Latest

Förmögen försummelse

Samhället uttrycker stor oro för fattiga, undertjänade barn och den ökade sannolikheten att de saknar tillgång till hälsovård och utbildning, eller att de kan vända sig tillläkemedel eller brott i vuxen ålder. Mindre uppmärksamhet ägnas åt barn till välbärgade föräldrar som har sina egna problem. Emotionell försummelse går ofta obemärkt förbi eller rapporteras inte, vilket…

Läs mer

Vad är dialektisk beteendeterapi?

Dialektisk beteendeterapi (DBT), utvecklad av Marsha Linehan, Ph. på 1980-talet, är en typ av samtalsterapi som ursprungligen utformades för högrisk, suicidala personer med diagnosen borderline personlighetsstörning. Idag används DBT för att behandla människor som kämpar med en rad komplexa och intensiva känslor, inklusive missbruk och beroende, PTSD, bipolär sjukdom, ätstörningar och depression. Det används i…

Läs mer

Fördelarna med yoga i missbruksbehandling

Generellt sett är yoga en övning som gynnar kropp, sinne och själ genom en integration av andningstekniker, stärkande övningar, ställningar och meditation. Det finns många typer av yoga; alla är fördelaktiga. Även om yoga är en månghundraårig praktik, är det en relativt ny behandlingsmetod inom läkemedels- och läkemedelsområdetalkoholberoende. Acceptansen av yoga som en form av…

Läs mer

Att hantera cravings

Sugen är normalt och tillfrisknande missbrukare bör förvänta sig att uppleva en del obehag då och då. För de flesta är suget värst i börjanberoendebehandling, men de kan förekomma veckor, månader eller till och med längre. Men om du lär dig sätt att hantera begäret i förväg, kommer du att vara beredd när de uppstår.…

Läs mer
föregående
/
nästa

Fördelarna med yoga i missbruksbehandling

Generellt sett är yoga en övning som gynnar kropp, sinne och själ genom en integration av andningstekniker, stärkande övningar, ställningar och meditation. Det finns många typer av yoga; alla är fördelaktiga.

Även om yoga är en månghundraårig praktik, är det en relativt ny behandlingsmetod inom läkemedels- och läkemedelsområdetalkoholberoende. Acceptansen av yoga som en form av kropp-själ-terapi växer och praktiken blir allmänt tillgänglig på behandlings- och rehabiliteringscenter.

Människor använder ofta droger och alkohol för att klara av allvarligatrauma,depression,ångest, eller vardagens stress, som aldrig fungerar och bara gör saken värre. I kombination med terapi och andra behandlingsformer hjälper yoga att bryta missbruksmönster, släpper "fasta" tankemönster och ger både omedelbara och långsiktiga fördelar.

Även om det kräver engagemang och övning, förbättrar yoga den övergripande fysiska och mentala hälsan, vilket hjälper till att motverka de negativa fysiska och känslomässiga konsekvenserna av långvarig användning av droger och alkohol. Det kan återställa balans, en känsla av inre frid och allmänt välbefinnande som har saknats, ofta i många år.

Yogisk djupandning kräver inåttänkande, vilket främjar självförtroende och en förbättrad förmåga att stå emot lusten att missbruka kroppen med droger och alkohol. När utövarna blir mer centrerade frigörs negativa känslor som skam, skuld, ilska och fientlighet. Människor som utövar yoga blir mer medkännande mot sig själva och i sin tur mot andra människor.

Även om yoga är en mycket andlig praktik som främjar inre tanke och en större förståelse för en persons plats i världen, är det inte en religiös praktik och den är inte förknippad med någon speciell religion.

 

Denna artikel publicerades på engelska på 2014-04-18 00:45:39 och översatt till Svenska år 2021.

De senaste inläggen

Våra privata artiklar och pressmeddelanden