Låt vår familj ta hand om din familj

Vi är en helt familjeägd och familjeägd klinik.

Vid Paracelsus Recovery, som främst arbetar med mycket kapitalstarka klienter, har vi sett hur en uppväxt i ett rikt hushåll kan påverka en individs psykiska hälsa. Vår forskning har visat att de rika inte är mindre sårbara för missbruk eller psykisk sjukdom än någon annan. Tvärtom kan rikedom öka en individs sannolikhet att möta dessa utmaningar. Barn som växer upp i välbärgade hem måste ofta navigera mellan höga förväntningar, känslomässig försummelse och brist på gränser, bland andra miljöfaktorer.

Alla dessa variabler kan öka det barnets chanser att använda missbruk som en copingmekanism. För att skapa större medvetenhet om sambandet mellan familjens välstånd och psykisk ohälsa har Paracelsus Recovery utformat en algoritm som ger en statistisk analys av ditt barns risk för en överdos.

In what generation of family wealth is your kid? (self made = 1st generation) 2
What amount of money can your kid spend per month? [USD] Less than 1000
How many times per week do you see your kid? (think of a normal week) 1
What’s the net worth of your family? [Millions USD] 2 to 10

Denna kalkylator för risk för överdosering har konstruerats av forskarteamet på Paracelsus Recovery. Den tillämpar en algoritm som kombinerar offentligt tillgängliga data, privat genomförda undersökningar bland mycket kapitalstarka familjer och privata kliniker samt information som erhållits från Paracelsus Recovery's erfarenhet av att behandla familjer som kämpar med missbruksproblem. Ingångsdata gäller barn i åldern 12-16 år och resultaten visar den statistiska sannolikheten för att barnet under sin livstid drabbas av en överdos av ett ämne (illegala droger, alkohol, receptbelagda mediciner) som leder till antingen död eller sjukhusvård.

DISCLAIMER: Denna överdosriskkalkylator har konstruerats av forskarteamet på Paracelsus Recovery. Den tillämpar en algoritm som kombinerar offentligt tillgängliga data, privat genomförda undersökningar bland extremt kapitalstarka familjer och privata kliniker samt kunskap som erhållits från Paracelsus Recovery:s omfattande expertis i behandling av rika personer och deras familjer i missbrukets grepp. Det är ett rent statistiskt verktyg som är utformat för att skapa medvetenhet och har ingen förutsägelseförmåga.

Detta forskningsdokument förklarar beräkningsverktygets logik och funktionalitet.

Om någon i din familj har ett problem - även om situationen verkar knepig och hopplös: Det finns hjälp! Kontakta oss gärna för att få veta mer om möjliga åtgärder. Du behöver inte börja med Rehab direkt, Paracelsus Recovery erbjuder också bedömningar.

.