Behandling och rehabilitering av narkotikamissbruk i bostäder 

På Paracelsus Recovery är våra behandlingsprogram för drogmissbruk 100 % individuellt anpassade och inte 12-stegsbehandlingar. Även om vi hjälper dig att hitta sätt att övervinna symptomen är vår prioritet att behandla grundorsakerna till ditt missbruk och säkerställa en långvarig återhämtning. I exklusiva omgivningar och omhändertagna av ett team av passionerade och mycket erfarna terapeuter och läkare, erbjuder Paracelsus Recovery en idealisk miljö för återhämtning av drogberoende.

Låt vår familj ta hand om din familj

Vi är en helt familjeägd och familjeägd klinik.

Hur behandlar vi narkotikamissbruk?

En dag på Paracelsus Recovery

Play

Behandling av narkotikamissbruk

På Paracelsus Recovery använder vi ett omfattande, tvärvetenskapligt tillvägagångssätt som tar itu med alla underliggande orsaker till ditt missbruksberoende, inte bara symtomen. Vid ankomsten görs en grundlig bedömning för att fastställa exakt vilken behandling och terapi som krävs och för att identifiera eventuella fysiska, medicinska och psykologiska problem som kräver särskild uppmärksamhet. Bedömningen omfattar en fullständig medicinsk kontroll inklusive omfattande laboratorietester, en funktionell hälsobedömning, en genomgång av medicinsk historia och av nuvarande och tidigare medicinering, en omfattande psykiatrisk bedömning, en bedömning av substansanvändning samt en bedömning av livsstil och näringslära. Vi kommer att utforma en individuell behandlingsplan utifrån resultaten av dessa bedömningar. För en-till-en-behandling av drogberoende kommer vårt team av välrenommerade specialistterapeuter och läkare att arbeta exklusivt med dig. Dessutom kommer en “live-in” terapeut att finnas tillgänglig för emotionellt stöd dygnet runt under hela din vistelse. Om det anses nödvändigt utför vi en säker, medicinskt övervakad abstinens från drogen/drogerna. Detta övervakas av vår läkare och psykiater och övervakas 24 timmar om dygnet av vårt kliniska sjukskötersketeam. 

360-graders behandlingsmetod — Den mest omfattande och heltäckande behandlingen i hela världen.

Läkarundersökningar
& Behandlingar
Missbruk
Rådgivning
Omfattande
Psykoterapi
Ögonrörelse- och desensibilisering
och upparbetning (EMDR)
Familj
Terapi
Psykoedukation 
Neurofeedback 
Intervall Hypoxisk
Hyperoxisk behandling
Biokemisk
återställande
Probiotiska terapier
& Psykonutrition
Rådgivning om livsstil och näringslära 
Biofeedback
& Bioresonans
Yoga 
Reflexologi
& Akupunktur
Massage 
Personlig träning 
“Mitt i vintern fann jag att det fanns en oövervinnerlig sommar inom mig. Och det gör mig glad. För den säger att oavsett hur hårt världen trycker mot mig, så finns det något starkare inom mig – något bättre, som trycker tillbaka direkt.”

Albert Camus i The Outsider.

Narkotikamissbruk som vi behandlar

Narkotikamissbruk

När vi ägnar oss åt en aktivitet som håller oss vid liv eller stimulerar oss skickar hjärnan ut en välmående kemikalie som kallas dopamin. Dopamin ger oss en känsla av tillfredsställelse som uppmuntrar oss att upprepa denna handling. Amfetamin, kokain och andra beroendeframkallande droger kapar i princip detta system och sprider upp till tio gånger mer dopamin än vanligt.

Det är dessa dopaminhugg som skapar de tanke- och känslomönster som ligger till grund för missbruk. När vi är otillfredsställda med vissa områden i våra liv, antingen fysiskt, psykologiskt eller socialt, kan droger börja ge oss det dopamin vi är sugna på.

Med upprepad användning av giftiga ämnen anpassar sig våra hjärnor. För det första minskar dessa beteendemönster den inverkan som drogen har på cellerna i belöningskretsen. Som en följd av detta skickas mindre dopamin ut och personen får mindre av ett “rus”. Denna effekt är känd som tolerans. Den leder till att människor måste ta mer och mer av drogen för att uppnå den där känslan av extatisk tillfredsställelse. Dessa anpassningar i hjärnan gör ofta att personen blir mer och mer fixerad vid drogen och mindre kapabel att finna njutning i andra saker som de en gång tyckte om, t.ex. sex, mat, relationer eller sociala aktiviteter.

Vanliga frågor

Avgifterna för behandlingsprogrammen för narkotikamissbruk på Paracelsus Recovery börjar på 80 000 CHF per vecka för ett program på över fyra veckor. Det finns även kortare program tillgängliga. Du kan hitta mer information om våra priser här/a>.

Paracelsus Recovery är ett behandlingscenter som specialiserar sig på behandling av drogberoende och relaterade fysiska och psykiska hälsoproblem. Vi erbjuder den mest omfattande och exklusiva behandling som finns tillgänglig, med hela teamet dedikerat till din återhämtning.

Som teamet rekommenderar erbjuder vi omfattande eftervårdstjänster för att säkerställa att din återhämtning är långvarig och stabil. Inom ramen för vår eftervårdsplan kommer vi att förse dig med copingmetoder som hjälper dig att återupprätta välbefinnande och tillfredsställelse inom varje område av ditt liv. Även om det inte är obligatoriskt, uppmuntrar vi också starkt din partner eller primära familjemedlemmar att delta i par- eller familjeterapisessioner under behandlingen.

Vi förstår att det för många personer inte är möjligt att ta en månad av sitt liv för att genomgå behandling. Därför erbjuder vi förutom vårt djupgående behandlingsprogram för boende även ett 7–14 dagars Executive Detox Program i Zürich och London. Vårt Executive Detox Program är en mycket intensiv behandlingskurs som syftar till att avgifta kropp och själ efter en period av överdriven användning av alkohol, droger eller läkemedel. Det ger ett säkert abstinensförfarande och återställer välbefinnandet på cellulär, fysisk och psykologisk nivå. Du kan läsa mer om vårt Executive Detox Program här.

.

Paracelsus Recovery kan erbjuda behandling av drogberoende i London och Zürich eller var som helst i världen på begäran.

Om ditt missbruk påverkar ditt liv och dina relationer negativt kan du ha ett missbruk och behöva behandling. Symtom på drogberoende är bland annat att du känner bristande kontroll över ditt missbruk, att du vill sluta men inte kan sluta, intensivt sug, abstinenssymtom, förlust av intresse för aktiviteter som du en gång tyckte om och en ständigt ökande toleransnivå för substansen.

Träffa teamet som ansvarar för behandlingen av narkotikamissbruk

Mer