Hur sexuellt våld kan förändra den kvinnliga hjärnan

Enligt National Coalition against Domestic Violence (NCADV) kommer en av fem kvinnor i USA att bli våldtagen någon gång under sin livstid. En av tre kommer att uppleva någon form av sexuellt våld i händerna på en intim partner. Kvinnor mellan 18 och 24 är mest utsatta.

Kvinnliga offer för våldtäkt och andra former av sexuellt våld lämnas med smärtsamma känslomässiga ärr som påverkar deras liv i många år framöver, ofta i form av posttraumatisk stressyndrom, ångest eller depression. Sexuellt våld mot kvinnor är också kopplat till en hög andel oavsiktliga graviditeter, näringsbrister, kronisk smärta, högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdomar.

Drog och alkoholbehandling och rehab krävs ofta, eftersom kvinnor som har utsatts för sexuellt våld löper ökad risk för missbruk och beroende av tobak, alkohol och droger.

Inlärningsproblem och mödrasvårigheter

Även om det behövs mer djupgående studier, tyder forskning på att den faktiska skadan kan vara ännu värre än man ursprungligen trodde, och att sexuellt våld mot unga kvinnor kan förändra hjärnans sammansättning på sätt som påverkar inte bara offret utan hennes avkomma.

En nyligen genomförd studie av forskare vid Rutgers University involverade att placera honråttor som ännu inte uppnått full könsmognad i burar med äldre, sexuellt erfarna hanråttor. Trots deras upprepade försök att fly, skulle de unga honorna oundvikligen monteras upp av de större, äldre hanarna.

Därefter visade honråttorna en ökning i nivån av stresshormoner och genererade färre nya celler i hippocampus, ett område av hjärnan som är förknippat med inlärning och minne. De uppvisade också en markant brist på moderns beteende och hade svårt att ge adekvat vård för sina avkommor.

Även om studier med råttor inte direkt kan generaliseras till människor, visar riktiga kvinnor som har upplevt sexuellt våld under puberteten eller tidig vuxen ålder liknande beteenden med stress och inlärningssvårigheter, och deras barn löper större risk för trauma och utvecklingsproblem.

Vad det hela betyder

Även om resultaten är oroande, betonar forskare att studierna inte betyder att offer för sexuellt våld aldrig kan vara bra mammor, eller att de inte kan lära sig nya saker. Men att förstå hur sexuellt våld påverkar offrets hjärna kan hjälpa kliniker att förbättra behandlingen för flickor och kvinnor som har drabbats av sexuellt våld, vilket ökar möjligheten till fullständig återhämtning.

 

Denna artikel publicerades på engelska på 2017-04-19 21:46:01 och översatt till Svenska år 2021.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

fyra × ett =

De senaste inläggen

Våra privata artiklar och pressmeddelanden