EMDR w leczeniu uzależnień

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) jest stosunkowo nową terapią, która przynosi korzyści ofiarom niedawnej lub trwającej całe życie traumy.

Technikę odkryła dr Francine Shapiro w 1987 roku. Podczas spaceru i próby uporządkowania swoich niepokojących myśli i uczuć dr Shapiro zauważyła, że negatywne myśli zmniejszają się, a ona sama czuje się lepiej, gdy porusza oczami w przód i w tył i skanuje krajobraz.

Przez te wszystkie lata EMDR było stopniowo doskonalone i dopracowywane. Obszerne badania wykazały, że terapia jest skuteczna w przypadku wszystkich rodzajów traumy. EMDR została zatwierdzona między innymi przez Międzynarodowe Towarzystwo Badań nad Stresem Traumatycznym, Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne i Departament Obrony USA.

Badania wskazują na związek między traumą a uzależnieniem, które często powstaje, gdy ludzie sięgają po narkotyki i alkohol w celu samoleczenia i uniknięcia bolesnych, trudnych wspomnień. Szacuje się, że do 60 procent zdrowiejących uzależnionych doświadczyło w pewnym momencie swojego życia poważnej traumy.

Ofiary traumy często próbują wyprzeć złe myśli i wspomnienia, co rzadko się udaje. Nierozwiązana trauma może być przytłaczająca i negatywnie wpływać na każdą część życia danej osoby. Objawy traumy to depresja, wstyd, stres, lęk, koszmary, retrospekcje, poczucie oderwania od rzeczywistości, słaba koncentracja i trudności ze snem.

Trauma może wynikać z takich wydarzeń jak walka zbrojna, katastrofy naturalne lub spowodowane przez człowieka, przemoc polityczna i terroryzm, wykorzystywanie seksualne, maltretowanie w dzieciństwie, zagrażająca życiu choroba, poważne wypadki samochodowe lub napaści fizyczne lub seksualne, takie jak gwałt, napad lub rabunek.

Reakcje traumatyczne mogą wystąpić również po nieoczekiwanym zobaczeniu martwego ciała lub po byciu świadkiem wydarzeń takich jak brutalny napad, katastrofa, wojna, wypadek. Nawet usłyszenie o traumatycznych wydarzeniach od przyjaciela lub bliskiej osoby może wywołać bolesne wspomnienia i objawy.

Ale EMDR może wydawać się prostą koncepcją, w rzeczywistości jest to skomplikowany proces terapeutyczny, który pomaga klientom oderwać się od bolesnych wspomnień. W rezultacie nierozwiązane wspomnienia stają się doświadczeniami edukacyjnymi, w których pacjenci mogą przeanalizować traumatyczne wspomnienia w mniej bolesny i bardziej wzmacniający sposób. Sesje są zazwyczaj emocjonalnie wyczerpujące, ponieważ uwalniane są smutek, żal, niepokój i strach.

EMDR jest potężnym narzędziem, które może przerwać cykl uzależnienia, wspierać powrót do zdrowia i zapobiegać nawrotom. Jednak nie zastępuje on innych form terapii. Stosuje się go raczej w połączeniu z poradnictwem i innymi metodami leczenia. Większość pacjentów odczuwa rezultaty dość szybko.

Kontakt z nami, jeżeli traumatyczne wspomnienia i uzależnienie przeszkadzają Państwu w pełnym, szczęśliwym życiu lub jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o korzyściach EMDR. Jesteśmy tutaj, aby pomóc Państwu w rozwiązaniu Państwa problemów w troskliwy i wysoce profesjonalny sposób.

Ten artykuł został opublikowany w języku angielskim 2021-03-24 00:00:00 i przetłumaczony na Polski w 2021.

Comments are closed.

Najnowsze posty

Nasze prywatne artykuły i informacje prasowe