För de av oss som firar jul är det inget nytt att säga att kombinationen av påtvingade festligheter och överdriven konsumtion kan vara stressande.

En undersökning från 2016, som gjordes av den brittiska välgörenhetsorganisationen Mind, visade att en tredjedel av de personer som kämpar med en psykisk sjukdom känner sig oförmögna att klara sig under julhelgen. En anledning till detta är pressen på att vara lycklig under julen, vilket kan vara olidligt för dem som lider av en psykisk ohälsa. Det förstorar ditt inre tillstånd, och om ditt inre tillstånd är i kaos är en oförmåga att leva upp till den förväntade glada stämningen en ständig, kritisk påminnelse om det.

Som ett resultat kan du känna att du misslyckas, vilket kan leda till ohälsosamma copingmekanismer. Om en person är mycket framgångsrik förvärras dessa problem ofta eftersom rikedom medför det implicita antagandet att man bör vara glad och tacksam. Men i stället för att försöka leva upp till de förväntningar som omgärdar festligheterna är det viktigt att acceptera hur man känner sig och att vara ärlig mot vänner och familj.

Vi frågade våra experter vad som gör att det är en så svår tid på året för många och hur man kan hantera den på ett sunt sätt.

Berömmelse, framgång och rikedom kan göra julen till en utmanande tid.

Det är en utmattande tid för alla som hanterar missbruk eller psykiska problem, särskilt för personer med höga förmögenheter som sannolikt blir inbjudna till flera sociala evenemang där andra översköter sig. Pressen att delta och den uthållighet som krävs för att ständigt säga nej kan vara överväldigande. För kändisar är det svårt att balansera behovet av att dokumentera sitt liv på sociala medier och delta i intervjuer för att marknadsföra sitt arbete med att ta hand om sitt välbefinnande. För företagsledare kan förväntningarna på att de ska slappna av under julen och koppla av helt från arbetet orsaka stress i sig självt.

Förväntningar inför julen: Ett minfält för kändisar och personer med höga inkomster

Det finns ett naturligt samband mellan de förväntningar som ställs på någon, antingen av en själv eller av omgivningen, och ångeststörningar.

Att hantera dessa förväntningar är svårt för alla, men det är särskilt knepigt i välbärgade hushåll. Studier har visat att en av de främsta orsakerna till psykisk ohälsa hos barn till rika föräldrar är trycket från föräldrarnas upplevda förväntningar. Som ett resultat av detta kan julen vara en utmanande tid. Många föräldrar arbetar till exempel långa dagar sju dagar i veckan. Det innebär att förväntningarna på att tillbringa så mycket tid med dem på julen är så långt ifrån ett barns normala liv att det kan öka ångesten.

I andra änden av spektrumet kan framgångsrika personer som återvänder hem till jul behöva kämpa mot en unik form av alienation. En ung kändis som nyligen blivit rik har många förvirrande scenarier att navigera i. Om de till exempel spenderar för mycket på presenter drar de till sig uppmärksamhet på sin livsstil och riskerar kanske att överskugga sina syskon. Men om de spenderar för lite kan det också leda till förbittring. Deras nya status förändrar landskapet hemma, skapar tvetydiga känslor och suddar ut förväntningarna, vilket kan få dem att känna sig främmande för sina rötter.

Överdriven konsumtion under julen kan leda till missbruksproblem

För framgångsrika personer och kändisar kan ökningen av sociala och känslomässiga förväntningar, eller en känsla av främlingskap från nära och kära, vidmakthålla känslor av ångest och stress. Vid en tidpunkt då överkonsumtion av alkohol är så utbredd är det lätt att börja använda alkohol som en copingmekanism. Alkohol är dock ett depressivt medel, och att använda det för att hantera ångest gör problemet bestående.

