Verslaving

Residentiële behandeling en rehabilitatie voor gokverslaving

Bij Paracelsus Recovery erkennen wij dat gedragsverslavingen even schadelijk zijn voor onze gezondheid en ons welzijn als verslavingen op basis van middelen. Onze behandelingsprogramma's zijn gegrondvest op empathie en deskundigheid. Wij geloven dat, omdat ieder mens een uniek individu is, hun behandelingsprogramma ook op maat gemaakt moet zijn om aan hun specifieke behoeften te voldoen.

Laat onze familie voor de uwe zorgen

Wij zijn een kliniek die volledig in familiebezit is.

gedragsmatige verslavingsbehandeling

Gedragsverslavingen, ook wel procesverslavingen genoemd, zijn een reeks gedragingen waar iemand afhankelijk van wordt en naar hunkert. Het zijn "proces"-verslavingen, omdat het een reeks handelingen of een proces is waaraan mensen verslaafd raken, en niet zozeer aan een stof. De kick die het verslavende gedrag aan de hersenen geeft, werkt op vrijwel dezelfde manier als verslaving aan een stof.

Als u denkt dat u misschien een gedragsverslaving hebt, is er hulp beschikbaar. Bij Paracelsus Recovery volgt onze behandeling voor gedragsverslavingen een soortgelijke methode als hoe wij drugsverslavingen behandelen. Onze therapeutische aanpak is gebaseerd op onze kernwaarden van empathie, zorg en toewijding aan het welzijn van elke individuele cliënt.

Wij stellen u een psychotherapeutisch kernteam ter beschikking, bestaande uit een psychiater, een inwonende therapeut en een gespecialiseerde psychotherapeut. Zij zorgen ervoor dat de onderliggende oorzaken van uw afhankelijkheid worden aangepakt, verwerkt en overwonnen. Daarnaast bieden wij talrijke aanvullende therapieën om de stressniveaus te minimaliseren, evenals biochemisch herstel en medische behandelingen om uw gezondheid op cellulair en biologisch niveau weer in evenwicht te brengen.

Wij zullen ook een nazorg- en terugvalpreventieprogramma aanbevelen, met dien verstande dat de grootste uitdaging bij gedragsmatige verslavingsbehandelingen niet alleen is te stoppen, maar ook gestopt te blijven nadat de behandeling is afgelopen.

Gedragsverslavingen omvatten:

 • Gokken
 • Sociale media
 • Risicogedrag
 • Videospelletjes
 • Plastische chirurgie
 • Sex and Love
 • Pornografie
 • Uitoefening
 • Werk
 • Shopping

Symptomen van een gedragsverslaving zijn onder andere:

 • Extra veel tijd besteden aan het gedrag ten nadele van uw relaties of carrière.
 • Afhankelijk worden van de activiteit als een manier om met emoties om te gaan en u "normaal te voelen".
 • Moeite om met het gedrag te stoppen ondanks pogingen om te stoppen.
 • Minimaliseren, liegen en het probleem verbergen voor dierbaren.
 • Terugtrekkingsverschijnselen ervaren (d.w.z. depressie of prikkelbaarheid) wanneer u probeert te stoppen.
Alice Miller, auteur van Het drama van het begaafde kind
Wat is verslaving eigenlijk? Het is een teken, een signaal, een symptoom van nood. Het is een taal die ons vertelt over een benarde situatie die moet worden begrepen.

360° Behandelingsaanpak - De meest uitgebreide en allesomvattende behandeling ter wereld.

Medische controles
Verslaving
Counseling
Uitgebreide
Psychotherapie
Eye Movement Desensitization
and Reprocessing
Familie
Therapie
Psycho-Educatie
Neurofeedback
Interval Hypoxische
Hyperoxische behandeling
Bio-chemische
Restauratie
Probiotische therapieën
Levensstijl
Bio Terugkoppeling
Yoga
Reflexologie
Massages
Persoonlijke opleiding

gedragsverslavingen

Veel mensen vinden het verwarrend dat iemand verslaafd kan raken aan een gedrag in plaats van aan een stof. Terwijl wij vroeger aan verslaving dachten als een afhankelijkheid van een chemische stof, weten wij nu dat het niet de uitwendige stof is waaraan wij verslaafd raken, maar de chemische stoffen die die stof in onze hersenen vrijmaakt.

Wanneer wij ons bezighouden met een activiteit die ons in leven houdt of ons helpt onze genen door te geven, zendt ons beloningssysteem een chemische boodschapper uit, dopamine genaamd, die ons een vleugje voldoening geeft om ons aan te moedigen die actie te herhalen. Het zijn deze dopamine-hits die verslavend kunnen worden, mits de juiste omgevings-, psychologische en biologische factoren aanwezig zijn.

Daarom kan elke activiteit waarbij een rush van dopamine vrijkomt, zoals veel winnen in een casino, risico's nemen of likes krijgen op onze sociale media-accounts, ook verslavend worden. De versterking van deze gedragingen kan zo sterk worden dat sommige mensen een ontwenningsverschijnsel krijgen wanneer zij met het gedrag stoppen. Zij kunnen geagiteerd raken, slaapproblemen krijgen, persoonlijkheidsveranderingen ondergaan en prikkelbaar worden.

FAQs

Gedragsverslavingen beschrijven het dwangmatig en ongecontroleerd bezig zijn met een activiteit, d.w.z. een verslaving aan een bepaalde activiteit. De symptomen, de onderliggende problemen, de potentiële schade en de problemen die het gevolg zijn van gedragsverslavingen lijken vaak sterk op drugsverslavingen. De behandeling vereist een even alomvattende aanpak.

De meest voorkomende symptomen zijn onsuccesvolle pogingen om te stoppen, verlies van controle over hoe vaak u het gedrag vertoont en hoeveel risico u neemt, de activiteit blijven beoefenen ook al hebt u er geen plezier in, en de ontwikkeling van specifieke triggers.

Ja, wij behandelen alle gedragsverslavingen met een intensief, holistisch programma, verzorgd door ons multidisciplinair team. Zowel in Londen als in Zürich omvat de behandeling van gedragsverslavingen een diepgaande psychiatrische en psychologische ondersteuning, een uitgebreid biochemisch en neurochemisch herstel, darmgezondheid en voedingssupplementen.

Bij Paracelsus Recovery hanteren wij een harm-reduction benadering van verslaving, wat betekent dat wij niet pleiten voor levenslange onthouding. Als onthouding geen optie is, richten wij ons op hoe u opnieuw een gezonde relatie met het gedrag kunt aangaan. Wij streven ernaar u te helpen matiging, grenzen en vrede te vinden op alle niveaus: biologisch, psychologisch en lichamelijk. Ons doel is u de emotionele hulpmiddelen te geven die nodig zijn om de stressoren en emotionele uitdagingen van het leven het hoofd te bieden zonder die afhankelijkheid van het gedrag voor geluk, pijnbestrijding of als schild tegen deze moeilijke situaties.

Het hangt van de specifieke verslaving af. Zo kan een gok- of winkelverslaving leiden tot een enorm economisch verlies, een seksverslaving kan leiden tot vernietigde relaties, terwijl een sportverslaving kan leiden tot lichamelijke problemen. In alle gevallen zal de procesverslaving veel stress, angst en pijn in het leven van de persoon brengen, met als gevolg een verslechtering van zijn lichamelijke en psychische gezondheid.

Ontmoet het team dat verantwoordelijk is voor de behandeling van drugsverslaving

Meer