PTSD: Myter och verkligheter

PTSD (posttraumatisk stressyndrom) utvecklas som en reaktion påallvarligt trauma. Trots pågående uppmärksamhet i media är PTSD omgiven av en mängd myter och missuppfattningar som ofta leder till fördomar och olika former av misshandel.

Det bästa sättet att bryta igenom dimman av missförstånd är att lära sig de grundläggande fakta om denna komplexa sjukdom.

Hur diagnostiseras PTSD?

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders tillhandahåller standardklassificeringar för diagnos av psykiska störningar. Enligt den senaste utgåvan, (DSM-5), är kriterierna för en diagnos av PTSD 1: Exponering för faktisk eller hotad död, allvarlig skada eller sexuellt våld; eller 2: Att direkt uppleva händelsen, bevittna händelsen personligen eller indirekt avslöjad.

Stress efter en traumatisk händelse är att förvänta, men vanligtvis anses symtom som uppstår inom den första månaden som "akut stress" och kan försvinna av sig själv. PTSD diagnostiseras om reaktionerna fortsätter längre än en månad.

Avslöja vanliga myter om PTSD

  • PTSD är aldrig ett tecken på svaghet; det är en mänsklig reaktion på extremt traumatiska händelser och situationer. Symtomen är markant annorlunda än stress och ångest i samband med händelser som att förlora ett jobb eller skilja sig, vilket kan vara extremt svårt på olika sätt.
  • Forskning tyder på att symtom på PTSD beror på komplexa kemiska förändringar som inträffar i hjärnan efter en traumatisk händelse. Om du inte har upplevt PTSD är det svårt att förklara och svårt att förstå.
  • Trots skildringar i filmer och TV är individer med PTSD inte farliga, galna eller våldsamma. Vissa personer med PTSD kan dock visa allvarliga humörförändringar.
  • PTSD försvinner inte magiskt, och människor "kommer inte bara över" traumatisk stress. Vissa individer med PTSD hittar verkligen sätt att hantera symtomen på egen hand, medan många kommer att behöva professionell hjälp. Utan hjälp kan vissa traumaoffer kämpa i månader eller år utan någon verklig lösning.
  • Människor med posttraumatisk stressyndrom är aldrig bortom hjälp, och det är aldrig för sent, inte ens i fall av övergrepp i barndomen länge. Även om PTSD är en svår störning är den mycket behandlingsbar med tekniker som t.ex kognitiv beteendeterapi (KBT) och exponeringsterapi. I många fall skrivs medicin ut för att hjälpa mot symtom på depression eller ångest
  • Reaktioner på trauma varierar avsevärt från person till person, och PTSD dyker inte alltid upp direkt efter den traumatiska händelsen. Symtom ger sig ofta till känna inom tre månader, men i vissa fall kan de lurar i månader eller år, eller så kan de komma och gå.
  • Inte alla veteraner har PTSD, och inte alla PTSD-drabbade är veteraner. PTSD kan drabba vem som helst och är ofta ett resultat av barndomens övergrepp eller fysiska eller sexuella övergrepp. Kvinnor drabbas av PTSD dubbelt så ofta som män.
  • Inte alla offer för trauma utvecklar sjukdomen. Vissa människor är naturligt mer motståndskraftiga mot traumatiska händelser, ofta tack vare ett starkt nätverk av stöd från vänner och familj.

 

Denna artikel publicerades på engelska på 2016-09-04 11:32:08 och översatt till Svenska år 2021.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

arton − 14 =

De senaste inläggen

Våra privata artiklar och pressmeddelanden