WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacje zawarte na tej stronie internetowej służą wyłącznie do celów informacyjnych. Informacje są dostarczane przez Paracelsus Recovery i chociaż dokładamy wszelkich starań, aby informacje były aktualne i poprawne, nie składamy żadnych oświadczeń ani nie udzielamy żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, dotyczących kompletności, dokładności, wiarygodności, przydatności lub dostępności w odniesieniu do strony internetowej lub informacji, produktów, usług lub powiązanych grafik zawartych na stronie internetowej w jakimkolwiek celu. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym bez ograniczeń, pośrednie lub wtórne straty lub szkody, lub jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z utraty danych lub zysków wynikające z lub w związku z korzystaniem z niniejszej strony internetowej.

Poprzez niniejszą stronę internetową mają Państwo możliwość połączenia się z innymi stronami internetowymi, które nie są kontrolowane przez Paracelsus Recovery. Nie mamy wpływu na charakter, zawartość i dostępność tych stron. Włączenie jakichkolwiek linków nie oznacza rekomendacji ani poparcia dla poglądów wyrażonych na tych stronach.

Dołożono wszelkich starań, aby strona działała bez zakłóceń. Jednakże Paracelsus Recovery nie ponosi odpowiedzialności za to, że strona internetowa jest tymczasowo niedostępna z powodu problemów technicznych, na które nie mamy wpływu.