W Paracelsus Recovery nasze ekskluzywne programy opierają się na empatii, trosce i pragmatyzmie. Wierzymy, że uzależnienie i zły stan zdrowia psychicznego wpływa na całą osobę - umysł, ciało i duszę. Na przykład, stres emocjonalny odbija się na naszym ciele i odwrotnie, zdrowie fizyczne ma wpływ na zdrowie psychiczne. Dlatego w naszych prywatnych programach terapeutycznych na pierwszym miejscu stawiamy relację umysł-ciało.

Pozwól naszej rodzinie zaopiekować się Tobą

Jesteśmy w pełni rodzinną kliniką

Rodzaje terapii

W Zurychu i Londynie zespół doświadczonych klinicystów i terapeutów pracuje z jednym klientem na raz, aby zapewnić indywidualnie zorganizowany i intensywny program leczenia. W zależności od indywidualnych potrzeb oferujemy szereg terapii, w tym psychoterapię, terapię poznawczo-behawioralną (CBT), desensytyzację i reprocesowanie ruchów gałek ocznych (EMDR), psychoedukację i terapię mindfulness. Terapie uzupełniające i zajęcia wellness obejmują jogę, masaż, refleksologię, akupunkturę i trening personalny.


Specjalista psychiatra ściśle współpracuje z zespołem terapeutycznym, aby zapewnić każdemu klientowi możliwie najbardziej efektywne leczenie dla jego samopoczucia psychicznego i zdrowia emocjonalnego. Na początku programu przeprowadzamy dogłębną ocenę, stawiamy diagnozy, zalecamy i zarządzamy ewentualnymi lekami lub suplementami oraz współpracujemy z głównym zespołem terapeutycznym w celu opracowania indywidualnego planu leczenia, aby wspomóc powrót do zdrowia.


Podczas indywidualnych sesji nasz zespół pomoże klientowi przezwyciężyć traumę, negatywne wzorce myślenia lub nierozwiązane problemy, które mogą przyczyniać się do problemów ze zdrowiem psychicznym lub uzależnieniem. Nasz zespół jest wysoce wykwalifikowany w najnowocześniejszych i uznanych na całym świecie technikach terapeutycznych i terapiach uzupełniających, zapewniając niezrównane leczenie.

W Paracelsus Recovery każdą prywatną terapię i program kliniczny dopasowujemy do potrzeb, dostępności i życzeń klienta. W każdym programie przeplatamy różne aspekty terapii podstawowych i uzupełniających, zapewniając możliwie najbardziej dogłębną terapię. Więcej o naszych programach terapeutycznych mogą się Państwo dowiedzieć tutaj.

FAQs

Za dodatkową opłatą zapewniamy również opiekę pooperacyjną, kompleksową ocenę stanu zdrowia, program executive detox oraz usługi interwencyjne.

Koszt leczenia jest różny w zależności od wymaganej usługi. O naszych cenach i opłatach mogą się Państwo dowiedzieć tutaj.

Oferujemy prywatną terapię i programy kliniczne w Londynie i Zurychu.

Nasz zespół medyczny i psychiatryczny dokładnie bada każdą metodę leczenia przed włączeniem jej do naszych programów leczenia.

Po przyjeździe przeprowadzana jest kompleksowa ocena w celu określenia dokładnego leczenia i terapii, które są wymagane w oparciu o indywidualne potrzeby. Procedura oceny obejmuje badanie lekarskie, przegląd historii choroby, obszerną ocenę psychiatryczną, ocenę zdrowia funkcjonalnego oraz ocenę stylu życia i odżywiania. Na podstawie tych wyników nasz zespół ekspertów opracowuje indywidualny plan leczenia.