Gränser i missbruksbehandling

Skickliga, erfarna terapeuter kan göra en värld av skillnad för individer inom drog- och alkoholbehandling och rehab, men en effektiv relation mellan terapeut och klient kräver att rådgivare etablerar tydliga gränser som upprätthåller tillit och professionalism.

Sunda klient-rådgivare-interaktioner styrda av etiska gränser ligger i bådas intresse och bör fastställas av rådgivaren i början av behandlingen med varje ny klient. Kliniker tar i allmänhet detta ansvar på största allvar. De som misslyckas med att fastställa och upprätthålla gränser riskerar disciplin, avskedande och i extrema fall uppsägning av licenser.

Inte alltid svartvitt

Noggrant bevakade gränser kan minska möjligheterna till oavsiktligt utnyttjande av en klients förtroende. Även om det är normalt för klienter att utveckla känslor för en kurator som har hjälpt dem genom några mycket svåra tider, inklusive delning av personliga, privata erfarenheter och smärtsamma känslor, är vissa gränser inte svarta och vita.

Till exempel kan en vänlig kram verka som en oskyldig gest (och det är det oftast), men en kram kan skapas med mening för klienten, vilket gör det till en oskyldig men riskabel form av gränsöverskridande. Detta kan skapa ett dilemma för en terapeut som vet att vissa klienter skulle ha stor nytta av en snabb omfamning.

Att hålla personliga liv åtskilda

Även om det ibland är svårt, måste läkare vara vänliga och inte utveckla personliga vänskap med klienter. De flesta rådgivare uppmanas att inte ta emot gåvor, engagera sig i någon typ av personlig kontakt eller påtvinga sina klienter sina religiösa och moraliska övertygelser och värderingar.

Många är noga med att inte prata om sig själva och sina liv ifrån läkemedel och alkoholbehandling och rehab, och vissa undviker att placera bilder eller personliga föremål på sina kontor, vilket tjänar till att markera en starkare gräns mellan klienten och en läkares privatliv.

Rådgivare i tillfrisknande

Det är inte alls ovanligt att kuratorer återhämtar sig för sitt eget drog- eller alkoholberoende, även om de flesta behandlingscentra kräver potentiella kuratorer för att bevisa att de har varit rena i minst tre år.

Ofta utvecklas läkare som är före detta missbrukare medkänsla och empati vilket gör dem till mycket effektiva rådgivare. Däremot kan gränslinjerna suddas ut när rådgivare, utan att inse det, har problem med att skilja sitt arbete från sin återhämtningsprocessen. Ofta är det bäst för kuratorer under tillfrisknande att inte dela för mycket information om sina personliga erfarenheter av missbruk och beroende.

Många rådgivare deltar i olika stödgrupper och läkare kan befinna sig på samma möte som en nuvarande eller tidigare klient, särskilt på landsbygden eller i små samhällen. Tolvstegsgrupper kalla dessa kliniker "två hattmakare" på grund av deras dubbla roll som rådgivare vid tillfrisknande.

Rådgivare i tillfrisknande måste noggrant hantera sitt pågående tillfrisknande, eftersom ingen är immun mot återfall, även terapeuter som varit rena i många år. Läkare måste känna igen sina sårbarhetspunkter och lära sig effektiva sätt att hantera stress.

Relationer mellan klienter och rådgivare kan vara komplexa

Även om relationer mellan klient och rådgivare kan vara komplexa, bör etiska metoder driva varje interaktion. De flesta rådgivare förlitar sig på riktlinjer som anges av organisationer som NAATP (National Association of Addiction Treatment Providers) eller ISSUP (International Society of Substance Use Professionals).

På Paracelsus väljer vi noga ut våra rådgivare och kan stolt säga att många har arbetat med oss ​​i många år i de mest komplexa och intrikata situationer.

 

Denna artikel publicerades på engelska på 2017-04-09 21:58:24 och översatt till Svenska år 2021.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

4 × 2 =

De senaste inläggen

Våra privata artiklar och pressmeddelanden