Psychoedukacja w leczeniu uzależnień

Psychoedukacja jest aspektem terapii, który oferuje informacje, świadomość i wsparcie dla osób leczących się z uzależnienia od narkotyków i alkoholu lub zachowań kompulsywnych, takich jak hazard, uzależnienie od seksu lub zaburzenia odżywiania. Jest to również skuteczna terapia dla osób, które zmagają się z chorobami psychicznymi, takimi jak depresja lub lęk. Angażuje lewą lub racjonalną półkulę mózgu do przetwarzania informacji i regulacji często silnych uczuć/afektów, które towarzyszą uzależnieniu. Daje pacjentom możliwość ponownego przejęcia kontroli nad swoim życiem, nadając sens staremu powiedzeniu, że "wiedza to potęga".
Psychoedukacja, stosowana jako część kompleksowego planu leczenia, zwiększa szanse na długotrwałe wyleczenie na wiele sposobów:

 • Nałóg jest chorobą chroniczną, która wpływa na mózg. Psychoedukacja dostarcza sposobów na zrozumienie złożonej nauki o uzależnieniu w prostych słowach.
 • Ukończenie leczenia i powrót do życia ze wszystkimi jego wyzwaniami może być stresujące. Psychoedukacja dostarcza cennych informacji, które pomagają złagodzić obawy i niepokój.
 • Psychoedukacja daje klientom możliwość zadawania pytań - nawet jeśli temat jest trudny lub wstydliwy.
 • Człowiek, który poddaje się leczeniu, odczuwa czasami ogromne poczucie winy spowodowane niefortunnymi stereotypami i społecznymi stygmatami na temat uzależnienia. Psychoedukacja utwierdza klientów w przekonaniu, że uzależnienie jest chroniczną, uleczalną chorobą - nie jest problemem moralnym ani oznaką słabego charakteru.
 • Częścią udanego powrotu do zdrowia jest umiejętność rozpoznawania stresujących myśli i sytuacji, które mogą wywołać powrót do narkotyków i alkoholu. Uczestnictwo w psychoedukacji dostarcza praktycznych umiejętności i strategii radzenia sobie, które pomagają ludziom w odwyku rozproszyć niebezpieczne sytuacje i uniknąć potencjalnego nawrotu.
 • Psychoedukacja dostarcza cennych informacji na temat problemów zdrowia psychicznego, które często towarzyszą uzależnieniu, takich jak depresja, lęk, choroba dwubiegunowa, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (OCD) lub Syndrom szoku pourazowego (PTSD).
 • Psychoedukacja obejmuje dyskusje na temat funkcji leków w leczeniu narkotyków i alkoholu oraz zdrowia psychicznego.
 • Gdy osoba uzależniona jest już wolna od narkotyków i alkoholu lub od zaburzeń odżywiania, musi się jeszcze wiele nauczyć, jak z powodzeniem prowadzić nowe, wolne od substancji życie, w tym odżywianie, systemy przekonań, związki i światopogląd. Uczenie się i większa świadomość są kluczem do zrozumienia i ciągłego rozwoju, co przyczynia się do lepszej samokontroli i skutecznych strategii życiowych.
 • Radzenie sobie z codziennymi sprawami może być stresujące dla osób, które dopiero co wyszły z nałogu. Klienci uczą się ważnych umiejętności komunikacyjnych, które poprawiają relacje z rodziną, przyjaciółmi i współpracownikami.
 • Członkowie rodziny są zachęcani do udziału w zajęciach psychoedukacyjnych, które pomagają im zrozumieć chorobę i wspierać bliską osobę w procesie powrotu do zdrowia, nie tracąc przy tym siebie i nie angażując się nadmiernie w ten proces.
 • Dzięki psychoedukacji członkowie rodziny dowiadują się również o negatywnych zachowaniach, takich jak umożliwianie, które w dobrej intencji, może jednak znacznie pogorszyć sytuację. Te zachowania, jak np. usprawiedliwianie się przed szefem lub płacenie zaległych rachunków, nie pozwalają osobie uzależnionej stawić czoła poważnym konsekwencjom swoich czynów, co tylko opóźnia leczenie, które jest konieczne, aby osoba uzależniona mogła wyzdrowieć.
 • W Paracelsusie psychoedukacja jest integralną częścią naszego kompleksowego modelu terapii. Członkowie rodziny są zachęcani, ale nie są zobowiązani do udziału w dwudniowym programie rodzinnym w trakcie leczenia.
Ten artykuł został opublikowany w języku angielskim 2014-12-05 00:03:52 i przetłumaczony na Polski w 2021.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

osiemnaście − trzy =

Najnowsze posty

Nasze prywatne artykuły i informacje prasowe