Soorten therapie

Bij Paracelsus Recovery is psycho-educatie een integraal onderdeel van ons uitgebreide behandelingsmodel. Psycho-educatie geeft u de middelen en de informatie die nodig zijn om uw geestelijke gezondheidstoestand te begrijpen. Zoals de naam al zegt, bestaat de techniek uit een combinatie van psychologie en opvoeding.

Laat onze familie voor de uwe zorgen

Wij zijn een kliniek die volledig in familiebezit is.

Psycho-educatie en herstel

Een van de hoofddoelen van elk behandelingsprogramma is mensen in staat te stellen een gezonder en gelukkiger leven te leiden. Om dit doel te bereiken is het belangrijk dat u voldoende inzicht krijgt in de reden waarom u moeilijkheden ondervindt.

Bij Paracelsus Recovery zullen wij praktische, evidence-based technieken aanreiken om een geestelijke gezondheidstoestand of verslaving te begrijpen en ermee om te gaan. Als iemand bijvoorbeeld aan een paniekstoornis lijdt, zal ons team van deskundigen hem informatie geven over de neuropaden in de hersenen en over wat er in het zenuwstelsel gebeurt tijdens een paniekaanval.

Als wij deze aspecten van onszelf eenmaal begrijpen, zijn wij beter in staat negatieve gedachtenpatronen en gedragingen te herkennen wanneer die opkomen. Wanneer wij onze gedachten kunnen herkennen, hebben wij meer controle over hoe wij erop reageren. Zoals het oude gezegde luidt: kennis is macht.

Wij nemen psycho-educatie op in zowel de één-op-één sessies als bij de inwonende therapeut. Ons team van deskundigen reikt u de praktische hulpmiddelen en educatieve middelen aan die nodig zijn om onaangepaste coping-mechanismen te veranderen en te zorgen voor een stevig en langdurig herstel.

Psychoeducatie speelt een vitale rol in al onze behandelprogramma's in zowel Zürich als Londen.

360° Behandelingsaanpak - De meest uitgebreide en allesomvattende behandeling ter wereld.

Medische controles
Verslaving
Counseling
Uitgebreide
Psychotherapie
Eye Movement Desensitization
en Reprocessing
Familie
Therapie
Psycho-Educatie
Neurofeedback
Interval Hypoxische
Hyperoxische behandeling
Bio-chemische
Restauratie
Probiotische therapieën
Levensstijl
Bio Terugkoppeling
Yoga
Reflexologie
Massages
Persoonlijke opleiding

FAQs

Psychoeducatie is een therapeutische interventie die gebruikt wordt om iemand die met psychische problemen worstelt, voor te lichten over zijn aandoening. Het doel van psychoeducatie is u te helpen uw aandoening te begrijpen, zodat u, wanneer u weer thuis bent, uw naasten kunt inlichten over uw geestelijke gezondheid. Op die manier kan psycho-educatie uw relaties helpen verbeteren en zorgen voor een langdurig herstel.

Er zijn talrijke studies en deskundigen die bevestigen dat psycho-educatie, wanneer die samen met andere therapeutische methoden wordt gebruikt, zeer heilzaam is. Talrijke klinische proeven tonen aan dat psycho-educatieprogramma's de psychosociale resultaten verbeteren en helpen bij de terugvalpreventie.

Onderzoek wijst uit dat psycho-educatie als therapeutische interventie zeer effectief kan zijn voor personen die aan een lichte depressie lijden.

Psycho-educatie blijkt te helpen bij terugvalpreventie, het zelfstigma te verminderen, relaties te verbeteren en het gevoel van eigenwaarde te vergroten, naast tal van andere voordelen.

Psychoeducatie is voordelig voor zowel u als uw partners en/of naaste familieleden. Waar nodig, en in overleg met elke cliënt, kunnen wij gezamenlijke psycho-educatiesessies organiseren. Het doel van deze sessies is het behandelingsproces uit te leggen en te bespreken hoe zowel u als uw familie zich kunnen voorbereiden op uw terugkeer naar huis, waarbij alle mogelijke problemen of uitdagingen die zich kunnen voordoen, worden aangepakt.

Ontmoet het team dat verantwoordelijk is voor de psycho-educatietherapie

Meer