Transkraniell magnetisk stimulering för depression

Kronisk depression är behandlingsbar för de flesta, men ibland ger inte rådgivning, antidepressiva mediciner och alternativa behandlingar såsom mindfulness-meditation för depression tillräcklig lindring. Forskare har länge sökt effektivare behandlingsformer, och det verkar som om transkraniell magnetisk stimulering (TMS) kan ge några svar.

TMS utvecklades på 1980-talet och godkändes av U.S. Food and Drug Administration 2008. Forskning pågår, men många studier visar mycket lovande. En långtidsstudie med 250 patienter visade att 68 procent visade förbättring efter ett år och 45 procent visade fullständig remission av symtom. Dessa resultat presenterades för American Psychiatric Association 2013.

Patienter som är intresserade av TMS-behandlingar kommer först att genomgå en fysisk och psykologisk bedömning för att säkerställa att behandlingen är lämplig. TMS kanske inte ger svar för alla, och det är omöjligt att säga i förväg om det kommer att fungera eller inte.

En TMS-session innebär placering av en elektromagnetisk spole nära pannan. Spolen levererar en elektrisk puls till den prefrontala cortex, den region av hjärnan som är involverad i humör och depression. Pulsen kan också aktivera andra delar av hjärnan som visar minskad aktivitet i samband med depression.

Behandlingar som ofta erbjuds på specialiserade, privata depressionskliniker eller rehab för depression, ordineras av en TMS-läkare och utförs av en läkare eller en utbildad tekniker. TMS-sessioner, som tar 30 till 40 minuter, är helt icke-invasiva och kräver inga kirurgiska ingrepp. Patienterna är vakna och alerta under hela behandlingen och kan omedelbart återgå till normala aktiviteter.

TMS är säkert för de flesta, men det finns några möjliga biverkningar. De vanligaste är lätt huvudvärk, yrsel och mindre obehag eller stickningar där elektroderna placerades. Vissa patienter rapporterar hörselnedsättning, eftersom TMS-maskinen är mycket högljudd. Detta händer dock sällan om öronen är ordentligt skyddade. I mycket sällsynta fall kan patienter uppleva mani eller kramper.

En behandlingskur kräver vanligtvis tre till fem sessioner per vecka under fyra till sex veckor. Vissa människor kan behöva enstaka "booster"-behandlingar om symtomen återkommer.

Fungerar TMS för missbruk och missbruk?

Forskning om TMS och missbruk är i sin linda och det är alldeles för tidigt att betrakta TMS som en effektiv behandling för missbruk. Till skillnad från depression, som behandlas i ett lättillgängligt område av hjärnan, kräver beroende behandling mycket djupare i den prefrontala cortex. Men preliminära studier tyder på att det kan finnas en viss minskning av cravings.

Vissa tvivel finns

Det medicinska samfundet har inte gett TMS ett fullständigt förtroendevotum. Alla är inte övertygade om att det fungerar, och vissa tycker att fördelarna är små till måttliga. Resultaten av nyare studier är dock mer positiva och vissa försäkringsbolag täcker nu TMS som behandling för depression.

Det verkar som om TMS kan vara värt ett försök för människor som har tröttnat andra former av behandling för depression. I vissa fall är TMS mest effektivt när det används i kombination med rådgivning, kosttillskott och i vissa fall medicinering.

 

Denna artikel publicerades på engelska på 2017-07-02 19:56:01 och översatt till Svenska år 2021.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

tre × två =

De senaste inläggen

Våra privata artiklar och pressmeddelanden