Sårbarhet och trauma

Barry Boyce, chefredaktör förMindful Magazine, säger att alla människor är sårbara varelser, och att sårbarhet är en del av att vara levande och öppen för en rad upplevelser när vi navigerar genom en värld som är osäker och skrämmande.

Även om vi är fysiskt och psykiskt sårbara, tenderar vi att frukta vår sårbarhet eftersom det hotar vår känsla av säkerhet och trygghet. Vi håller hårt i kontrollen, eftersom att slappna av i greppet väcker känslor av sårbarhet som vi kanske inte är redo att möta. Forskaren Brene Brown definierar sårbarhet som "Osäkerhet, risk och känslomässig exponering."

De flesta människor har upplevt någon form av trauma under sin livstid, vilket kan vara en engångshändelse som en bilolycka, eller en form av trauma som återkommer i månader eller till och med år. För många människor är trauman djupt rotade iförsummelse i barndomen ellermissbruk.

Olösta trauman kan leda till allvarligaångest,depression, och missbruk ellermissbruk som kan kräva drog- och alkoholbehandling eller rehab. Människor som har upplevt trauma kan ha problem med ilska, depression eller ångest. De har ofta svårt att reglera sina känslor, och de självmedicinerar ofta svåra känslor med droger och alkohol.

Trauma och självmord

Studier tyder på att personer som har upplevt trauma är mer benägna att begåsjälvmord. Detta är särskilt uppenbart för veteraner, för vilka trauman ochPTSD är verkligen frågor om liv och död. En självmordsdatarapport från 2012 utförd av U.S. Department of Veterans Affairs visar att i USA begår 22 veteraner självmord varje dag. Andelen självmord är störst under de första tre åren efter att ha lämnat militärtjänsten.

Att läka från trauma kräver sårbarhet

Offer för trauma och PTSD (posttraumatiskt stresssyndrom) är särskilt ovilliga att omfamna sin sårbarhet, vilket innebär att ge upp en viss kontroll och tillåta sig själva att känna svåra känslor. Men att återhämta sig från trauma kräver att man lär sig (eller lär sig om) hur man är sårbar.

Boyce konstaterar att människor som har upplevt allvarliga trauman måste förstå ochbli bekant med sina känslor, och låt sedan ångesten utvecklas och stiga till ytan där den kan åtgärdas. Att bli frisk innebär ofta att sätta upp små mål och att gradvis acceptera sårbarhet.

Trauma och Mindfulness Meditation

Utveckla nya vanor och metoder, inklusivemindfulness meditation, kan avbryta negativa tankemönster och hjälpa människor att komma i kontakt med länge begravda känslor. Forskning pekar på detregelbunden mindfulnessträning kan förändra hur hjärnan reagerar på trauman och påfrestningar som skadar tänkandet och det allmänna välbefinnandet.

Boyce kommenterar också att när vi är mitt i trauma, investeras vi i vår komfort och tenderar att glömma andras smärta. Men vi är alla utsatta för trauma. Att förstå denna gemensamhet hjälper oss att utveckla medkänsla, känna oss mindre isolerade och vara mer öppna för att hjälpa andra. Som ett resultat ansluter vi och får stöd från andra samtidigt som vi bygger sunda relationer och en sund gemenskap.

Boyce noterar också att människor är extremt motståndskraftiga med den enorma förmågan att studsa tillbaka från smärtsamma upplevelser och enorma motgångar. Men läkning kräver tid och tålamod, eftersom att återhämta sig från trauman inte sker omedelbart.

 

Denna artikel publicerades på engelska på 2016-05-29 14:56:42 och översatt till Svenska år 2021.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

9 + fyra =

De senaste inläggen

Våra privata artiklar och pressmeddelanden