Wewnątrz pudełka: Przemoc i męskość

Przemoc wobec kobiet jest problemem w wielu krajach na całym świecie, a statystyki wskazują, że sytuacja nie ulega poprawie. Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne szacuje, że każdego dnia w Stanach Zjednoczonych co najmniej trzy kobiety są mordowane przez chłopaków, mężów lub byłych. Jedna na cztery kobiety w pewnym momencie swojego życia doświadczyła przemocy ze strony obecnego lub byłego chłopaka lub męża.

Przemoc domowa jest główną przyczyną obrażeń u kobiet w wieku od 15 do 44 lat w Stanach Zjednoczonych. Na całym świecie szacuje się, że połowa wszystkich kobiet, które padły ofiarą zabójstwa, została zabita przez członka rodziny lub intymnego partnera.

Tony Porter uważa, że sposób socjalizacji mężczyzn jest podstawą kultury przemocy wobec kobiet. Porter jest aktywistą, nauczycielem i współzałożycielem A Call to Men: National Association of Men and Women Committed to Ending Violence Against Women.

W ostatnim wykładzie TED Porter używa pojęcia "Man Box", aby opisać grupę męskich stereotypów, które trzymają mężczyzn i chłopców w określonym zestawie standardów. Od mężczyzn i chłopców oczekuje się, że będą agresywni, dominujący i wysportowani oraz że nigdy nie będą okazywać emocji, z wyjątkiem gniewu. Kobiety są słabe, gorsze i mniej wartościowe.

Ten typ myślenia, mówi Porter, "paraliżuje nas i trzyma nas jako zakładników." Porter pracował z grupami mężczyzn, m.in. z NFL (National Football League), NBA (National Basketball Association), U.S. Naval Academy oraz licznymi uniwersytetami i szkołami wyższymi na całym świecie. Zachęca on mężczyzn do ponownego zdefiniowania tego, co to znaczy być mężczyzną, do zakwestionowania dotychczasowego myślenia i rozpoczęcia myślenia w inny sposób oraz do zbadania związku między męską socjalizacją a przemocą wobec kobiet.

Jego nadzieją jest to, że mężczyźni odkryją dobre strony bycia mężczyzną. O ile dobrze jest przeżywać i okazywać uczucia i emocje, to nie jest dobrze dominować nad kobietami. Zauważa on, że ojcowie mają ogromny wpływ na to, jak ich synowie postrzegają kobiety. Jeśli mężczyźni będą mogli służyć jako lepsze wzorce dla chłopców, wspierając równość kobiet i mężczyzn, życie przyszłych pokoleń będzie lepsze.

Socjalizacja mężczyzn a nadużywanie substancji

Socjalizacja mężczyzn odgrywa rolę w nadużywaniu substancji i uzależnieniach, ponieważ na decyzję człowieka o używaniu narkotyków i alkoholu duży wpływ ma kultura, w której żyje. Badania wykazują, że co najmniej 60 procent sprawców przemocy używa lub nadużywa narkotyków i alkoholu, i często obwiniają bycie pod wpływem jako powód przemocy wobec dziewczyny lub małżonki.

Kobiety, które były maltretowane częściej nadużywają narkotyków i alkoholu. Kobiety z problemem nadużywania substancji są mniej skłonne do opuszczenia agresywnego związku.

Leczenie narkomanii i odwyk są często potrzebne, aby pomóc zarówno mężczyznom jak i kobietom przepracować gniew, depresję, lęki lub inne problemy leżące u podstaw nadużywania substancji i uzależnienia. Doradztwo może pomóc mężczyznom przeanalizować ich postawy wobec kobiet, ucząc jednocześnie lepszych technik radzenia sobie i sposobów radzenia sobie z gniewem i stresem.

Zobacz TED Talk Tony'ego Portera tutaj.

Ten artykuł został opublikowany w języku angielskim 2016-10-16 10:54:24 i przetłumaczony na Polski w 2021.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

2 + dziesięć =

Najnowsze posty

Nasze prywatne artykuły i informacje prasowe