Efter ett ingripande

En intervention är ett kraftfullt verktyg som ofta tvingar missbrukare att söka behandling när situationen verkar hopplös och inget annat har fungerat. Vänner och familjemedlemmar som har iscensatt en intervention är skyldiga att ha stora förhoppningar om att deras far, mor, dotter, son, vän eller anställd kommer att slutföra drog- och alkoholbehandling och hitta vägen till återhämtning från det beroende som har plågat dem för så lång. Vanligtvis överskuggas dessa höga förhoppningar av en rad känslor som lättnad, rädsla, oro, skuld, ilska, ångest och sorg – och framför allt oro för vad som händer härnäst.

Vad händer efter en intervention?

Förhoppningsvis kommer ämnet för interventionen att gå med på att gå indrog- eller alkoholbehandling omedelbart. Om personen är beroende av droger eller alkohol är det första steget detox, som beroende på hur allvarligt missbruket är, kan uppstå i en medicinsk miljö eller på sjukhus. Detox varar i allmänhet mellan tre dagar och en vecka. Detox definieras som processen "för att få ut den valda substansen ur systemet", ofta med medicinsk hjälp och interventioner.

Under detoxen kommer personen också att genomgå medicinska och psykologiska bedömningar som förberedelse för behandling som börjar omedelbart efter avslutad detox. Behandlingen varar i allmänhet minst 30 dagar och tar ofta längre tid, beroende väldigt mycket på den tidigare "historiken" och motivationen hos personen att bli bättre.

Vad händer om en intervention misslyckas?

Ibland misslyckas ett ingripande, även om man har gjort allt rätt. Föremålet för interventionen kan vägra behandling,hävda att han eller hon inte vill ha hjälp eller kan sluta på egen hand.

Det är också möjligt att även om personen går med på att gå till behandling, kan de gå tidigt utan att följa programmet tills det slutförs.

Även om detta är extremt nedslående för arrangörer av interventioner, är det viktigt att inte skylla er själva. Dessutom, även om du är skyldig att bli avskräckt och arg, se inte vägran som ett fullständigt misslyckande. Följande kan hjälpa dig att avgöra vilka åtgärder du ska vidta om en intervention misslyckas:

  • Under interventionen beskrev du tydligt vad som skulle hända om behandlingen inte accepterades eller slutfördes. Till exempel kan du ha sagt till personen att du inte kommer att tolerera vissa beteenden, eller att du inte längre kommer att betala räkningarna eller tillhandahålla ett boende. Nu är det dags att stå bakom dina ord omedelbart, hur svårt det än är. Alla interventionsdeltagare måste följa igenom så att personen förstår att de menade vad du sa. Annars har orden ingen betydelse.
  • Övervägaiscensätter ytterligare ett ingripande, men inte direkt. Om din älskade har tid att tänka på de många sätt som livet har förändrats sedan ingripandet, kan hon vara mer villig att gå in i drog- och alkoholbehandling eller rehab.
  • Håll kontakten med andra interventionsdeltagare. Överväg att träffas regelbundet för att prata om situationen och ge ömsesidigt stöd. Detta kommer att hjälpa dig att förbli stark och bibehålla de gränser du satte vid den första interventionen.
  • Ge inte upp hoppet och vänd inte ryggen åt din beroende vän eller familjemedlem. Även om du inte erbjuder samma typ av stöd som tidigare, är det viktigt att låta personen veta att du fortfarande älskar dem och att du inte har gett upp.
  • Använd denna tid som ett lärotillfälle. Fortsätt läsa och lära dig om beroende och tillfrisknande.
  • Låt inte den misslyckade interventionen hindra dig från att njuta av livet. Fortsätt att umgås med vänner och familj. Delta i aktiviteter du tycker om.
  • Om det behövs, sök rådgivning för att hjälpa dig att hantera ilskan och besvikelsen över den misslyckade interventionen och snälla vet att det kommer att finnas en andra chans. Men under tiden, fokusera på dig själv, ditt liv och din personliga utveckling och tillväxt. En familjemedlem sa en gång till oss: "Jag var tvungen att lära mig att "gå inombords" – när jag ändrade mig, utsidan – förändrades den beroende personen. Jag släppte taget och detta var "kickoff" för min familjemedlem att bli bättre och gå in i behandling".

 

Denna artikel publicerades på engelska på 2016-05-11 11:16:36 och översatt till Svenska år 2021.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

11 − tio =

De senaste inläggen

Våra privata artiklar och pressmeddelanden