Typer av terapi

På Paracelsus Recovery inkluderar vi Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) i många av våra behandlingsprogram. EMDR är effektivt vid behandling av många psykiska sjukdomar, såsom PTSD, ångest, depression och missbruk. Symtomen kan avta efter bara några få sessioner vilket gör det till en av de mest effektiva behandlingsmetoderna som finns.

Låt vår familj ta hand om din familj

Vi är en helt familjeägd och familjeägd klinik.

EMDR

Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) är en interaktiv psykoterapiteknik som används för att lindra symtomen på traumarelaterad stress och ångest. När vi upplever ett trauma, oavsett om det är till följd av en skilsmässa, förlusten av en nära anhörig, en livshotande upplevelse, ekonomisk förlust eller någon annan smärtsam situation, är det vanligt att man känner sig oförmögen att prata om händelsen. Varje gång vi minns upplevelsen kan vi känna oss överväldigade av de smärtsamma känslor som den utlöser och bli oförmögna att bearbeta händelsen och de känslor som är förknippade med den.

Under EMDR-terapi återkallar individen medvetet traumatiska minnen medan terapeuten riktar ögonen i en rörelse från sida till sida. Genom att göra detta är deras uppmärksamhet och ökade vaksamhet för fara på annat håll. Denna distraktion gör att bilderna och känslorna i samband med den traumatiska händelsen kan uppstå utan att överväldiga sinnet.

Som ett resultat av detta kan hjärnan påbörja sin naturliga läkningsprocess och individen kan börja undersöka de traumatiska minnena på ett mer reflekterande och kritiskt sätt. Sessionerna kan vara känslomässigt dränerande när sorg, sorg, ångest och rädsla släpps ut. Denna "frigörelse" är dock mycket fördelaktig för vår psykiska hälsa eftersom det är vår hjärna som bearbetar händelsen och släpper sin kontroll över våra liv.

Men även om EMDR är en mycket effektiv behandlingsmetod är den inte en ersättning för andra former av terapi. På Paracelsus Recovery införlivas EMDR-trauma-behandling i behandlingsplanen när det är lämpligt. EMDR-terapi är en aspekt av vår allomfattande behandlingsplan för boende med sessioner som utförs av kvalificerade och mycket skickliga EMDR-utövare. Innan några sessioner börjar kommer terapeuten att hjälpa dig att besluta om specifika EMDR-mål och en behandlingsplan.

Du kan läsa mer om EMDR-behandling på vår blogg.

360°-behandling - Den mest omfattande och heltäckande behandlingen i hela världen.

Läkarundersökningar
och behandlingar
Missbruk
Rådgivning
Omfattande
Psykoterapi
Ögonrörelsekänsliggörande
och upparbetning
Familj
Terapi
Psykologisk utbildning
Neurofeedback
Intervall Hypoxisk
Hyperoxisk behandling
Biokemisk
återställande
Probiotiska terapier
& Psykonutrition
Rådgivning om livsstil och näringslära
Bio Feedback
& Bio Resonans
Yoga
Reflexologi
& Akupunktur
Massage
Personlig träning

Vanliga frågor

EMDR är en mycket effektiv behandlingsmetod för PTSD (posttraumatiskt stressyndrom). EMDR-terapi aktiverar vår hjärnas naturliga önskan att läka, som kan störas av PTSD. Den uppmuntrar hjärnan att läka från sitt psykologiska trauma på ett sätt som liknar hur kroppen återhämtar sig från fysiska trauman.

Francine Shapiro, psykologen som uppfann EMDR på 1980-talet, hade alltid tänkt att EMDR skulle behandla ångest som utlöses av trauman. Därför är det en effektiv behandlingsmetod för generaliserat ångestsyndrom och paniksyndrom.

Studier visar att EMDR främst används för att behandla PTSD eller trauma, men att det också kan vara ett kraftfullt terapeutiskt verktyg för att behandla depression (MDD).

EMDR-behandling är ett helt icke-invasivt och säkert behandlingsförfarande. EMDR är dock en mycket känslomässigt dränerande upplevelse och kan leda till en tillfällig ökning av plågsamma minnen, flashbacks och mardrömmar när hjärnan bearbetar den traumatiska upplevelsen. Den ökade medvetenheten om tankarna kan också leda till yrsel.

Om det behövs kan Paracelsus Recovery erbjuda EMDR-behandling i London och Zürich.