Latest

Zaniedbanie zamożnych

Społeczeństwo wyraża wielkie zaniepokojenie biednymi, niezasłużonymi dziećmi i zwiększonym prawdopodobieństwem, że mogą one nie mieć dostępu do opieki zdrowotnej i edukacji, lub że w dorosłym życiu mogą zwrócić się w stronę narkotyków lub przestępczości. Mniej uwagi poświęca się dzieciom zamożnych rodziców, które mają swój własny zestaw problemów. Zaniedbanie emocjonalne często pozostaje niezauważone lub niezgłoszone, co…

Więcej

Co to jest dialektyczna terapia behawioralna?

Dialektyczna terapia behawioralna (DBT), opracowana przez dr Marshę Linehan w latach 80. XX wieku, jest rodzajem terapii rozmownej, pierwotnie przeznaczonej dla osób wysokiego ryzyka, ze skłonnościami samobójczymi, u których zdiagnozowano zaburzenie osobowości typu borderline. Obecnie DBT stosuje się w leczeniu osób zmagających się z szeregiem złożonych i intensywnych emocji, w tym nadużywaniem substancji i uzależnieniami,…

Więcej

Korzyści z jogi w leczeniu uzależnień

Ogólnie rzecz biorąc, joga to ćwiczenie przynoszące korzyści ciału, umysłowi i duchowi poprzez integrację technik oddechowych, ćwiczeń wzmacniających, pozycji i medytacji. Istnieje wiele rodzajów jogi; wszystkie są korzystne. Chociaż joga jest praktyką wielowiekową, jest to stosunkowo nowa metoda leczenia w dziedzinie narkotyków iuzależnienie od alkoholu. Akceptacja jogi jako formy terapii ciało-umysł rośnie, a praktyka ta…

Więcej

Co to jest dialektyczna terapia behawioralna?

Dialektyczna terapia behawioralna (DBT), opracowana przez dr Marshę Linehan w latach 80. XX wieku, jest rodzajem terapii rozmownej, pierwotnie przeznaczonej dla osób wysokiego ryzyka, ze skłonnościami samobójczymi, u których zdiagnozowano zaburzenie osobowości typu borderline. Obecnie DBT stosuje się w leczeniu osób zmagających się z szeregiem złożonych i intensywnych emocji, w tym nadużywaniem substancji i uzależnieniami,…

Więcej
poprzedni
/
następny
Zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie

Ekskluzywne Centrum Leczenia Fobii

W Paracelsus Recovery nasze programy leczenia fobii koncentrują się na intensywnej psychoterapii i biochemicznej odbudowie. Pomożemy Państwu przezwyciężyć fobię i przywrócić zdrowie na poziomie fizycznym, emocjonalnym i społecznym.

Pozwól naszej rodzinie zaopiekować się Tobą

Jesteśmy w pełni rodzinną kliniką

JAK LECZYMY FOBIE

4 tygodnie leczenia w ośrodku zamkniętym

7-dniowy program Executive Detox

LECZENIE FOBII

W Paracelsus Recovery nasze plany leczenia fobii koncentrują się na tym, aby pomóc Paśtwu rozwinąć niezbędne umiejętności radzenia sobie z fobią. Leczenie często obejmuje EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), metodę, która okazała się skuteczna w leczeniu lęków i traumy. Stosujemy również terapię ekspozycyjną, która jest behawioralną metodą leczenia, polegającą na stopniowym narażaniu się na źródło fobii, przy jednoczesnym dostarczaniu strategii przezwyciężania objawów, które ta ekspozycja wywołuje.

Zdrowie fizyczne odgrywa istotną i często niedocenianą rolę w rozwoju fobii. Silny lęk wywołuje duży stres w organizmie, który może prowadzić do innych problemów zdrowotnych, jak np. wyczerpanie nadnerczy lub podwyższone ciśnienie krwi. W Paracelsus Recovery stosujemy medycynę funkcjonalną i odnowę biochemiczną, aby przywrócić Państwa zdrowie fizyczne do optymalnego stanu. W tym celu opracowujemy indywidualną formułę mikroelementów i aminokwasów, które w połączeniu z odpowiednim odpoczynkiem, odżywianiem i doradztwem w zakresie stylu życia mogą pomóc w znacznym zmniejszeniu objawów lęku i fobii.

Nasz psychiatra może również przepisać leki w celu leczenia fobii, jednak zrobimy to tylko wtedy, gdy nasze holistyczne leczenie okaże się nieskuteczne. Poza tym zapewnimy Państwu terapeutę live-in, który będzie przebywał w prywatnej części Państwa rezydencji i będzie do dyspozycji dla całodobowego wsparcia emocjonalnego.

D.W Winnicott
"Strach przed załamaniem to strach przed załamaniem, którego już doświadczyłeś."

PODEJŚCIE DO LECZENIA 360° - NAJBARDZIEJ OBSZERNE I KOMPLEKSOWE LECZENIE NA ŚWIECIE.

Badania lekarskie & Leczenie
Wsparcie dla uzależnionych
Rozległa Psychoterapia
Terapia EMDR
Terapia rodzinna
Psychoedukacja
Neurofeedback
IHHT - trening komórkowy
Biochemiczna odbudowa
Terapie probiotyczne & Psychodietetyka
Lifestyle & Doradztwo żywieniowe
Biofeedback & Biorezonans
Joga
Refleksologia & Akupunktura
Masaże
Trening personalny

DO OBJAWÓW FOBII NALEŻĄ:

  • Kształtowanie swojego życia w taki sposób, aby uniknąć fobii.
  • Wyobrażone zagrożenie jest o wiele większe niż rzeczywiste zagrożenie, jakie stwarza fobia.
  • Przeżywanie silnego stresu w obliczu źródła fobii.
  • Fobia rozrosła się, np. to, co kiedyś było fobią przestrzeni publicznych, takich jak areny stadionowe, stało się niezdolnością do korzystania z taksówek lub wind.
  • Odczuwanie objawów lęku w kontakcie z fobią, takich jak pocenie się, nieprawidłowy oddech, przyspieszone bicie serca, zawroty głowy lub mdłości.

