Uzależnienie i samobójstwo

Według WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) 800.000 ludzi na świecie umiera co roku z powodu samobójstwa. CDC (Center for Disease Control) twierdzi, że samobójstwo jest dziesiątą główną przyczyną śmierci w Stanach Zjednoczonych.

Nie jest niespodzianką, że depresja i inne zaburzenia nastroju są numerem jeden wśród czynników ryzyka samobójstwa, ale wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że alkoholizm, nawet jeśli nie jest związany z depresją, jest na drugim miejscu. W rzeczywistości badania wskazują, że to właśnie alkoholizm, a nie depresja, jest największym czynnikiem predykcyjnym samobójstwa.

CdC podaje również, że osoby uzależnione są sześciokrotnie bardziej narażone na popełnienie samobójstwa niż osoby bez zaburzeń związanych z nadużywaniem substancji.

Dlaczego wskaźnik samobójstw wśród osób z zaburzeniami związanymi z nadużywaniem substancji jest tak wysoki?

Zbyt często ludzie zwracają się do narkotyków lub alkoholu, aby złagodzić ból lęku lub depresji. Badania wskazują, że jedna na trzy osoby, które popełniają samobójstwo, jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków, takich jak opiaty lub oksykodon. Każdy, kto używa narkotyków lub alkoholu w celu samoleczenia depresji lub lęku jest w grupie podwyższonego ryzyka popełnienia samobójstwa.

W niektórych przypadkach ludzie są bardziej skłonni do ryzykownych zachowań lub samookaleczania się, ponieważ tracą swoje zahamowania podczas używania narkotyków lub alkoholu.

Niektórzy popełniają samobójstwo z powodu konsekwencji uzależnienia, takich jak zerwane związki, problemy finansowe lub prawne.

Leczenie jest krytyczne

Leczenie jest najlepszym sposobem zapobiegania samobójstwom związanym z nadużywaniem substancji i uzależnieniem, jednak bardzo mały procent uzależnionych otrzymuje pomoc, a większość lekarzy nie jest przygotowana do postępowania z samobójczymi pacjentami.

Ludzie, którzy zmagają się z uzależnieniem i depresja, lęki lub inne zaburzenia psychiczne korzystają z kwalifikowanego programu podwójnej diagnozy, który może zająć się obydwoma problemami.

Prewencja

Jeżeli ktoś z Państwa bliskich grozi popełnieniem samobójstwa:

  • Zadzwońcie Państwo na linię kryzysową lub na pogotowie. Proszę nie zostawiać tej osoby samej.
  • Zabrać wszystkie przedmioty, które mogą być użyte do samookaleczenia, w tym broń, noże, trucizny i narkotyki, zarówno te na receptę jak i nielegalne.
  • Nie wahajcie się Państwo porozmawiać z ukochaną osobą o samobójstwie. Rozmowa na ten temat nie zwiększy prawdopodobieństwa popełnienia samobójstwa. Daje ona osobie świadomość, że się Pan troszczy i może zmniejszyć wiele bólu i niepokoju.
  • Należy zachęcać bliską osobę do jak najszybszego podjęcia leczenia odwykowego.

Jeśli myśli Pan o samobójstwie:

  • Jeśli jest Pan w bezpośrednim niebezpieczeństwie, proszę zadzwonić na linię kryzysową lub do pogotowia ratunkowego, albo zgłosić się do najbliższego szpitala.
  • Jeśli nie jest Pan w bezpośrednim niebezpieczeństwie, proszę porozmawiać z zaufanym przyjacielem, doradcą lub pastorem o swoich myślach samobójczych.
  • Proszę rozpocząć leczenie odwykowe lub odwykowe, aby rozwiązać problem nadużywania substancji i uzależnienia.
Ten artykuł został opublikowany w języku angielskim 2018-04-22 16:03:24 i przetłumaczony na Polski w 2021.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

pięć + 12 =

Najnowsze posty

Nasze prywatne artykuły i informacje prasowe