På Paracelsus Recovery erbjuder vi skräddarsydda och omfattande behandlingsprogram för varje klient. Vi har alltid bara en klient åt gången, och vi har ett oöverträffat förhållande mellan personal och patient på 15:1.

Låt vår familj ta hand om din familj

Vi är en helt familjeägd och familjeägd klinik.

Omfattande och moderna behandlingar i en exklusiv miljö.

Paracelsus Recovery erbjuder en fristad för högprofilerade och kapitalstarka personer som kämpar med psykiska problem. Vi skapar individualiserade behandlingsprogram som är utformade för att möta våra klienters unika behov. Vårt förhållningssätt till behandling är holistiskt, integrativt och multidisciplinärt. Vi erkänner att psykiska hälsoproblem föds ur ett komplext samspel mellan fysiska, psykologiska, sociala och känslomässiga faktorer. Vårt team kommer att identifiera och ta itu med varje grundorsak till vår klients lidande. På så sätt strävar vi efter att hjälpa klienterna att återställa sin inre frid och sitt välbefinnande i stället för att bara hantera symtom.

Våra behandlingsplaner bygger på våra värderingar om empati, diskretion och pragmatism. Vi erbjuder en lyxig miljö för varje behandlingsprogram eftersom vi anser att det är avgörande att inleda den svåra resan av återhämtning i en miljö som känns bekant. Vi kommer också att tillgodose klientens arbetstider under deras vistelse hos oss vid stranden av Zürichsjön eller på ett av Londons ledande hotell.

Låt oss ta hand om dig.

Vi behandlar bara en kund i taget, mycket privat.
Paracelsus logo

Vi inser att missbruk ofta fungerar som en copingmekanism. Ämnet eller beteendet används för att hantera svåra känslor som smärta, rädsla och stress. Med tiden försämrar dock missbruk vår hälsa och förvärrar vårt lidande. På Paracelsus Recovery använder vi empati och pragmatism för att hjälpa våra klienter att övervinna sina beroenden. Till skillnad från de flesta behandlingscenter följer vi inte 12-stegsbehandlingsmodellen. Även om den kan fungera för många, är dess principer inte hållbara för de flesta rika och högprofilerade personer. I stället skräddarsyr vi behandlingsprogrammen för att hjälpa klienterna att ta itu med grundorsaken till sin smärta och skapa sundare copingmekanismer.

Läs mer
Paracelsus logo

Ätstörningar uppstår när en persons förhållande till mat blir ett sätt att kontrollera svåra upplevelser, känslor och tankar. Ätstörningar är utmanande och missförstådda tillstånd som kan leda till stora mängder smärta, förvirring och rädsla. På Paracelsus Recovery skapar vi ett individuellt behandlingsprogram för varje klient. Vårt team av specialister hjälper klienterna att återställa sitt välbefinnande och åter stärka sin relation mellan kropp och själ. En ätstörning har vanligtvis sin grund i flera sammanhängande genetiska, biologiska, psykologiska och fysiska faktorer. Vår 360-graders behandlingsmetod är unikt utformad för att ta itu med var och en av dessa underliggande problem.

Läs mer
Paracelsus logo

På grund av psykiska problem kan våra liv kännas förvirrande, obevekliga och överväldigande. Det är utmattande att tillbringa varje dag med att kämpa mot snabba tankar, irrationella övertygelser, en negativ inre dialog, hallucinationer eller andra symptom. Dessa upplevelser kan skada vår fysiska, psykologiska, sociala och emotionella hälsa. Missbruksberoende uppstår ofta som ett sätt att hantera ett psykiskt tillstånd.

På Paracelsus Recovery behandlar vi personen, inte symptomen. Vi tar upp varje samverkande problem och tar itu med eventuella underliggande problem. Vårt team av experter kommer att göra allt som står i deras makt för att hjälpa klienterna att bearbeta smärta, hantera symtom och återställa sin sinnesfrid.

Läs mer
Missbruk
Ätstörningar
Psykisk hälsa
Paracelsus logo

Missbruk

Vi inser att missbruk ofta fungerar som en copingmekanism. Ämnet eller beteendet används för att hantera svåra känslor som smärta, rädsla och stress. Med tiden försämrar dock missbruk vår hälsa och förvärrar vårt lidande. På Paracelsus Recovery använder vi empati och pragmatism för att hjälpa våra klienter att övervinna sina beroenden. Till skillnad från de flesta behandlingscenter följer vi inte 12-stegsbehandlingsmodellen. Även om den kan fungera för många, är dess principer inte hållbara för de flesta rika och högprofilerade personer. I stället skräddarsyr vi behandlingsprogrammen för att hjälpa klienterna att ta itu med grundorsaken till sin smärta och skapa sundare copingmekanismer.

Läs mer

Ätstörningar

Ätstörningar uppstår när en persons förhållande till mat blir ett sätt att kontrollera svåra upplevelser, känslor och tankar. Ätstörningar är utmanande och missförstådda tillstånd som kan leda till stora mängder smärta, förvirring och rädsla. På Paracelsus Recovery skapar vi ett individuellt behandlingsprogram för varje klient. Vårt team av specialister hjälper klienterna att återställa sitt välbefinnande och åter stärka sin relation mellan kropp och själ. En ätstörning har vanligtvis sin grund i flera sammanhängande genetiska, biologiska, psykologiska och fysiska faktorer. Vår 360-graders behandlingsmetod är unikt utformad för att ta itu med var och en av dessa underliggande problem.

Läs mer

Psykisk hälsa

På grund av psykiska problem kan våra liv kännas förvirrande, obevekliga och överväldigande. Det är utmattande att tillbringa varje dag med att kämpa mot snabba tankar, irrationella övertygelser, en negativ inre dialog, hallucinationer eller andra symptom. Dessa upplevelser kan skada vår fysiska, psykologiska, sociala och emotionella hälsa. Missbruksberoende uppstår ofta som ett sätt att hantera ett psykiskt tillstånd.

På Paracelsus Recovery behandlar vi personen, inte symptomen. Vi tar upp varje samverkande problem och tar itu med eventuella underliggande problem. Vårt team av experter kommer att göra allt som står i deras makt för att hjälpa klienterna att bearbeta smärta, hantera symtom och återställa sin sinnesfrid.

Läs mer

Vanliga frågor

Vi förstår att våra kunders integritet är av största vikt. Vi tilldelar varje kund en pseudonym och ett fiktivt födelsedatum som vi använder i all intern och extern kommunikation. En klients identitet avslöjas inte för vårt team om inte klienterna själva vill göra det direkt. Vi behandlar ibland klienter vars identitet inte är känd för oss och där alla administrativa frågor hanteras av en företrädare.

Vi tar emot klienter för slutenvård i minst fyra veckor. En idealisk längd är 8-12 veckor, men det beror på individens omständigheter. Vi brukar rekommendera vårt eftervårdsprogram, vars ideala längd också beror på varje individs situation.

Mer information om vår antagningsprocess finns när du kontaktar oss.

Våra program för missbruksbehandling bygger på en ram för skadereduktion. Det innebär att vi strävar efter att ge våra klienter de verktyg som behövs för att återfå kontroll över sitt missbruk och minimera den skada som det orsakar dem. Huruvida klienten behöver ge upp substansen är deras beslut, inte vårt.