Problemy z uzależnieniami: ADHD u dorosłych

Uzależnienie jest złożonym zaburzeniem i nie zawsze możliwe jest określenie jego przyczyny. Szacuje się jednak, że co najmniej połowa osób z zaburzeniami związanymi z nadużywaniem substancji, zmaga się również z podstawowymi problemami, takimi jak depresja, lęk, trauma lub ADHD (zespół deficytu uwagi) u dorosłych. Podstawowe zaburzenia są często niezdiagnozowane i ludzie mogą być zupełnie nieświadomi problemu - wiedzą tylko, że życie nie układa się tak, jak powinno. Uzależnienie często wynika z tego, że ludzie sięgają po narkotyki i alkohol, próbując ukryć (lub samoleczyć) emocjonalny lub psychiczny ból i dyskomfort.

Uzależnienie i ADHD dorosłych

Osoby z ADHD mają tendencję do izolowania się i często doświadczają niskiego poczucia własnej wartości i braku pewności siebie. Mogą mieć problemy z nawiązywaniem lub utrzymywaniem znaczących relacji. Zazwyczaj większość osób z ADHD może również:

  • Być impulsywnym, łatwo się nudzić lub łatwo się frustrować
  • Szybko tracić panowanie nad sobą
  • Mieć trudności z podejmowaniem decyzji
  • Łatwo się rozpraszać i nie być w stanie skupić uwagi w pracy lub szkole
  • Mieć słabe umiejętności zarządzania czasem

ADHD jest najczęściej diagnozowane w dzieciństwie, ale stan ten może trwać do dorosłości. Lekarze często leczą dziecięce i dorosłe ADHD za pomocą leków stymulujących, takich jak Adderall i Ritalin, które są uważane za stosunkowo bezpieczne i pomocne, gdy są prawidłowo stosowane, ale mogą uzależniać, gdy są nadużywane.

Wiele osób jest całkowicie nieświadomych, że ma ADHD; w Stanach Zjednoczonych szacuje się, że aż trzy czwarte dorosłych z ADHD pozostaje niezdiagnozowanych. Osoby z niezdiagnozowanym ADHD mogą sięgnąć po leki pobudzające, takie jak kokaina lub amfetamina, aby opanować objawy, ponieważ leki pobudzające mają odwrotny skutek dla osób z ADHD, w rzeczywistości spowalniają zamiast przyspieszać.

Ludzie z ADHD często sięgają po alkohol, aby uciec od trudności życiowych lub w nadziei, że będą lepiej spać lub pozostaną wystarczająco spokojni, aby skoncentrować się i poradzić sobie z pracą lub szkołą.

Leczenie uzależnienia i ADHD u dorosłych

W Paracelsusie zawsze leczymy podstawowe problemy, takie jak ADHD u dorosłych, razem z uzależnieniem, ponieważ zajmowanie się jednym problemem bez drugiego nie działa na dłuższą metę. Leczenie samego uzależnienia może być skuteczne przez pewien czas, ale nawroty są częste, jeżeli ludzie nie zidentyfikowali podstawowych problemów i nie poddali się fachowemu leczeniu.

Jeżeli zmaga się Pan z uzależnieniem i podejrzewa Pan, że może mieć ADHD dorosłych, kompetentne doradztwo może pomóc Panu nauczyć się podejmować lepsze decyzje i opracować nowe strategie radzenia sobie. Często pomocne są również takie terapie jak edukacja żywieniowa, medytacja mindfulness i ćwiczenia. Stwierdziliśmy, że kompleksowa ocena i późniejsze leczenie jest najbardziej obiecującą strategią dla sukcesu, zdrowia i szczęścia.

Ten artykuł został opublikowany w języku angielskim 2015-10-02 16:56:59 i przetłumaczony na Polski w 2021.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

piętnaście + 1 =

Najnowsze posty

Nasze prywatne artykuły i informacje prasowe