Ansvarsfriskrivning

Informationen på denna webbplats är endast avsedd för allmän information. Informationen tillhandahålls av Paracelsus Recovery och även om vi strävar efter att hålla informationen uppdaterad och korrekt gör vi inga uttalanden eller garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, om fullständighet, noggrannhet, tillförlitlighet, lämplighet eller tillgänglighet med avseende på webbplatsen eller informationen, produkterna, tjänsterna eller den relaterade grafiken som finns på webbplatsen för något ändamål. All tillit till sådan information sker därför helt och hållet på egen risk. I inget fall kommer vi att vara ansvariga för någon förlust eller skada, inklusive men inte begränsat till indirekta förluster eller skador eller följdskador, eller någon förlust eller skada av något slag som uppstår till följd av förlust av data eller vinst som uppstår till följd av, eller i samband med, användningen av denna webbplats. Genom denna webbplats har du möjlighet att länka till andra webbplatser som inte står under Paracelsus Recovery:s kontroll. Vi har ingen kontroll över dessa webbplatsers art, innehåll och tillgänglighet. Införandet av länkar innebär inte nödvändigtvis en rekommendation eller ett stöd för de åsikter som uttrycks i dem. Alla ansträngningar görs för att hålla webbplatsen igång och fungera smidigt. Paracelsus Recovery tar dock inget ansvar för, och kommer inte att hållas ansvarig för, att webbplatsen är tillfälligt otillgänglig på grund av tekniska problem utanför vår kontroll.