Geestelijke gezondheid en welzijn

Bij Paracelsus Recovery zijn onze programma's voor traumaverwerking veelomvattend en exclusief. Wij gebruiken een multidisciplinaire en integratieve behandelingsmethode om alle onderliggende symptomen en eventuele gelijktijdig voorkomende psychische aandoeningen aan te pakken. Wij hebben maar één cliënt tegelijk, zodat ons team absolute vertrouwelijkheid en zorg kan bieden.

Laat onze familie voor de uwe zorgen

Wij zijn een kliniek die volledig in familiebezit is.

Onze ambulante en intramurale behandelingen voor trauma zijn op drie pijlers gecentreerd:

Intensieve psychotherapie

Wij gebruiken psychotherapeutische technieken zoals traumagerichte cognitieve gedragstherapie (CGT) en eye movement desensitisation and reprocessing (EMDR). Deze evidence-based technieken zijn bedoeld om u te helpen de moeilijke emoties te verwerken die met de traumatische gebeurtenis gepaard gaan. Wij bieden u ook een inwonende therapeut die in een zelfstandig gedeelte van de door u gekozen woning verblijft en 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar is voor emotionele steun.

Biochemisch herstel

Bij Paracelsus Recovery zijn wij uniek door de nadruk die wij leggen op biochemisch herstel. Wij bieden uitgebreide biochemische tests om eventuele chemische tekorten of lichamelijke onevenwichtigheden die bijdragen tot uw symptomen te identificeren. Op basis van de resultaten van deze tests zullen wij een op maat gemaakte mix van micro- en macronutriënten ontwikkelen die, wanneer gebruikt in combinatie met onze levensstijl en voedingsadviezen, de symptomen van psychologisch trauma aanzienlijk kunnen verminderen.

De geest-lichaam relatie

Psychologisch trauma leeft vaak in het lichaam. Bij Paracelsus Recovery zullen wij u helpen deze lichamelijke symptomen van trauma te verwerken door ontspanningstherapieën zoals massage en yoga en holistische therapieën zoals acupunctuur of bioresonantietherapie in uw behandelingsprogramma op te nemen.

Wij kunnen traumabehandeling bieden in ons residentieel behandelingscentrum in Zürich en in Londen.

360° Behandelingsaanpak - De meest uitgebreide en allesomvattende behandeling ter wereld.

Medische controles
Verslaving
Counseling
Uitgebreide
Psychotherapie
Eye Movement Desensitization
en Reprocessing
Familie
Therapie
Psycho-Educatie
Neurofeedback
Interval Hypoxische
Hyperoxische behandeling
Bio-chemische
Restauratie
Probiotische therapieën
Levensstijl
Bio Terugkoppeling
Yoga
Reflexologie
Massages
Persoonlijke opleiding
Patricia Arquette in gesprek met het Paracelsus Recovery-team.
“Het leven heeft trauma's, ze zijn moeilijk te verwerken en we hebben hulp nodig om dat te doen. Hulp vragen is oké en het is oké om hulp te zoeken, het maakt je niet minder perfect.”

Symptomen van Trauma

Weliswaar kunnen sommige mensen de emoties die met traumatische ervaringen gepaard gaan verwerken en verder gaan, maar voor anderen kan een trauma een slopende ervaring zijn. Het is een van de belangrijkste oorzaken van veel psychische aandoeningen en kan leiden tot middelenmisbruik, depressie, angst, posttraumatische stressstoornis en eetstoornissen.

Symptomen van trauma kunnen zijn:

  • Erge paniek of angst.
  • Intrusieve gedachten, flashbacks of nachtmerries.
  • Vermijding van plaatsen, activiteiten of gevoelens die met de traumatische gebeurtenis in verband worden gebracht.
  • Dissociatie of een gevoel van afgesneden zijn van zichzelf en de omgeving.
  • Gevoelens van wrok, boosheid of woede.
  • Physieke symptomen die geen lichamelijke oorzaak hebben, zoals hoofdpijn, misselijkheid, vermoeidheid, kortademigheid of spierspanning.
  • Substantiemisbruik.
  • Gevoelens van hopeloosheid en een negatieve kijk op het leven.
  • Het gevoel voortdurend op de uitkijk te staan voor gevaar (hypervigilantie).
  • Zichzelf vastklampen in een patroon van traumatische ervaringen (bijv. als iemand in zijn jeugd misbruikt is, kan dat misbruik genormaliseerd worden en later in zijn leven herhaald worden).

