Behandling av missbruk

På Paracelsus Recovery kan vi hjälpa dig att övervinna ditt cannabisberoende genom våra exklusiva behandlingsprogram för cannabisberoende som inte består av 12 steg. Våra program är skräddarsydda för varje individ, med fokus på evidensbaserad psykoterapi och biokemisk återställning.

Låt vår familj ta hand om din familj

Vi är en helt familjeägd och familjeägd klinik.

Exklusiv behandling av cannabisberoende

På Paracelsus Recovery erbjuder vi exklusiva rehabiliteringsprogram för cannabisberoende. Våra behandlingsprogram för cannabisberoende är 100 % skräddarsydda för dina unika behov. Vid ankomsten kommer vi att gå igenom din fullständiga medicinska historia, utföra en omfattande medicinsk kontroll som inkluderar laboratorietester, en psykiatrisk bedömning, nutrition och livsstilsbedömningar. Dessa bedömningar strävar efter att identifiera vilka faktorer som leder till cannabisberoende och att identifiera eventuella samtidiga psykiska hälsoproblem som kan vara odiagnostiserade eller kräva ytterligare hjälp.

Under behandlingen äger alla terapier rum i din önskade bostad. Vi behandlar en klient i taget för att säkerställa konfidentialitet och maximal vård. Vi tar hänsyn till alla överväganden för att säkerställa att vi kan erbjuda det bästa rehabiliteringsprogrammet för cannabisberoende som finns tillgängligt.

Vi erbjuder rehabilitering för cannabisberoende i Zürich och i London.

360-graders behandlingsmetod - Den mest omfattande och heltäckande behandlingen i hela världen.

Läkarundersökningar
& Behandlingar
Missbruk
Rådgivning
Omfattande
Psykoterapi
Ögonrörelse- och desensibilisering
och upparbetning (EMDR)
Familj
Terapi
Psykoedukation
Neurofeedback
Intervall Hypoxisk
Hyperoxisk behandling
Biokemisk
återställande
Probiotiska terapier
& Psykonutrition
Rådgivning om livsstil och näringslära
Biofeedback
& Bioresonans
Yoga
Reflexologi
& Akupunktur
Massage
Personlig träning

Tecken på cannabisberoende

Cannabisberoende liknar alkoholberoende, eftersom vissa människor kan röka cannabis med måtta utan att få problem, men detta gäller inte alla.

För vissa människor innebär cannabisanvändning många psykologiska hälsorisker. Särskilt underliggande psykiska hälsoproblem ökar en persons sannolikhet att utveckla ett cannabisberoende. Detta beror till stor del på att cannabis förändrar de psykologiska effekterna av vissa psykiska sjukdomstillstånd. Om du till exempel lider av ångest och röker cannabis kan du efter några drag börja känna dig mindre ångestfylld. När detta händer kan hjärnan börja associera ångestfria tillstånd med cannabis, vilket bildar ett beroende som sår frön för att tolerans ska kunna uppstå. Inte bara kommer personen att behöva röka mer för att känna sig mindre ängslig, utan varje gång den försöker eliminera den underliggande ångesten kommer den tillbaka i större utsträckning.

Likt många andra beroenden är det mest anmärkningsvärda tecknet på missbruksberoende att röka cannabis trots de negativa konsekvenserna för familjeliv, dagliga aktiviteter och karriär, eller att man inte kan sluta använda substansen trots att man vill sluta. Andra tecken är

- Att vara beroende av cannabis för att sova, vara kreativ, social eller avslappnad.
- Ökad tolerans och abstinenssymptom (sömnlöshet, paranoia, ökad aptit).
- Att välja relationer, händelser och aktiviteter utifrån om du kan röka eller inte.
- Att fortsätta röka trots de problem som det orsakar i ditt liv, dina relationer eller ditt jobb.
- Att använda cannabis för att hantera sorg, tristess, ångest eller psykiska problem.

Vanliga frågor

Tyvärr medför cannabis inte samma risk för fysiskt beroende som andra substanser, men det kan vara psykologiskt beroendeframkallande om man har rätt miljömässiga, biologiska och genetiska faktorer. Vissa studier visar att 30 procent av dem som använder cannabis kan ha någon grad av beroende.

Flera studier visar att cannabisanvändning ökar sannolikheten för att en person ska utveckla psykiatriska tillstånd som depression, ångest, missbruksberoende och psykos. Genetisk känslighet, mängden som konsumeras, dess styrka och åldern vid första användandet har dock alla ett betydande inflytande på detta förhållande.

Våra rehabiliteringsprogram för cannabisberoende bygger på en holistisk behandlingsmetod som betonar att hela människan ska helas - kropp, sinne och själ. Varje behandlingsprogram skapas för individen och i allmänhet kommer varje program att innehålla psykiatri, biokemisk återställning, intensiv terapi, en terapeut som bor i huset, komplementära terapier och 5-stjärnig gästfrihet.

Vi erbjuder exklusiv rehabilitering för cannabisberoende i London och Zürich.

Cannabisanvändning leder till förändringar i den kognitiva funktionen som kan påverka inlärning, minne och humör i dagar eller veckor. Långvarigt bruk kan leda till mer permanenta försämringar som kan öka ångestnivåerna, paranoia och påverka ens relation till sina nära och kära, karriär och sig själv.

Möt teamet som ansvarar för behandlingen av cannabisberoende

Mer