Dr. med. Werner Gerber

Dyrektor medyczny & Psychiatra

Dr. Gerber jest ekspertem w dziedzinie psychiatrii, który wykonuje zawód od 1982 roku. Jest członkiem Szwajcarskiego Stowarzyszenia Lekarskiego i akredytowanym psychiatrą Szwajcarskich Sił Zbrojnych. Dr. Gerber nadzoruje wszystkie usługi medyczne i psychiatryczne Paracelsus Recovery. Dr. Gerber jest ekspertem w dziedzinie psychoanalizy, psychologii głębi, terapii poznawczo-behawioralnej, hipnozy, treningu autogennego i terapii konwersyjnej. Posiada bogate doświadczenie w diagnostyce i leczeniu zaburzeń psychicznych, uzależnień i interwencji kryzysowych. Serdeczna osobowość dr Gerbera umożliwia mu szybkie nawiązywanie więzi z naszymi klientami.