Co to jest leczenie wspomagane lekami?

Leczenie wspomagane lekami (MAT), polega na stosowaniu określonych leków w połączeniu ze standardowymi programami leczenia uzależnień od narkotyków i alkoholu. Badania wskazują, że kombinacja leków i poradnictwa może skutecznie leczyć zaburzenia używania substancji i może przyczynić się do długotrwałego powrotu do zdrowia.

Jak leki pomagają w uzależnieniu

W leczeniu alkoholizmu i uzależnienia od opioidów - zarówno nielegalnych narkotyków, jak i legalnie przepisywanych środków przeciwbólowych - stosuje się wiele różnych leków. Do tej pory nie ma leków prawnie dopuszczonych do leczenia uzależnienia od metamfetaminy, kokainy lub marihuana, chociaż niektóre leki mogą być przepisane w celu złagodzenia rozstroju żołądka, nudności, bólu głowy lub innych objawów odstawienia.

Leki powszechnie stosowane w leczeniu alkoholizmu obejmują: Disulfiram, Naltrekson i Acamprosate, które mają nieco inne cele. Disulfiram jest stosowany u osób, które przeszły detoks i są w początkowym okresie abstynencji. Naltrekson blokuje euforię wywołaną alkoholem, co pomaga w utrzymaniu leczenia i uniknięciu nawrotów. Acamprosat, który redukuje długotrwałe objawy, takie jak lęk, niepokój i bezsenność, przeznaczony jest dla osób, które już przestały pić, ale nadal zmagają się z głodem.

Do leków powszechnie stosowanych w leczeniu uzależnienia od opioidów należą: Metadon, Naltrekson i Buprenorfinę. Chociaż te trzy leki działają w różny sposób, wszystkie pomagają blokować euforyczne efekty opioidów i zmniejszają objawy odstawienia, co pozwala ludziom na zaangażowanie się w poradnictwo i terapię.

Przeciwko stosowaniu terapii wspomaganej lekami

Ale stosowanie leków jest wspierane przez społeczność naukową, niektórzy twierdzą, że terapia wspomagana lekami wymienia tylko jeden lek na inny, przede wszystkim dlatego, że niektóre leki przeciw uzależnieniom należą do tej samej rodziny leków co opioidy.

O ile prawdą jest, że niektóre leki, jak metadon i buprenorfina, mogą wywoływać uzależnienie, to zastępują one niebezpieczne, czasami śmiertelne leki bezpieczniejszymi alternatywami przepisywanymi w kontrolowanej dawce. Leki nie mają negatywnego wpływu na inteligencję, zdolność do pracy, czy funkcjonowanie fizyczne lub psychiczne.

Badania z ostatnich kilku lat wykazały, że leki pomagają ludziom dłużej pozostać na leczeniu, zmniejszają aktywność przestępczą, poprawiają ogólną jakość życia, zapobiegają przedawkowaniu, poprawiają wskaźnik przeżycia i zmniejszają ryzyko nawrotu.

Leki poprawiają również wyniki kobiet w ciąży, które mają zaburzenia związane z używaniem substancji.

Ale terapia wspomagana lekami zyskuje coraz większą akceptację, większość ekspertów uważa, że nadal jest ona w dużym stopniu niewykorzystywana. W wyniku błędnych wyobrażeń na temat terapii wspomaganej lekami, wielu terapeutów niechętnie włącza leki do swoich planów leczenia.

Terapia wspomagana lekami: Jeśli zmagają się Państwo z uzależnieniem od alkoholu lub leków opioidowych, proszę porozmawiać z Państwa lekarzem o terapii wspomaganej lekami. Jeżeli Pana lekarz nie jest przychylny temu pomysłowi, być może powinien Pan porozmawiać z innym lekarzem lub rozważyć zgłoszenie się do ośrodka odwykowego, który specjalizuje się w terapii wspomaganej lekami.

Każde lekarstwo ma swój własny zestaw korzyści i zagrożeń, dlatego ważne jest, aby Pana lekarz wiedział, jak określić, które lekarstwo jest dla Pana najlepsze.

Ważne jest, aby zrozumieć, że leki nie są magicznym lekarstwem na uzależnienie. Jednak w połączeniu z poradnictwem i terapią, leki mogą znacznie poprawić jakość życia i zwiększyć szanse na długotrwały sukces.

Ten artykuł został opublikowany w języku angielskim 2018-07-04 13:53:40 i przetłumaczony na Polski w 2021.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

5 × 4 =

Najnowsze posty

Nasze prywatne artykuły i informacje prasowe