Zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie

W Paracelsus Recovery opracowujemy każdy program leczenia w oparciu o unikalny zestaw potrzeb każdej osoby. W przypadku ADHD kładziemy nacisk na psychoterapię opartą na mindfulness, odbudowę biochemiczną i leki (jeśli to konieczne). Naszym najważniejszym celem jest pomóc Państwu w opanowaniu objawów i przywróceniu dobrego samopoczucia.

Pozwól naszej rodzinie zaopiekować się Tobą

Jesteśmy w pełni rodzinną kliniką

LECZENIE ADHD

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) może być trudnym schorzeniem do życia, ponieważ może powodować, że człowiek czuje się wyczerpany i niekomfortowo we własnej skórze i może mieć trudności z odnalezieniem długotrwałej radości w swoich pasjach, związkach lub życiu. Takie obciążenie może prowadzić do wielu innych schorzeń psychicznych, takich jak lęk, depresja lub problemy z nadużywaniem substancji. Chociaż ADHD jest wyzwaniem, to przy odpowiednim leczeniu i wsparciu można sobie z nim poradzić.

W Paracelsus Recovery zapewniamy dogłębne i kompleksowe programy leczenia ADHD. Po przybyciu na miejsce, przeprowadzamy kompleksową ocenę, aby zidentyfikować wszystkie fizyczne i emocjonalne problemy oraz zająć się współwystępującymi chorobami psychicznymi. Na podstawie wyników tych badań tworzymy indywidualny plan leczenia w oparciu o Państwa specyficzne potrzeby.

Nasi wyspecjalizowani psychoterapeuci zastosują różne techniki, takie jak terapia poznawczo-behawioralna oparta na uważności, aby pomóc Państwu zmniejszyć objawy ADHD i rozwinąć umiejętności potrzebne do radzenia sobie z nimi. Poza tym będą Państwo ściśle współpracować z psychiatrą i przydzielimy Państwu terapeutę na stałe, który będzie mieszkał w samodzielnej części wybranego przez Państwa miejsca zamieszkania. Ten terapeuta jest do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Liczne badania wykazują, że odpowiedni wypoczynek, odżywianie i ćwiczenia są niezbędnymi narzędziami, aby objawy ADHD pozostały minimalne, dlatego do każdego programu leczenia ADHD włączamy biochemiczną odbudowę i doradztwo żywieniowe. Ponadto otrzymają Państwo liczne terapie uzupełniające, takie jak akupunktura, joga i masaże, które wzmacniają relację umysł-ciało.

Simone Biles, gimnastyczka olimpijska i lekkoatletka z ADHD
Wolałbym żałować ryzyka, które się nie udało, niż szans, których w ogóle nie podjąłem.

PODEJŚCIE DO LECZENIA 360° - NAJBARDZIEJ OBSZERNE I KOMPLEKSOWE LECZENIE NA ŚWIECIE.

Badania lekarskie & Leczenie
Wsparcie dla uzależnionych
Rozległa Psychoterapia
Terapia EMDR
Terapia rodzinna
Psychoedukacja
Neurofeedback
IHHT - trening komórkowy
Biochemiczna odbudowa
Terapie probiotyczne & Psychodietetyka
Lifestyle & Doradztwo żywieniowe
Biofeedback & Biorezonans
Joga
Refleksologia & Akupunktura
Masaże
Trening personalny

DO SYMPTOMÓW ADHD NALEŻĄ:

Nieuwaga:

 • Częste nieostrożne błędy w szkole lub w pracy.
 • Trudności w skupieniu się na jednym zadaniu.
 • Nieumiejętność słuchania, nawet gdy mówi się do niego wprost.
 • Słabe zarządzanie czasem i zdolności organizacyjne.
 • Częste gubienie ważnych rzeczy, np. materiałów szkolnych, przyborów, kluczy, portfela, dokumentów, telefonu.
 • Łatwe rozpraszanie się, często nawet nie zdając sobie z tego sprawy.

Nadpobudliwość:

 • Niepokój, wiercenie się i trudności z usiedzeniem w miejscu.
 • Nadmierna gadatliwość - często przerywa lub wymawia odpowiedzi.
 • Odczuwanie dużej niecierpliwości, np. trudności z czekaniem na swoją kolej lub staniem w kolejkach.
 • Silnie impulsywne zachowanie, np. podejmowanie ryzykownych decyzji bez ich przemyślenia.
 • Trudności w kontrolowaniu własnych emocji.
 • Niska tolerancja na frustrację i stres.

