijn bij ADHD neurochemische stoffen betrokken die ook een cruciale rol spelen in hoe we ons uiten. Maar omdat onze omgeving en opvoeding ook invloed hebben op deze eigenschappen, kunnen gendernormen ook van invloed zijn op hoe ADHD verschilt tussen jongens en meisjes. Het meest stereotype voorbeeld is dat jonge jongens woede vaak uiten via fysieke agressie, terwijl jonge meisjes de neiging hebben om verbaal uit te halen.

Om diegenen te helpen die zich zorgen maken dat hun kind misschien ADHD heeft of dat je misschien een niet gediagnosticeerd geval hebt, hebben we onze deskundigen gevraagd om de genderspecifieke symptomen te belichten.

Hoe herken je ADHD bij meisjes?

Meisjes met ADHD zijn meestal niet zo hyperactief. In plaats daarvan, hebben ze de neiging om het aandachtstekort deel van de aandoening te hebben. Bijvoorbeeld, een jong meisje zal waarschijnlijk niet storend zijn in een klaslokaal, maar mist vaak opdrachten of dagdroomt overmatig.

Andere symptomen zijn:

Teruggetrokken lijken.
Intellectuele moeilijkheden.
Onoplettendheid.
Verbale agressie (tegen anderen of ook tegen zichzelf).
Problemen met concentreren.

Studies tonen aan dat meisjes met onbehandelde ADHD risico lopen op een laag gevoel van eigenwaarde, onderpresteren, depressie, angst, verslaving en eetstoornissen. Ook wordt geschat dat bijna 75% van de gevallen van ADHD bij meisjes wordt gemist. Tragisch genoeg toont onderzoek ook aan dat jonge vrouwen met ongediagnosticeerde ADHD drie keer meer kans hebben op een zelfmoordpoging of zelfbeschadiging.

Echter, deze angstaanjagende statistieken worden aanzienlijk verminderd wanneer jonge vrouwen een diagnose krijgen en adequate ondersteuning, medicatie en psychotherapie krijgen.

Hoe herken je ADHD bij jongens?

In tegenstelling tot meisjes, zullen jongens met ADHD hyperactief zijn. Zij zullen ook de meer klassieke verschijnselen vertonen, zoals:

Impulsiviteit (acting out).
Gebrek aan focus en concentratieproblemen.
Onvermogen om stil te zitten.
Fysieke agressie.
Vaak onderbreken van gesprekken en activiteiten van andere mensen.

Echter, ongeacht je geslacht, onbehandelde ADHD is een moeilijke aandoening om mee te leven. Het kan je uitgeput en ongemakkelijk in je vel maken, omdat je moeite hebt om je in te zetten voor je passies, relaties of leven. De tol die dit eist kan leiden tot andere geestelijke gezondheidsproblemen zoals angst en depressie of middelenmisbruik. ADHD is echter goed te behandelen met de juiste behandeling en ondersteuning.

Als u denkt dat uw dochter of zoon misschien ADHD heeft, vraag dan zo snel mogelijk professioneel advies. Tot slot, probeer te onthouden dat ADHD voorkomt op een spectrum. Als uw kind (of u) een paar symptomen vertoont, maar niet alle, is het toch de moeite waard om met een professional te praten.

ADHD Behandeling bij Paracelsus Herstel

Bij Paracelsus Recovery bieden we diepgaande en uitgebreide ADHD-behandelingsprogramma's.

Ons psychotherapie team zal gebruik maken van verschillende technieken, zoals mindfulness-gebaseerde cognitieve gedragstherapie, om u te helpen eventuele onderliggende problemen aan te pakken, co-poker voorwaarden en het creëren van strategieën voor het beheer van de ADHD-symptomen. U werkt ook nauw samen met onze interne psychiater en een live-in therapeut die 24/7 beschikbaar is voor emotionele ondersteuning. We kunnen ook medicatie voorschrijven als dat nodig wordt geacht.

Tientallen jaren van onderzoek tonen aan dat rust, beweging en voeding van vitaal belang zijn om ervoor te zorgen dat uw ADHD symptomen beheersbaar blijven. Om u te helpen bij het opbouwen van deze fundamentele pijlers van gezondheid, zullen we biochemisch herstel en voedingsbegeleiding opnemen in uw ADHD zorgplan. We bieden ook verschillende aanvullende therapieën zoals yoga, acupunctuur en massage om uw lichamelijke gezondheid te herstellen en de relatie tussen lichaam en geest te versterken.

Klik hier voor meer informatie of neem contact met ons op via +41 52 624 63 33 voor een vertrouwelijk gesprek over uw behoeften.

Dit artikel werd gepubliceerd in het Engels 2021-11-08 15:30:16 en vertaald in Nederlands in 2021.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

twee × vier =

The newest posts

Our private articles and press releases