Hur Finland konfronterar problemet med kronisk hemlöshet

Housing First, Finlands nationella strategi för att minska antalet långtidshemlösa, fungerar precis som planerat. Enligt Housing First Europe bodde det nästan 19 000 hemlösa i Finland 1987. Från och med 2016 hade antalet rasat till 6 684 individer och 325 familjer.

Antalet kroniska hemlösa, definierade som de som varit utan stabil bostad i ett år eller mer, fortsätter att minska. Finland är det enda europeiska land där hemlösheten har minskat.

Housing First bygger på en strategi för att ge människor ett stabilt boende istället för tillfälliga eller tillfälliga bostäder eller offentliga skyddsrum. Den primära principen är att ge människor trygga och säkra hem så snart som möjligt.

Det finns inga förutsättningar eller kvalifikationer. Tanken är att när människor väl är etablerade i sina egna hem blir det möjligt att ta itu med frågor som missbruk, psykiska problem, hälsoproblem eller arbetsträning.

I Finland är Housing First ett partnerskap mellan myndigheter, samhällen och icke-statliga organisationer som Frälsningsarmén. Projekt backas upp av bidrag och lån med låg ränta. Finlands spelautomatförening har också varit en integrerad del av finansieringen.

Hyresgäster ingår kontrakt och betalar hyra. Beroende på inkomst kan de bidra till kostnaderna för drogbehandlingsprogram eller andra tjänster. Mellan 2008 och 2015 har 6 000 bostäder, mestadels lägenheter med några vandrarhem och sovsalar, köpts eller byggts.

Hemlöshet: ett världsomspännande problem

En undersökning gjord av FN uppskattade att 2005 var 100 miljoner människor runt om i världen hemlösa eller bodde i otillräckliga härbärgen. År 2015 hade den globala hemlösa befolkningen skjutit i höjden till 1,6 miljarder.

Housing First skapades i USA som ett svar på en snabb ökning av antalet hemlösa barnfamiljer. Programmet, som till en början involverade relativt små projekt i städer som New York, Los Angeles, San Francisco, Denver och Chicago, erbjuder även ärendehantering och supporttjänster, vilket ger ytterligare stabilitet och ökar chansen att lyckas.

Idag finns program i många städer över hela USA, inklusive New Orleans, Salt Lake City, Seattle, Cleveland och Austin. Resultatet är en betydande minskning av kostnaderna för akutbesök, slutenvård detoxoch dagar tillbringade i fängelse eller fängelse.

Effektivare och billigare

Det är dyrt att placera hemlösa i bostäder, men det verkar som om det på lång sikt är billigare att tillhandahålla bostad till människor än att försöka hantera problemet med ineffektiva, kortsiktiga lösningar. I Finland har Housing First också stärkt de lokala ekonomierna och minskat sysselsättningen.

Andra länder observerar Finland, och många har anpassat Housing First-programmet för att passa sina egna behov. Projekt pågår i Japan, Australien, Frankrike och Kanada, och fler kommer ombord.

Finansiering är dock fortfarande en problematik, eftersom Housing First kräver en betydande investering. Även om många anser att boende är en grundläggande mänsklig rättighet, finns det också en tankegång om att människor ska hitta ett jobb eller söka hjälp i form av psykisk hälsovård eller behandling för alkoholism innan man går in i bostaden.

 

Denna artikel publicerades på engelska på 2017-12-10 14:35:21 och översatt till Svenska år 2021.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

sexton − tre =

De senaste inläggen

Våra privata artiklar och pressmeddelanden