ZARZĄDZANIE ADHD

ADHD jest schorzeniem neurologicznym, które rozwija się w dzieciństwie i może utrzymywać się aż do dorosłości. Charakteryzuje się stale wysokim poziomem nadpobudliwości i nieuwagi, co zakłóca życie i samopoczucie danej osoby. Aby opanować objawy ADHD, często przepisywane są leki stymulujące, takie jak Adderall i Ritalin. Są one stosunkowo bezpieczne i zazwyczaj bardzo pomocne, ale mogą uzależniać, jeżeli są nadużywane lub jeżeli zalecana dawka zostanie przekroczona.

Chociaż ADHD może być wyzwaniem, jest ono również powiązane z podwyższonym poziomem kreatywności i inteligencji i jest dość powszechną chorobą psychiczną w rodzinach i środowiskach o bardzo wysokim dochodzie. Wielu odnoszących sukcesy dyrektorów generalnych określa to jako wielki atut, gdy rozwinęli umiejętności potrzebne do opanowania objawów i mogą żyć pełnią życia.

RODZAJE ADHD

Przeważnie nieuważne

Jeśli osoba ma przeważnie nieuważne ADHD, będzie miała problemy z rozproszeniem uwagi, kończeniem zadań, wykonywaniem poleceń i koncentracją. Nie będzie jednak wykazywać oznak nadpobudliwości, takich jak impulsywność lub niezdolność do regulowania emocji. Przeważnie nieuważne ADHD jest najczęstszym typem ADHD u dziewcząt.

Przeważnie nadpobudliwe-impulsywne

Jeśli osoba zmaga się z tym typem ADHD, będzie wykazywać głównie objawy nadpobudliwości i impulsywności. Na przykład, wiercenie się, przerywanie innym i nieumiejętność czekania na swoją kolej są częstymi objawami ADHD hiperaktywno-impulsywnego u dzieci.

Połączone nadpobudliwe-impulsywne i nieuważne

Osoby z połączonym ADHD będą miały zarówno objawy nadpobudliwe jak i nieuważne. Należą do nich impulsywność, trudności z koncentracją uwagi i ponadnormalny poziom energii. Połączone nadpobudliwość-impulsywność i nieuważność jest najczęstszą postacią ADHD.

W naszym ośrodku w Zurychu i w Londynie możemy zapewnić leczenie ADHD.

FAQs

W największym uproszczeniu, zaburzenia uwagi (ADD) są przestarzałym terminem dla tego, co obecnie nazywamy przeważnie nieuważnym ADHD.

Tak, ośrodki leczenia, które oferują intensywne programy leczenia ADHD są doskonałym i skutecznym sposobem na stworzenie długoterminowych strategii radzenia sobie oraz przywrócenie zdrowia i dobrego samopoczucia. W Paracelsus Recovery możemy zapewnić intensywne leczenie objawów ADHD i wszelkich współwystępujących chorób psychicznych, zapewniając jednocześnie możliwość kontynuowania pracy i wypełniania bieżących obowiązków.

Nie, podczas gdy przyczyna ADHD nie jest jeszcze znana, wiemy, że jest to choroba psychiczna, która rozwija się we wczesnym niemowlęctwie lub dzieciństwie. Jest całkowicie możliwe, aby spędzić lata zmagając się z ADHD i otrzymać diagnozę dopiero w dorosłym życiu.

Badania pokazują, że najlepsze leczenie ADHD opiera się na "podejściu multimodalnym". Leczenie, które stosujemy w Paracelsus Recovery obejmuje leki w celu opanowania objawów oraz terapię behawioralną w celu rozwinięcia umiejętności potrzebnych do zminimalizowania trudności, problemów emocjonalnych i wszelkich współwystępujących chorób psychicznych.

ADHD i problemy z nadużywaniem substancji są w dużym stopniu współwystępujące. Poszukiwanie narkotyków jest często stosowane jako środek samoleczenia w celu opanowania objawów takich jak niepokój, nadpobudliwość i napięcie. Substancja może sprawiać wrażenie, że "odciąża", ale na dłuższą metę substancje nasilają objawy i prowadzą do innych trudności. Najlepszym sposobem leczenia osób z ADHD i nadużywających substancji jest jednoczesne leczenie obu tych problemów. To jest sedno naszej terapii w Paracelsus Recovery.