Latest

Zaniedbanie zamożnych

Społeczeństwo wyraża wielkie zaniepokojenie biednymi, niezasłużonymi dziećmi i zwiększonym prawdopodobieństwem, że mogą one nie mieć dostępu do opieki zdrowotnej i edukacji, lub że w dorosłym życiu mogą zwrócić się w stronę narkotyków lub przestępczości. Mniej uwagi poświęca się dzieciom zamożnych rodziców, które mają swój własny zestaw problemów. Zaniedbanie emocjonalne często pozostaje niezauważone lub niezgłoszone, co…

Więcej

Co to jest dialektyczna terapia behawioralna?

Dialektyczna terapia behawioralna (DBT), opracowana przez dr Marshę Linehan w latach 80. XX wieku, jest rodzajem terapii rozmownej, pierwotnie przeznaczonej dla osób wysokiego ryzyka, ze skłonnościami samobójczymi, u których zdiagnozowano zaburzenie osobowości typu borderline. Obecnie DBT stosuje się w leczeniu osób zmagających się z szeregiem złożonych i intensywnych emocji, w tym nadużywaniem substancji i uzależnieniami,…

Więcej

Korzyści z jogi w leczeniu uzależnień

Ogólnie rzecz biorąc, joga to ćwiczenie przynoszące korzyści ciału, umysłowi i duchowi poprzez integrację technik oddechowych, ćwiczeń wzmacniających, pozycji i medytacji. Istnieje wiele rodzajów jogi; wszystkie są korzystne. Chociaż joga jest praktyką wielowiekową, jest to stosunkowo nowa metoda leczenia w dziedzinie narkotyków iuzależnienie od alkoholu. Akceptacja jogi jako formy terapii ciało-umysł rośnie, a praktyka ta…

Więcej

Co to jest dialektyczna terapia behawioralna?

Dialektyczna terapia behawioralna (DBT), opracowana przez dr Marshę Linehan w latach 80. XX wieku, jest rodzajem terapii rozmownej, pierwotnie przeznaczonej dla osób wysokiego ryzyka, ze skłonnościami samobójczymi, u których zdiagnozowano zaburzenie osobowości typu borderline. Obecnie DBT stosuje się w leczeniu osób zmagających się z szeregiem złożonych i intensywnych emocji, w tym nadużywaniem substancji i uzależnieniami,…

Więcej
poprzedni
/
następny

Czym jest Terapia Poznawczo-Behawioralna?

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT), jest rodzajem terapii rozmownej, która powstała w latach 60-tych. W przeciwieństwie do standardowej terapii rozmów, CBT koncentruje się na myśleniu i zachowaniu, i zajmuje się życiem w teraźniejszości, a nie tym, co wydarzyło się w przeszłości.

CBT opiera się na założeniu, że istnieje silny związek pomiędzy myślami i uczuciami, i że wiele problemów życiowych nie wynika ze stresujących wydarzeń, lecz ze znaczenia, jakie przypisujemy tym wydarzeniom.

Dla większości z nas negatywne myślenie rozpoczęło się w dzieciństwie. Do czasu osiągnięcia dorosłości nasze wzorce myślowe są tak utrwalone, że nawet nie zdajemy sobie sprawy z ich istnienia. CBT pomaga ludziom zidentyfikować destrukcyjne, długo zakopane myśli.

Celem CBT jest stworzenie partnerstwa pomiędzy terapeutą i klientem. Wspólnie dokonuje się oceny zniekształconego myślenia i opracowuje się umiejętności i strategie rozwiązywania problemów, aby radzić sobie z trudnymi emocjami w bardziej konstruktywny sposób.

Terapia poznawczo-behawioralna i uzależnienie

Dla osób, które zmagają się z zaburzeniami nadużywania substancji i uzależnieniami, CBT zwiększa świadomość destrukcyjnych myśli i zachowań oraz konsekwencji, które mogą z nich wynikać. Chociaż CBT zazwyczaj składa się z sesji jeden na jeden, to czasami jest stosowana w grupach lub w środowisku rodzinnym.

CBT, która może być stosowana w połączeniu z innymi formami leczenia uzależnień, może również zająć się depresją, lękiem, trauma lub inne problemy, które mogą leżeć u podstaw uzależnienia.

Terapia może również pomóc w przypadku bezsenności, żalu lub straty, chronicznego bólu, problemów w związku lub innych stresujących sytuacji życiowych.

Co się dzieje na sesji CBT?

Terapia poznawczo-behawioralna składa się z jednego spotkania w tygodniu, trwającego godzinę lub mniej. Sesje są ustrukturyzowane, zazwyczaj rozpoczynają się od określonego planu lub tematu na dany dzień. CBT może obejmować szereg różnych technik, takich jak prowadzenie dziennika, medytację mindfulness, trening asertywności lub różne ćwiczenia, które pomagają klientowi uświadomić sobie negatywne wzorce myślowe.

Sesje zazwyczaj zawierają krótkie omówienie poprzedniego spotkania oraz plan pracy domowej, którą klient może wykonać pomiędzy sesjami.

Czy CBT działa?

Liczne badania sugerują, że CBT może przynieść prawdziwą zmianę, która trwa długo po zakończeniu terapii. CBT trwa krócej niż większość innych metod leczenia, przy czym poprawa następuje zazwyczaj w ciągu pięciu do dziesięciu miesięcy, a czasami już po ośmiu do dziesięciu tygodniach.

Terapia poznawczo-behawioralna nie jest cudem i działa tylko na ludzi, którzy są gotowi do współpracy z terapeutą i są gotowi zainwestować czas i wysiłek w cotygodniowe zadania domowe.

Jak znaleźć terapeutę CBT

Jeśli uważa Pan, że terapia poznawczo-behawioralna może być dla Pana pomocna, proszę poprosić swojego lekarza o skierowanie. Jeżeli zmaga się Pan z nadużywaniem substancji lub uzależnieniem, większość ośrodków terapeutycznych i odwykowych zatrudnia terapeutów CBT.

Proszę się upewnić, że terapeuta jest licencjonowany i certyfikowany oraz że ma doświadczenie z Pana konkretnym problemem. Proszę być otwartym i szczerym z terapeutą i trzymać się planu, który oboje Państwo opracują. Proszę być cierpliwym. CBT działa szybciej niż większość innych metod leczenia, ale nadal wymaga ciężkiej pracy i wytrwałości.

Ten artykuł został opublikowany w języku angielskim 2018-07-15 11:43:08 i przetłumaczony na Polski w 2021.

Najnowsze posty

Nasze prywatne artykuły i informacje prasowe