Programy leczenia

Nasza kompleksowa 3-dniowa ocena stanu zdrowia, koncentrująca się zarówno na zdrowiu fizycznym, jak i psychicznym, jest cennym narzędziem, które może dostarczyć pełnego obrazu Państwa aktualnego stanu zdrowia. Szereg ocen medycznych, laboratoryjnych i psychologicznych daje pełny obraz problemów zdrowia fizycznego i psychicznego, czynników ryzyka, diagnoz, jak również szczegółowych zaleceń dotyczących rozwiązania zidentyfikowanych problemów lub zapobiegania chorobom w przyszłości.

Pozwól naszej rodzinie zaopiekować się Tobą

Jesteśmy w pełni rodzinną kliniką

3-dniowa kompleksowa ocena stanu zdrowia

Wielu ludzi konsultuje się z wieloma ekspertami w celu zidentyfikowania przyczyn leżących u podstaw jednego, jeśli nie wielu fizycznych lub psychicznych problemów zdrowotnych. Dzięki ekspertyzie naszego zespołu specjalistów, jesteśmy w stanie połączyć kropki i uzyskać pełny obraz Państwa zdrowia.

Oferujemy kompleksową 3-dniową ocenę w celu zidentyfikowania problemów fizycznych, ryzyka i przyczyn leżących u podstaw złożonych i często niespecyficznych objawów somatycznych i emocjonalnych. Identyfikujemy wszelkie problemy związane ze zdrowiem psychicznym lub uzależnieniami i ich wpływ na zdrowie fizyczne i odwrotnie. Budując pełny obraz Państwa obecnej sytuacji, możemy udzielić zaleceń i zaproponować plan leczenia.

Nasza kompleksowa ocena stanu zdrowia obejmuje następujące elementy:

 • Dokładny przegląd całej dostępnej dokumentacji medycznej oraz przegląd wszystkich aktualnie stosowanych leków i suplementów.
 • Pełna ocena medyczna/fizyczna, w tym EKG, badanie składu ciała, pełna analiza krwi (patrz poniżej), ciśnienie krwi i poziom tlenu we krwi.
 • Ocena z zakresu medycyny funkcjonalnej i odżywiania w celu zidentyfikowania nietolerancji pokarmowych, nawyków żywieniowych i wyboru stylu życia oraz ich wpływu na fizyczne i emocjonalne samopoczucie, poziom energii i funkcjonowanie komórek.
 • Specjalistyczne badania laboratoryjne w celu sprawdzenia wszystkich istotnych parametrów medycznych i biochemicznych, w tym funkcji tarczycy, poziomu żelaza, funkcji gruczołów i hormonów, zaburzeń równowagi biochemicznej aminokwasów, witamin, minerałów, neuroprzekaźników i enzymów itp. oraz markerów nowotworowych i innych specjalistycznych badań.
 • Wszechstronna ocena psychologiczna w celu zidentyfikowania możliwych emocjonalnych przyczyn objawów fizycznych, takich jak ból, jakość snu, przyspieszone bicie serca i problemy z wagą.
 • Badanie przesiewowe pod kątem depresji, traumy, uzależnień, wypalenia zawodowego, ADHD, itp.
 • Ocena stylu życia w celu zidentyfikowania czynników ryzyka i kwestii związanych z wyborem stylu życia.
 • Dodatkowe oceny, takie jak badania genetyczne, zostaną przeprowadzone w razie potrzeby.

Pod koniec programu przeprowadzamy szczegółowy raport, poświęcając czas na interpretację i wyjaśnienie wszystkich wyników, jak również odpowiadając na wszelkie Państwa pytania. Zalecamy możliwe sposoby leczenia i modyfikacje stylu życia w celu rozwiązania wszelkich zidentyfikowanych problemów i czynników ryzyka, aby wspierać długotrwały stan zdrowia. Szczegółowy raport pisemny będzie zawierał nasze ustalenia i zalecenia.

Kompleksowa ocena stanu zdrowia jest odpowiednia dla:

 • Osoby, które mają specyficzne problemy ze zdrowiem fizycznym, psychicznym lub uzależnieniami, poszukujące możliwie najlepszego krótko i długoterminowego zintegrowanego rozwiązania.
 • Osoby, które mają złożone i przewlekłe problemy lub symptomy zdrowia fizycznego i/lub psychicznego, pragnące zbadać przyczyny leżące u ich podstaw i wdrożyć strategie zaradcze.
 • Osoby starsze z licznymi upośledzeniami i chorobami przewlekłymi, które chcą poprawić swój stan i zoptymalizować obecne strategie leczenia (ponowna ocena przyjmowania leków, zwalczanie bólu, problemy ze snem, zmiany pamięci, itp.)
 • Osoby, które przeszły ostrą chorobę, załamanie, wypadek lub traumę, które częściowo wróciły do zdrowia, ale chciałyby jeszcze bardziej poprawić swój stan zdrowia i jakość życia oraz zapobiec kolejnym epizodom poprzez ogólną strategię utrzymania zdrowia.
 • Osoby zdrowe, które chcą zapobiec przyszłym chorobom poprzez poznanie czynników ryzyka oraz wpływu genetyki i stylu życia na zdrowie i utrzymanie zdrowia.

FAQs

Opłata za tę kompleksową ocenę stanu zdrowia wynosi 25.000 CHF za 3 dni. Więcej o naszych opłatach mogą się Państwo dowiedzieć tutaj.

Nasza 3-dniowa kompleksowa prywatna ocena stanu zdrowia jest odpowiednia dla każdego, kto ma specyficzne, ale niewyjaśnione schorzenia fizyczne lub psychiczne. Jest ona również bardzo korzystna dla osób starszych, z wieloma upośledzeniami, które chcą poprawić swój stan zdrowia, jak również dla osób zdrowych, które chcą zrozumieć potencjalne ryzyko zdrowotne i zapobiec przyszłym chorobom. Ponadto, osoby zdrowe mogą skorzystać z kompleksowej oceny stanu zdrowia, aby zidentyfikować wszelkie niezidentyfikowane problemy zdrowotne lub czynniki ryzyka oraz dowiedzieć się o zapobieganiu chorobom w przyszłości.

Wykonujemy naszą kompleksową ocenę stanu zdrowia w Londynie i Zurychu. Na życzenie możemy wysłać zespół, który przeprowadzi kompleksową ocenę stanu zdrowia w dowolnym miejscu na świecie.

Całościowa ocena stanu zdrowia jest integralną częścią naszego 4-tygodniowego programu leczenia stacjonarnego i naszego programu Executive Detox. Oferujemy również 3-dniową kompleksową ocenę stanu zdrowia jako samodzielną usługę.

Nie, zakwaterowanie nie jest zawarte w cenie programu. Na życzenie możemy polecić lub zorganizować zakwaterowanie w wybranych miejscowych 5-gwiazdkowych hotelach.