Trauma zal zich bij elke persoon anders manifesteren en hoe hij op een traumatische ervaring reageert, zal afhangen van zowel de persoon als het soort trauma dat hij heeft meegemaakt. Kinderen bijvoorbeeld zijn bijzonder kwetsbaar voor trauma's omdat hun hersenen nog in ontwikkeling zijn en wanneer zij met een stressvolle gebeurtenis te maken krijgen, maakt hun lichaam enorme hoeveelheden angsthormonen vrij die zij nog niet weten te beheersen. Deze gevoelens kunnen hun ontwikkeling nadelig beïnvloeden en tot in de volwassenheid aanhouden, met gevoelens van angst en hopeloosheid tot gevolg, die hun perceptie van de wereld, zichzelf en anderen kunnen bepalen.

Soorten trauma

Acute Trauma

Acute trauma's treden op wanneer iemand één traumatische gebeurtenis meemaakt die zijn fysieke of psychische veiligheid bedreigt. Dergelijke gebeurtenissen kunnen een natuurramp zijn, een eenmalige gebeurtenis van fysiek of seksueel misbruik, het verlies van een dierbare, een auto-ongeluk of het getuige zijn van een gewelddadige handeling.

Chronisch trauma

Chronisch trauma treedt op wanneer iemand over een langere periode aan meerdere traumatische gebeurtenissen wordt blootgesteld. Bijvoorbeeld langdurige mishandeling in de kindertijd, huiselijk misbruik of seksueel misbruik, naar de oorlog gaan of een levensbedreigende ziekte zoals kanker kunnen een chronisch trauma opwekken.

Complex Trauma

Complex trauma Complex trauma ontstaat wanneer een persoon meerdere en uiteenlopende traumatische gebeurtenissen meemaakt. Het ontstaat vaak wanneer iemand misbruik ervaart door toedoen van een ander, met name een verzorger of iemand in een gezaghebbende positie in een omgeving waaraan hij niet kan ontsnappen. Voorbeelden zijn verwaarlozing van kinderen, misbruik, geweld, huiselijk en familiaal geweld, genocide of oorlog, seksuele uitbuiting en mensenhandel. Als iemand een trauma heeft meegemaakt, kan hij zich gesplitst voelen tussen twee personen; wie hij was vóór de gebeurtenis en wie de gebeurtenis van hem gemaakt heeft, waardoor hij bang is dat hij nooit meer verder zal kunnen na wat hem overkomen is. Met de juiste professionele hulp kan een trauma overwonnen worden en kunnen mensen hun innerlijke vrede en welzijn herontdekken.

FAQs

Trauma is de reactie van de hersenen op diep verontrustende gebeurtenissen die iemands vermogen om ermee om te gaan overweldigen. Het kan veel moeilijke emoties in zijn kielzog achterlaten, waaronder gevoelens van hulpeloosheid, een laag gevoel van eigenwaarde en angst.

Posttraumatische stressstoornis (PTSS) treedt op wanneer de symptomen van een trauma gedurende langere tijd onveranderd blijven of verergeren. Hoewel een traumatische gebeurtenis PTSS kan uitlokken, kan een trauma ook leiden tot andere geestelijke gezondheidsproblemen, zoals middelenmisbruik of eetstoornissen. Bij Paracelsus Recovery kunnen wij behandeling voor PTSS en trauma bieden in onze klinische behandelcentra in Zürich en in Londen.

Intensieve psychotherapie is de meest effectieve behandelingsmethode om trauma's te overwinnen. Psychotherapeutische technieken zoals cognitieve gedragstherapie (CGT), cognitieve verwerkingstherapie (CPT), eye-movement desensitisation and reprocessing (EMDR) of langdurige blootstellingstherapie zijn alle zeer effectieve methoden om traumatische gebeurtenissen te boven te komen.

Trauma (vooral jeugdtrauma's) is een van de belangrijkste oorzaken van middelenmisbruik. Bij Paracelsus Recovery pakken wij alle mogelijke gelijktijdige geestelijke gezondheidsproblemen aan in onze behandelingsprogramma's voor zowel trauma als middelenmisbruik.

Bij Paracelsus Recovery bieden wij de best mogelijke traumabehandeling, gericht op intensieve psychotherapie, biochemisch herstel en de geest-lichaam relatie. Bij aankomst voeren wij een grondige evaluatieprocedure uit om alle medische, psychologische en lichamelijke problemen in verband met het trauma op te sporen. Aan de hand van de resultaten van deze tests zullen wij een geïndividualiseerd behandelingsplan op maat uitwerken.

Ontmoet het team dat verantwoordelijk is voor de traumabehandeling

Ontmoet het team