Ewolucyjne korzenie depresji: Czy depresja ma cel?

Większość ludzkich cech jest zakorzeniona w ewolucyjnych adaptacjach, które pomogły rasie ludzkiej przetrwać przez tysiące lat.

Najbardziej znana teoria ewolucji dotyczy reakcji "walcz lub uciekaj", spontanicznej reakcji, która skłaniała naszych przodków do podejmowania błyskawicznych decyzji w obliczu ataku zwierząt lub innego zagrożenia. Chociaż niebezpieczeństwa współczesnego życia są zupełnie inne, nasza naturalna skłonność do ucieczki lub pozostania i walki nadal zapewnia nam bezpieczeństwo w obliczu ekstremalnego stresu lub niebezpieczeństwa.

Ewolucyjne cele ciężkiej depresji są znacznie trudniejsze do ustalenia, ale naukowcy mają kilka interesujących teorii.

Ewolucja i depresja

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przewiduje, że w niedalekiej przyszłości depresja doprowadzi do większej liczby zgonów niż rak, wypadki, choroby serca, udary i wojny razem wzięte. ScientificMind.com szacuje, że 30 do 50 procent wszystkich ludzi w pewnym momencie swojego życia spełnia kryteria poważnych zaburzeń depresyjnych.

Gdy weźmie się pod uwagę jej niszczący potencjał, wydaje się mało prawdopodobne, aby depresja przyniosła ludzkości jakiekolwiek korzyści; jednak psychologowie ewolucyjni uważają, że zarówno wysokie, jak i niskie nastroje pełnią ważne funkcje.

Depresja i myślenie analityczne

Według jednej z popularnych teorii, znanej jako analityczna ruminacja, depresja może spowolnić nasze myślenie i zmniejszyć poziom pobudzenia podczas konfrontacji, co pomaga nam analizować i rozwiązywać problemy przed podjęciem działań. Znany również jako "realizm depresyjny", celowe procesy myślowe związane z depresją mogą ostatecznie zapobiec kosztownym błędom i pomóc nam przetrwać.

Według podobnej hipotezy znanej jako "behawioralne wyłączenie", osoba w niskim nastroju może po prostu wybrać wycofanie się, zamiast ślepo stawiać czoła ryzyku zagrażającemu życiu lub akceptować sytuacje, które są wyraźnie niebezpieczne lub nierealne.

Ale ta tendencja do wyłączania się, kiedy rzeczy wydają się poza kontrolą, może wydawać się niezdrową reakcją na stres, psychologowie uważają, że pomaga ona naszym starożytnym przodkom przetrwać trudne okresy, takie jak głód, choroby lub susza.

Bolesne myśli jako znaki ostrzegawcze

Niektórzy badacze uważają, że podobnie jak ból fizyczny, również ból psychiczny, np. związany z depresją, powinien być postrzegany jako znak ostrzegawczy, że coś jest nie w porządku. Zwracając uwagę na ból, jesteśmy zmotywowani do dokonania koniecznych zmian. Z punktu widzenia ewolucji, pewna ilość bólu psychicznego może ostatecznie stworzyć silniejsze, bardziej odporne istoty ludzkie.

Jeszcze wiele do nauczenia się

Problem z każdą hipotezą polega na tym, że w przeciwieństwie do większości chorób fizycznych, istnieje niewiele "twardych" testów do rozpoznania depresji, istnieją kryteria diagnostyczne, które muszą być stosowane w dialogu z pacjentem. Dlatego często trudno jest odróżnić łagodne okresy obniżonego nastroju, które mogą nam pomóc w uporządkowaniu problemów i wprowadzeniu pozytywnych zmian, od paraliżującego, zniekształconego myślenia związanego z zagrażającą życiu ciężką depresją.

Oczywiście, depresja jest poważną chorobą i lekarze muszą się jeszcze wiele nauczyć o tym zaburzeniu. Jednak myślenie o depresji jako o przydatnej adaptacji może pomóc nam zrozumieć, dlaczego w ogóle występuje i czemu służy, zamiast postrzegać chorobę jako fundamentalną wadę lub defekt osobowości.

Narkomania i alkoholizm a depresja

Depresja często leży u podstaw nadużywania substancji i uzależnienia, a dotarcie do źródła problemu jest krytycznym aspektem leczenia i odwyku od narkotyków i alkoholu.

Jeśli Pan lub ktoś, kogo Pan kocha, cierpi na uzależnienie lub używa narkotyków i alkoholu jako sposobu na samoleczenie bólu depresji, proszę jak najszybciej szukać pomocy. Uzależnienie, nawet jeśli towarzyszy mu depresja, jest uleczalne. Jednak to podwójne zaburzenie rzadko leczy się bez pomocy. W Paracelsusie mamy duże doświadczenie w leczeniu narkotyków i uzależnienia od alkoholu oraz depresji.

Ten artykuł został opublikowany w języku angielskim 2017-02-16 22:46:26 i przetłumaczony na Polski w 2021.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

szesnaście + 6 =

Najnowsze posty

Nasze prywatne artykuły i informacje prasowe