För rika personer som lever en överdriven livsstil under hela året och använder substanser som en känslomässig copingmekanism, kan dessutom förväntningarna på att få njuta av alkohol driva dem över gränsen. På samma sätt skapar överflödet av mat och dryck på juldagen en extremt stressig miljö för dem som kämpar med ätstörningar som anorexia nervosa.

Fem tips för att hjälpa dig att klara julen

Det finns ett antal saker du kan göra för att hantera de många stressfaktorer som du sannolikt kommer att möta i jul. Här är fem tips att prova.

1. Undvik känslomässiga konfrontationer

Vad vi känner avgör var vi riktar vår uppmärksamhet och våra tankar, vilket i sin tur leder till handlingar. Juldagen kan vara känslomässigt utmanande och leda till att negativa beteendemönster uppstår, särskilt för framgångsrika personer som känner sig främmande för sin storfamilj.

Kanske utbröt ett gräl mellan dig och en familjemedlem förra året. När juldagen kommer i år kan minnet av bråket påminna dig om de negativa känslor som är kopplade till det. Detta kan i sin tur väcka den ilska och förbittring du kände igen. Att reflektera över varifrån dessa känslor kommer innan du agerar på dem kan hjälpa dig att undvika konfrontationer eller att använda substanser för att förtränga dem.

2. Hantera förväntningar

I All's Well That Ends Well skriver Shakespeare att "Oft expectation fails, and most oft there where most it promises", vilket ungefär kan översättas med "höga förväntningar leder till hjärtesorg". Som vi har nämnt kan förväntningarna på rika människor att delta i sociala evenemang och projicera en fasad av lycka vid jul vara känslomässigt utmattande.

Att hantera dina och andras förväntningar kräver ett realistiskt förhållningssätt till vad som är uppnåeligt - både när det gäller festliga aktiviteter och känslomässigt välbefinnande. Om det är omöjligt för dig att känna dig glad eller uppleva barnslig glädje på juldagen, erkänn det för dig själv. Att acceptera hur du känner dig i stället för att straffa dig själv för det är en handling av självmedkänsla.

3. Var uppmärksam på ditt tankemönster

Ett sätt att undvika att luta sig mot substanser som alkohol som en copingmekanism är att bevittna de tankeprocesser som leder till ett beslut att dricka. Mindfulness kan hjälpa dig att odla denna självmedvetenhet. Om du känner dig stressad eller överväldigad kan du i stället för att projicera den känslan på din omgivning erkänna känslans existens och bearbeta den genom att gå en promenad eller ta tid för dig själv.

4. Var medveten om att alla människor har begränsningar, inklusive du själv.

Julens att-göra-lista är alltid lång. För framgångsrika människor som lever i offentlighetens ögon inkluderar detta många sociala evenemang, vilket ökar deras arbetsschema just när deras nära och kära vill se dem. Dessutom drivs extrem framgång ofta av perfektionism. Det är ett användbart drag i strävan efter svåra mål, men det kan också leda till att du försöker göra alla nöjda.

Det innebär att dina behov kommer i sista hand. Det är viktigt att vara medkännande mot dig själv vid den här tiden på året och vara realistisk med vad som är uppnåeligt. Du kan inte göra alla människor nöjda hela tiden. Prioritera i stället viktiga händelser och tid med de människor du verkligen vill träffa. Och bli bekväm med att säga nej.

5. Acceptera andra människors känslor

Var empatisk mot andra människor. Vissa tycker till exempel att det är svårt att ta emot gåvor och kanske inte svarar som du förväntar dig eller vill ha det. Istället för att känna bitterhet över detta, omfamna det faktum att de fortfarande kan överraska dig.

Om du har svårt att ta emot gåvor, tillåt dig själv att svara autentiskt snarare än på ett sätt som du tror att givaren vill ha. För företagsledare som tillbringar sina liv med att se till att alla runt omkring dem tas om hand kan det kännas konstigt att ta emot presenter. Inse detta och försök att inte sätta press på dig själv att reagera på ett sätt som gör dig obekväm.