Latest

Zaniedbanie zamożnych

Społeczeństwo wyraża wielkie zaniepokojenie biednymi, niezasłużonymi dziećmi i zwiększonym prawdopodobieństwem, że mogą one nie mieć dostępu do opieki zdrowotnej i edukacji, lub że w dorosłym życiu mogą zwrócić się w stronę narkotyków lub przestępczości. Mniej uwagi poświęca się dzieciom zamożnych rodziców, które mają swój własny zestaw problemów. Zaniedbanie emocjonalne często pozostaje niezauważone lub niezgłoszone, co…

Więcej

Co to jest dialektyczna terapia behawioralna?

Dialektyczna terapia behawioralna (DBT), opracowana przez dr Marshę Linehan w latach 80. XX wieku, jest rodzajem terapii rozmownej, pierwotnie przeznaczonej dla osób wysokiego ryzyka, ze skłonnościami samobójczymi, u których zdiagnozowano zaburzenie osobowości typu borderline. Obecnie DBT stosuje się w leczeniu osób zmagających się z szeregiem złożonych i intensywnych emocji, w tym nadużywaniem substancji i uzależnieniami,…

Więcej

Korzyści z jogi w leczeniu uzależnień

Ogólnie rzecz biorąc, joga to ćwiczenie przynoszące korzyści ciału, umysłowi i duchowi poprzez integrację technik oddechowych, ćwiczeń wzmacniających, pozycji i medytacji. Istnieje wiele rodzajów jogi; wszystkie są korzystne. Chociaż joga jest praktyką wielowiekową, jest to stosunkowo nowa metoda leczenia w dziedzinie narkotyków iuzależnienie od alkoholu. Akceptacja jogi jako formy terapii ciało-umysł rośnie, a praktyka ta…

Więcej

Co to jest dialektyczna terapia behawioralna?

Dialektyczna terapia behawioralna (DBT), opracowana przez dr Marshę Linehan w latach 80. XX wieku, jest rodzajem terapii rozmownej, pierwotnie przeznaczonej dla osób wysokiego ryzyka, ze skłonnościami samobójczymi, u których zdiagnozowano zaburzenie osobowości typu borderline. Obecnie DBT stosuje się w leczeniu osób zmagających się z szeregiem złożonych i intensywnych emocji, w tym nadużywaniem substancji i uzależnieniami,…

Więcej
poprzedni
/
następny

Terapia poznawczo-behawioralna: Leczenie uzależnień i zaburzeń odżywiania

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) jest podstawowym narzędziem, które profesjonalni terapeuci wykorzystują do rozwiązywania wielu zaburzeń, w tym problemów emocjonalnych i rozwojowych, które często leżą u podstaw uzależnienia. Terapia ta została szeroko przebadana i wielokrotnie udowodniła, że jest skutecznym sposobem na zmianę nierefleksyjnych wzorców myślowych, które prowadzą do trudnych emocji i destrukcyjnych zachowań. CBT może być stosowana do różnych problemów, takich jak zaburzenia osobowości, depresja, zaburzenia dwubiegunowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, lęki, problemy ze snem i zaburzenia odżywiania. Jest ona również przydatna w radzeniu sobie z sytuacjami stresowymi, które pojawiają się w życiu codziennym, w tym z trudnościami w pracy i związkach.

Co to jest terapia poznawczo-behawioralna?

CBT znana jest również jako terapia poznawcza i restrukturyzacja poznawcza. W skrócie, CBT koncentruje się na tym, jak myślimy (poznanie) i jak te myśli kierują naszymi działaniami (zachowanie). Na przykład, negatywne myślenie i wynikające z niego przekonania, które powstają w wyniku tych negatywnych wzorców myślowych, często prowadzą do autodestrukcyjnych zachowań. CBT polega na zmianie tych negatywnych myśli, które zazwyczaj są szkodliwe i nierealistyczne, i zastąpieniu ich pożytecznymi umiejętnościami rozwiązywania problemów i bardziej realistycznymi wzorcami myślenia. CBT jest stosunkowo krótkoterminowym podejściem, które wymaga zazwyczaj nie więcej niż 12 do 18 tygodni - o wiele krócej niż konwencjonalna psychoterapia, która może wymagać miesięcy, a nawet lat.

Jak działa CBT

CBT jest terapią przyziemną, zorientowaną na cel, a terapeuci mogą stosować różne techniki i działania w zależności od indywidualnych potrzeb, wagi problemu, wykształcenia, poziomu stresu i motywacji. Proces polega na zidentyfikowaniu negatywnych myśli, a następnie zakwestionowaniu tych myśli w celu ustalenia, czy są one ważne. CBT jest partnerstwem pomiędzy terapeutą i klientem. Przy pomocy terapeuty klient określa, co chce osiągnąć podczas terapii. Terapeuta służy jako nauczyciel i trener, pomagając klientowi nauczyć się umiejętności rozwiązywania problemów i konkretnych technik, aby osiągnąć te wcześniej ustalone cele.

CBT dla uzależnień

Początkowo terapia poznawczo-behawioralna była stosowana w leczeniu uzależnienia od alkoholu i w celu zapobiegania nawrotom. Techniki okazały się bardzo skuteczne i zostały ostatecznie zaadaptowane do leczenia nadużywania innych narkotyków. CBT pomaga osobom uzależnionym uzyskać strategie radzenia sobie z zachciankami, poprawić samokontrolę i rozpoznać bodźce, które mogą prowadzić do nawrotu, takie jak nuda, zmęczenie, złość, frustracja, a nawet radość i inne pozytywne emocje. Różne techniki są ćwiczone i powtarzane tak długo, aż nowe umiejętności zostaną opanowane i staną się drugą naturą. Często klienci odczuwają wielką ulgę, kiedy używają tych nowych umiejętności, mogą po raz pierwszy w życiu doświadczyć, że nie są już bezsilni wobec swoich emocji i autodestrukcyjnych zachowań związanych z uzależnieniem.

CBT rzadko jest samodzielną terapią. W większości przypadków jest stosowana w połączeniu z tradycyjnymi rodzajami terapii, terapiami uzupełniającymi, terapią rodzinną, a w niektórych przypadkach również z farmakoterapią.

CBT-e dla zaburzeń odżywiania

CBT-e jest udoskonaloną formą terapii poznawczo-behawioralnej dostosowaną do zaburzeń odżywiania. CBT-e jest wysoce zindywidualizowanym podejściem, które obejmuje identyfikację i stabilizację zaburzenia, rozwój celów, naukę strategii zmiany nieuporządkowanego myślenia oraz plany na przyszłość, w tym utrzymanie pozytywnych zmian i radzenie sobie z niepowodzeniami. Pacjenci uczą się, jak radzić sobie ze szkodliwymi myślami i obsesjami na temat obrazu ciała i jak zastąpić niezdrowe nawyki żywieniowe zdrowymi wzorcami żywieniowymi. Czas trwania leczenia jest czasami dłuższy i może wynosić od 20 do 40 tygodni, w zależności od stopnia nasilenia problemu. Rodzina lub inne osoby znaczące często z powodzeniem biorą udział w leczeniu.

Ten artykuł został opublikowany w języku angielskim 2015-08-03 18:19:40 i przetłumaczony na Polski w 2021.

Najnowsze posty

Nasze prywatne artykuły i informacje prasowe