Flickor uppvisar färre beteendesymptom än pojkar, vilket innebär att många går flera år innan de får en diagnos. Läs vidare för att lära dig hur ADHD yttrar sig på olika sätt beroende på kön.

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är en av de vanligaste neuroutvecklingsstörningarna i barndomen. Den orsakas av låga nivåer av vissa neurotransmittorer, särskilt dopamin och noradrenalin. Dessa obalanser leder till klassiska ADHD-symtom som överdrivet pratande, oförmåga att sitta still, koncentrationsproblem och impulsivitet.

De flesta barn visar tecken på ADHD före sju års ålder, men många förblir odiagnostiserade förrän i vuxen ålder. Tyvärr tenderar många av dessa att vara unga flickor. Studier visar till exempel att pojkar löper tre gånger större risk att få en ADHD-diagnos än flickor.

Detta beror inte på att ADHD är vanligare hos pojkar, utan på att pojkar med ADHD tenderar att uppvisa yttre symtom, såsom impulsivitet och aggressivitet. Flickor däremot tenderar att kämpa mer med inre symtom, som låg självkänsla eller koncentrationsproblem. Dessa kan tillskrivas många andra problem, vilket gör det svårare för föräldrar och kliniker att upptäcka dem.

Varför påverkar kön ADHD-symptomen?

ADHD-symptom är ofta könsspecifika eftersom det är ett neuroutvecklingstillstånd, och som alla vet utvecklas flickor annorlunda än pojkar. Vidare involverar ADHD neurokemikalier som också spelar en avgörande roll för hur vi uttrycker oss. Men eftersom vår miljö och uppfostran också påverkar dessa egenskaper kan könsnormer också påverka hur ADHD skiljer sig åt mellan pojkar och flickor. Det mest stereotypa exemplet är att unga pojkar ofta uttrycker ilska genom fysisk aggression, medan unga flickor tenderar att slå ut verbalt.

För att hjälpa dem som är oroliga för att deras barn kan ha ADHD eller att du kanske har ett odiagnostiserat fall, bad vi våra experter att lyfta fram könsspecifika symtom.

Hur man upptäcker ADHD hos flickor:

Flickor med ADHD är vanligtvis inte så hyperaktiva. Istället tenderar de att ha den uppmärksamhetsbristande delen av tillståndet. Det är till exempel osannolikt att en ung flicka är störande i ett klassrum, men missar ofta uppgifter eller dagdrömmer överdrivet mycket.

Andra symtom är bland annat:

Verkar tillbakadragna.
Intellektuella svårigheter.
Ouppmärksamhet.
Verbala aggressioner (mot andra eller mot sig själv).
Svårigheter att fokusera.

Studier visar att flickor med obehandlad ADHD löper risk att drabbas av låg självkänsla, underprestationer, depression, ångest, missbruk och ätstörningar. Man uppskattar också att nästan 75 % av fallen av ADHD hos flickor missas. Tragiskt nog visar forskning också att unga kvinnor med odiagnostiserad ADHD löper tre gånger större risk att försöka begå självmord eller skada sig själva.

Denna skrämmande statistik minskar dock avsevärt när unga kvinnor får en diagnos och får adekvat stöd, medicinering och psykoterapi.

Hur man upptäcker ADHD hos pojkar:

Till skillnad från flickor kommer pojkar med ADHD att vara hyperaktiva. De kommer också att uppvisa de mer klassiska tecknen som t.ex:

Impulsivitet (utåtagerande beteende).
Bristande fokus och koncentrationsproblem.
Oförmåga att sitta still.
Fysisk aggressivitet.
Avbryter ofta andra människors samtal och aktiviteter.

Oavsett ditt kön kommer dock obehandlad ADHD att vara ett svårt tillstånd att leva med. Det kan göra dig utmattad och obekväm i din hud när du kämpar för att engagera dig i dina passioner, relationer eller liv. Den avgift som detta tar kan leda till andra psykiska sjukdomar som ångest och depression eller missbruksproblem. ADHD är dock mycket behandlingsbar med adekvat behandling och stöd.

Om du tror att din dotter eller son kan ha ADHD ska du söka professionell rådgivning så snart som möjligt. Försök slutligen att komma ihåg att ADHD förekommer inom ett spektrum. Om ditt barn (eller du själv) uppvisar några symtom, men inte alla, är det ändå värt att tala med en professionell person.

ADHD-behandling på Paracelsus Recovery

På Paracelsus Recovery erbjuder vi djupgående och omfattande ADHD-behandlingsprogram.

Vårt psykoterapiteam kommer att använda olika tekniker, såsom mindfulnessbaserad kognitiv beteendeterapi, för att hjälpa dig att ta itu med eventuella underliggande problem, samtidiga tillstånd och skapa strategier för att hantera ADHD-symtomen. Du kommer också att arbeta nära vår interna psykiater och en terapeut som bor i huset och som är tillgänglig för emotionellt stöd dygnet runt. Vi kan också förskriva medicinering om det anses nödvändigt.

Decennier av forskning visar att vila, motion och näring är avgörande för att se till att dina ADHD-symptom förblir hanterbara. För att hjälpa dig att bygga upp dessa grundläggande pelare för hälsa kommer vi att införliva biokemisk restaurering och kostrådgivning i din ADHD-vårdplan. Vi erbjuder också olika kompletterande terapier som yoga, akupunktur och massage för att återställa din fysiska hälsa och stärka förhållandet mellan kropp och själ.

Klicka här för att få veta mer eller kontakta oss på +41 52 624 63 33 för ett konfidentiellt samtal om dina behov.