Vad är kognitiv beteendeterapi?

Kognitiv beteendeterapi (KBT), är en typ av samtalsterapi som skapades på 1960-talet. Till skillnad från vanlig samtalsterapi fokuserar KBT på både tänkande och beteende, och handlar om livet i nuet, inte vad som hände i det förflutna.

KBT bygger på idén att det finns en kraftfull koppling mellan tankar och känslor, och att många av livets problem inte härrör från stressiga händelser, utan den innebörd vi tillmäter dessa händelser.

För de flesta av oss började negativt tänkande i barndomen. När vi når vuxen ålder är våra tankemönster så väl etablerade att vi inte ens är medvetna om deras existens. KBT hjälper människor att identifiera destruktiva tankar som länge begravts.

Målet med KBT är att skapa ett partnerskap mellan terapeut och klient. Tillsammans utvärderas förvrängt tänkande och problemlösningsförmåga och strategier utarbetas för att hantera svåra känslor i en mer konstruktiv fråga.

Kognitiv beteendeterapi och beroende

För personer som kämpar med missbruksproblem och missbruk ökar KBT medvetenheten om destruktiva tankar och beteenden och de konsekvenser som kan bli följden. Även om KBT vanligtvis består av en-till-en-sessioner, används det ibland i grupper eller familjemiljöer.

KBT, som kan användas i samband med andra former av beroendebehandling, kan också ta itu meddepression,ångest,trauma eller andra problem som kan ligga till grund för missbruk.

Behandlingar kan också hjälpa mot sömnlöshet, sorg eller förlust, kronisk smärta, relationsproblem eller andra stressiga livssituationer.

Vad händer i en KBT-session?

Kognitiv beteendeterapi består i allmänhet av ett möte per vecka, vanligtvis en timme eller mindre. Sessionerna är strukturerade och börjar vanligtvis med en specifik plan eller ett ämne för dagen. KBT kan involvera ett antal olika tekniker, såsom journalföring,mindfulness meditation, självsäkerhetsträning eller olika övningar för att hjälpa klienten att bli mer medveten om negativa tankemönster.

Sessionerna inkluderar vanligtvis en kort diskussion om föregående möte och en plan för läxor som klienten kan göra mellan sessionerna.

Fungerar KBT?

Många studier tyder på att KBT kan åstadkomma verklig förändring som fortsätter långt efter att behandlingen avslutats. KBT är av kortare varaktighet än de flesta andra behandlingsmetoder, med förbättringar som vanligtvis sker inom fem till 10 månader, eller ibland så snart som åtta till 10 veckor.

Kognitiv beteendeterapi är inte ett mirakel och fungerar bara för personer som är redo att ingå i ett samarbete med terapeuten och som är villiga att investera tid och ansträngning i veckovisa hemuppgifter.

Hur man hittar en KBT-terapeut

Om du tror att kognitiv beteendeterapi kan vara till hjälp för dig, fråga din läkare om en remiss. Om du kämpar med missbruk eller missbruk har de flesta behandlingshem och rehab KBT-terapeuter anställd.

Se till att din terapeut är legitimerad och certifierad, och att hon har erfarenhet av ditt specifika problem. Var öppen och ärlig med din terapeut och håll dig till planen ni båda utarbetar. Ha tålamod. KBT fungerar snabbare än de flesta andra behandlingar, men det kräver fortfarande hårt arbete och uthållighet.

 

Denna artikel publicerades på engelska på 2018-07-15 11:43:08 och översatt till Svenska år 2021.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

nio + tolv =

De senaste inläggen

Våra privata artiklar och pressmeddelanden