Magneter och depression

Depression, ett kroniskt tillstånd som kännetecknas av sorg och känslor av hopplöshet, gör livet svårt för miljontals människor runt om i världen. Ibland är det en enorm utmaning att bara gå upp ur sängen på morgonen.

Är det möjligt att magneter kan lindra allvarliga symtom på depression? Det kan låta för bra för att vara sant, men det finns starka indikationer på att en teknik som kallas transkraniell magnetisk stimulering kan hjälpa människor som inte har haft tillfredsställande lindring av symtom från rådgivning, antidepressiva medel och andra standardbehandlingar för depression.

Transkraniell magnetisk stimulering som depressionsbehandling: fungerar det?

Transkraniell magnetisk stimulering är en icke-invasiv teknik där en tekniker placerar en liten enhet på pannan. Enheten levererar korta men intensiva pulser till hjärnan och genererar en elektrisk ström som stimulerar nervceller i den prefrontala cortex.

Forskare tror att den prefrontala cortexen, ett område i hjärnan som är förknippat med reglering av känslor och stämningar, kanske är för aktivt hos deprimerade människor, vilket orsakar negativa känslor och känslor av hopplöshet.

Transkraniell magnetisk stimulering bör inte betraktas som ett mirakelmedel mot depression, även om många människor åtnjuter partiell eller total lindring av symtomen. Behandlingen kan ge ett svar när traditionella terapier inte har fungerat

Forskning behövs fortfarande för att avgöra om transkraniell magnetisk stimulering är mer effektiv när den används i samband med samtalsterapi. Det återstår också att se om behandlingen kan hjälpa människor med ångestschizofreni eller uppmärksamhetsbristsyndrom (ADD). Det finns indikationer på att det kan vara till hjälp för strokepatienter och migränpatienter.

Biverkningar är milda och består i allmänhet av lätt obehag under behandlingen. Det finns ingen sedering. Den icke-invasiva behandlingen tar 20 till 30 minuter.

De flesta får tre till fyra behandlingar per vecka i fyra till sex veckor, även om vissa personer kan ha dagliga sessioner. Andra kan behöva ytterligare behandling eller en vanlig boostersession om symtomen återkommer.

Behandlingen har godkänts av U.S. Federal Food and Drug Administration som behandling för depression, men den täcks sällan av försäkringen.

Droger, alkohol och depression

Det finns en viss oro för att behandlingen kan få deprimerade människor att ge upp antidepressiva läkemedel för snabbt eller att avstå från terapi eller andra behandlingar som kan vara till hjälp.

Standardbehandlingar är fortfarande fördelaktiga för de flesta med depression, även om vissa kanske inte får fullständig lättnad. Rehab för alkoholism eller drogberoende kan krävas för personer som vänder sig till droger eller alkohol för att lindra symtomen på depression.

 

Denna artikel publicerades på engelska på 2017-09-17 18:52:27 och översatt till Svenska år 2021.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

nitton − 11 =

De senaste inläggen

Våra privata artiklar och pressmeddelanden