Intervju med SkyNews

Vår VD Dr Marta Ra på SkyNews om psykisk ohälsa i styrelserummen.

Psykisk hälsa och välstånd

Jan Gerber från Paracelsus Recovery & Dr Leon van Huyssteen