Interwencja w przypadku uzależnień od seksu, narkotyków i alkoholu

Interwencja jest starannie zaplanowanym procesem, który ma na celu nakłonienie bliskiej osoby do szukania pomocy. Interwencja jest okazją dla każdego z uczestniczących w niej przyjaciół i członków rodziny, aby wyjaśnić, w jaki sposób zostali osobiście dotknięci przez uzależnienie danej osoby, przy jednoczesnym prowadzeniu i doradztwie ze strony wykwalifikowanego profesjonalistę z zakresu interwencji.

Pozwól naszej rodzinie zaopiekować się Tobą

Jesteśmy w pełni rodzinną kliniką

INTERWENCJA W PRZYPADKU UZALEŻNIEŃ I PROBLEMÓW ZE ZDROWIEM PSYCHICZNYM

Przykładami uzależnień, które mogą wymagać interwencji są:

  • Alkoholizm
  • Narkomania
  • Hazard
  • Zaburzenia odżywiania
  • Seks lub miłość

Paracelsus Recovery może zapewnić starannie zaplanowane usługi interwencyjne w dowolnym miejscu na świecie. Skuteczna interwencja w zakresie zdrowia psychicznego lub uzależnienia wymaga pomocy wyszkolonego profesjonalisty, szczególnie jeśli u osoby zmagającej się z uzależnieniem występują zaburzenia współwystępujące, takie jak depresja lub lęk.

Czy chodzi o uzależnienie od alkoholu, narkotyków czy seksu, interwencje są często zalecane, gdy osoba potrzebująca nie chce przyjąć pomocy lub gdy dokonuje niebezpiecznych, zagrażających życiu wyborów, które wpływają na nią samą i innych. Tak dzieje się regularnie w przypadku osób o bardzo wysokim statusie majątkowym, których styl życia, władza i sukces mogą czasami stanowić tarczę ochronną przed konsekwencjami ich uzależnienia lub problemów ze zdrowiem psychicznym.

Może to opóźniać rozpoczęcie procesu leczenia.

Pomaganie bliskiej osobie, która zmaga się z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych lub chorobą psychiczną może być trudne i frustrujące, ponieważ najczęściej osoba ta zaprzecza. Jest to mechanizm radzenia sobie, który oznacza, że osoba ta nie jest w stanie spojrzeć obiektywnie na swoje zachowanie.

Wszyscy od czasu do czasu stosujemy zaprzeczenie, aby pomóc sobie w dostosowaniu się do niepokojących sytuacji i stresujących wydarzeń życiowych. Zasadniczo daje nam to czas na przetworzenie traumatycznego przeżycia w małych dawkach. Jednak może się to również stać nieprzystosowawcze i utrudnić nam uzdrowienie.

Jeśli ktoś zaprzecza swojemu zdrowiu psychicznemu lub uzależnieniu, może to prowadzić do eskalacji problemu i pogorszenia stanu zdrowia psychicznego i fizycznego. W takich przypadkach osoba ta może wymagać interwencji w zakresie zdrowia psychicznego lub uzależnienia od alkoholu/narkotyków. Specjaliści od interwencji są specjalnie przeszkoleni, aby pomóc przerwać te cykle zaprzeczania i utrzymać konstruktywną, pełną współczucia i korzystną dla samopoczucia wszystkich zainteresowanych komunikację.

FAQs

Interwencja jest starannie zaplanowanym procesem, podczas którego rodzina i przyjaciele próbują nakłonić bliską osobę do skorzystania z profesjonalnej pomocy w związku z uzależnieniem lub chorobą psychiczną. Interwencja może być bardzo emocjonalnym doświadczeniem, które wymaga obecności specjalisty od interwencji, który pomoże opanować te emocje i zapewni, że wszystko przebiegnie tak gładko, jak to tylko możliwe. Paracelsus Recovery może świadczyć usługi interwencyjne w dowolnym miejscu na świecie, aby ułatwić zmianę w życiu bliskiej osoby.

Tak - istnieje wiele różnych metod, typów i strategii. Istnieją trzy główne rodzaje interwencji: bezpośrednia, pośrednia i przymusowa. W przypadku interwencji bezpośredniej specjalista pomaga członkom rodziny i bliskim skonfrontować się z osobą uzależnioną. Interwencje pośrednie są mniej konfrontacyjne i skupiają się na pomocy rodzinie w przepracowaniu takich problemów jak współuzależnienie, zaprzeczanie i niezdrowe granice. Interwencja siłowa ma miejsce wtedy, gdy osoba odmawia pomocy, ale z powodu swoich problemów ze zdrowiem psychicznym naraża swoje życie, a czasami życie innych ludzi na niebezpieczeństwo.

Eksperci szacują, że 80 do 90 procent osób poddanych interwencji zgadza się na przyjęcie leczenia. Jednak ostateczna decyzja o podjęciu leczenia musi wyjść od danej osoby. Jeżeli nie jest ona gotowa, nie należy uważać interwencji za "porażkę". Ziarno zostało zasiane, a dana osoba może zdecydować się na leczenie w późniejszym terminie.

Właściwa interwencja trwa zazwyczaj od 30 do 90 minut, ale zależy to od specyficznych okoliczności danej osoby. Etap planowania interwencji może trwać od kilku dni do kilku tygodni.

Podejmowanie interwencji bez pomocy profesjonalisty jest wysoce niewskazane. Profesjonalista może pomóc w zorganizowaniu skutecznej strategii interwencji i odpowiedniego planu dalszego postępowania. Pomoże on również w podjęciu decyzji, kto powinien być zaangażowany w interwencję.