Fobie nie mają jednej przyczyny, lecz są wynikiem wielu powiązanych ze sobą czynników. Czynniki te mogą obejmować podatność genetyczną, wyuczone zachowanie od rodziców lub opiekunów i traumatyczne przeżycia. Na przykład, jeżeli dziecko traci rodzica w młodym wieku, może nie być w stanie poradzić sobie z żałobą i utratą bliskich, co w rezultacie może rozwinąć się fobia jako nieświadomy mechanizm radzenia sobie z tym traumatycznym wydarzeniem.

RODZAJE FOBII

Specyficzne fobie

Fobia specyficzna to intensywny strach przed określonym przedmiotem lub sytuacją. Człowiek może rozwinąć specyficzną fobię prawie na wszystko i często występuje ona obok innych zaburzeń lękowych. Do typowych przykładów fobii specyficznych należą samoloty, burze, wysokość, krew, psy, owady, wymioty i klauni.

Złożone fobie

Fobie złożone są znacznie bardziej uciążliwe niż fobie proste i zazwyczaj rozwijają się w wieku dorosłym. Często są one spowodowane głęboko zakorzenionym lękiem przed konkretną sytuacją lub doświadczeniem. Istnieją dwa główne rodzaje:

Fobia społeczna lub lęk społeczny: Jest to intensywny strach przed fizycznym lub psychologicznym niebezpieczeństwem (takim jak publiczne upokorzenie lub bycie osądzonym) w sytuacji społecznej. Dla osoby z lękiem społecznym przerażająca może być sama myśl o dużych spotkaniach towarzyskich.

Agorafobia: Jest to lęk przed sytuacjami, z których trudno byłoby uciec - na przykład przed windą, otwartymi przestrzeniami, małymi pomieszczeniami, transportem publicznym lub ruchliwymi miejscami.

ZROZUMIENIE FOBII

Fobia występuje wtedy, gdy osoba ma intensywny i przytłaczający strach przed sytuacją, przedmiotem, uczuciem, miejscem lub zwierzęciem. Fobie są rodzajem zaburzeń lękowych, które mogą negatywnie wpływać na życie, związki, karierę i zdrowie danej osoby. Fobie mogą się również z czasem nasilać, co oznacza, że życie danej osoby może być coraz bardziej ograniczone, ponieważ jej strach się nasila.

Niezbędne jest jak najszybsze zajęcie się fobią, ponieważ fobie mogą się nasilić, jeżeli nie zostaną szybko usunięte. Na przykład, jeśli ktoś ma fobię przed miejscami publicznymi, w których przebywa 50 lub więcej osób, może to szybko przekształcić się w fobię przed miejscami, w których przebywa 30 osób, 20 osób, 10 osób i tak dalej. Fobie są jednak w dużym stopniu uleczalne przy odpowiednim leczeniu i wsparciu.

FAQs

Fobia charakteryzuje się osłabiającym strachem przed miejscem, sytuacją, uczuciem, zwierzęciem lub przedmiotem. Fobie rozwijają się, gdy osoba postrzega sytuację lub przedmiot jako nierealistycznie niebezpieczny. Istnieją dwa rodzaje fobii: specyficzna i złożona. Jeśli fobia nie jest leczona, może stać się bardzo ciężka i w rezultacie osoba może zorganizować swoje życie wokół unikania rzeczy, która wywołuje u niej tak duży niepokój.

Fobia jest rodzajem zaburzenia lękowego, w którym osoba cierpiąca na fobię zazwyczaj nie odczuwa żadnych objawów lęku, dopóki nie zetknie się ze źródłem swojej fobii. W skrajnych przypadkach już samo myślenie o źródle fobii może wywołać u danej osoby uczucie ogromnego niepokoju.

Fobie społeczne są złożonymi fobiami, których leczenie wymaga więcej czasu. Najbardziej skuteczne leczenie fobii społecznych koncentruje się na terapii poznawczo-behawioralnej, EMDR i bardziej klasycznych terapiach związanych z fobią, takich jak terapia ekspozycyjna.

Jeżeli zmaga się Pan z fobią, po przybyciu do Paracelsus Recovery przeprowadzimy kompleksową ocenę zdrowia, aby określić współwystępujące schorzenia psychiczne i rodzaj fobii. Na podstawie wyników tych badań opracujemy program leczenia, który będzie odpowiadał Państwa unikalnym potrzebom. Ten program leczenia fobii opiera się na kombinacji intensywnej psychoterapii, biochemicznej odbudowy i terapii uzupełniających.

Szczególne fobie mogą być skutecznie leczone poprzez terapię ekspozycyjną, która polega na stopniowym wystawianiu na działanie zwierzęcia, przedmiotu, sytuacji lub miejsca, które wywołuje lęk. Skuteczne leczenie złożonych fobii składa się z kombinacji terapii ekspozycyjnej, terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) i desensytyzacji i terapii EMDR.

POZNAJCIE PAŃSTWO ZESPÓŁ ODPOWIEDZIALNY ZA LECZENIE FOBII

Poznaj zespół