Latest

Zaniedbanie zamożnych

Społeczeństwo wyraża wielkie zaniepokojenie biednymi, niezasłużonymi dziećmi i zwiększonym prawdopodobieństwem, że mogą one nie mieć dostępu do opieki zdrowotnej i edukacji, lub że w dorosłym życiu mogą zwrócić się w stronę narkotyków lub przestępczości. Mniej uwagi poświęca się dzieciom zamożnych rodziców, które mają swój własny zestaw problemów. Zaniedbanie emocjonalne często pozostaje niezauważone lub niezgłoszone, co…

Więcej

Co to jest dialektyczna terapia behawioralna?

Dialektyczna terapia behawioralna (DBT), opracowana przez dr Marshę Linehan w latach 80. XX wieku, jest rodzajem terapii rozmownej, pierwotnie przeznaczonej dla osób wysokiego ryzyka, ze skłonnościami samobójczymi, u których zdiagnozowano zaburzenie osobowości typu borderline. Obecnie DBT stosuje się w leczeniu osób zmagających się z szeregiem złożonych i intensywnych emocji, w tym nadużywaniem substancji i uzależnieniami,…

Więcej

Korzyści z jogi w leczeniu uzależnień

Ogólnie rzecz biorąc, joga to ćwiczenie przynoszące korzyści ciału, umysłowi i duchowi poprzez integrację technik oddechowych, ćwiczeń wzmacniających, pozycji i medytacji. Istnieje wiele rodzajów jogi; wszystkie są korzystne. Chociaż joga jest praktyką wielowiekową, jest to stosunkowo nowa metoda leczenia w dziedzinie narkotyków iuzależnienie od alkoholu. Akceptacja jogi jako formy terapii ciało-umysł rośnie, a praktyka ta…

Więcej

Co to jest dialektyczna terapia behawioralna?

Dialektyczna terapia behawioralna (DBT), opracowana przez dr Marshę Linehan w latach 80. XX wieku, jest rodzajem terapii rozmownej, pierwotnie przeznaczonej dla osób wysokiego ryzyka, ze skłonnościami samobójczymi, u których zdiagnozowano zaburzenie osobowości typu borderline. Obecnie DBT stosuje się w leczeniu osób zmagających się z szeregiem złożonych i intensywnych emocji, w tym nadużywaniem substancji i uzależnieniami,…

Więcej
poprzedni
/
następny

O ułatwianiu 12 kroków

Jeśli szukają Państwo leczenia od uzależnienia alkoholowego lub innego problemu związanego z nadużywaniem substancji lub uzależnienia, mogą Państwo zauważyć, że wiele programów leczenia koncentruje się przede wszystkim na Dwunastu Krokach, podczas gdy inne programy ściśle popierają alternatywne, inne niż Dwanaście Kroków podejścia.

Coraz częściej programy Dwunastu Kroków są oferowane jako tylko jedna z części kompleksowego programu leczenia, który zawiera również Dwanaście Kroków.pl/pl/blog/what-are-the-12-steps">Programy Dwunastu Kroków są oferowane jako tylko jedna część kompleksowego programu leczenia, który zawiera tradycyjne poradnictwo, różne terapie i programy edukacyjne, jak również inne duchowe komponenty, takie jak medytacja lub joga. To wprowadzenie programów Dwunastu Kroków jako aspektu leczenia jest ogólnie znane jako terapia wspomagająca Dwunastu Kroków.

Terapia wspomagająca Dwunastu Kroków to ustrukturyzowany program oparty na zasadach programów Dwunastu Kroków, takich jak Anonimowi Alkoholicy i Anonimowi Narkomani. Doradca ocenia indywidualne używanie alkoholu lub narkotyków przez klienta, objaśnia zaawansowane koncepcje Dwunastu Kroków i ułatwia wstępne uczestnictwo i zaangażowanie w program, który obejmuje wspólnotę z innymi ludźmi, którzy mają podobne problemy.

Uczestnicy są proszeni o przepracowanie serii duchowych i moralnych zasad, zaczynając od szczerego uznania niemocy nad uzależniającą substancją lub zachowaniem, chęci uznania istnienia siły większej od siebie i zobowiązania do poddania się tej wyższej sile.

Metody leczenia są osobistym wyborem i programy Dwunastu Kroków nie są odpowiednie dla wszystkich. Jednak badania wskazują na to, że osoby, które uczestniczą w terapii facylitacyjnej Dwunastu Kroków, są bardziej skłonne do kontynuowania programu Dwunastu Kroków po zakończeniu leczenia i do dłuższego pozostawania w abstynencji.

Badacze uważają, że pozytywne korzyści z facylitacji Dwunastu Kroków wynikają ze wzrostu duchowości, większej pewności siebie, rozwoju trzeźwych sieci społecznych i zrozumienia, że dotarcie do innych ludzi zastępuje egocentryczny styl życia.

Badania wskazują również na to, że facylitacja Dwunastu Kroków powoduje zmniejszenie objawów depresji i poczucia beznadziejności. Z kolei poprawa ogólnego samopoczucia prowadzi zazwyczaj do bardziej pozytywnych zmian w życiu i zwiększonej szansy na życie wolne od uzależnień i nadużywania substancji.

Ten artykuł został opublikowany w języku angielskim 2014-10-31 00:19:46 i przetłumaczony na Polski w 2021.

Najnowsze posty

Nasze prywatne artykuły i informacje prasowe