Typer av terapi

På Paracelsus Recovery är psykoedukation en integrerad del av vår omfattande behandlingsmodell. Psykoedukation ger dig de resurser och den information som behövs för att förstå ditt psykiska hälsotillstånd. Som namnet antyder innebär tekniken en kombination av psykologi och utbildning.

Låt vår familj ta hand om din familj

Vi är en helt familjeägd och familjeägd klinik.

Psykoedukation och återhämtning

Ett av huvudmålen med alla behandlingsprogram är att ge människor möjlighet att leva ett hälsosammare och lyckligare liv. För att uppnå detta mål är det viktigt att skaffa sig en adekvat förståelse för varför du upplever svårigheter.

På Paracelsus Recovery kommer vi att tillhandahålla praktiska, evidensbaserade tekniker för att förstå och hantera ett psykiskt sjukdomstillstånd eller missbruk. Om en person till exempel lider av panikångest, skulle vårt expertteam förse honom eller henne med information om hjärnans nervbanor och vad som händer i nervsystemet under en panikattack.

När vi väl förstår dessa aspekter av oss själva, är vi mer kapabla att känna igen negativa tankemönster och beteenden när de uppstår. När vi kan känna igen våra tankar har vi mer kontroll över hur vi reagerar på dem. Som det gamla talesättet säger, kunskap är makt.

Vi inkluderar psykoedukation i både de enskilda sessionerna och med terapeuten som bor i huset. Vårt expertteam kommer att förse dig med de praktiska verktyg och utbildningsresurser som behövs för att ändra maladaptiva copingmekanismer och säkerställa en robust och långvarig återhämtning.

Psykoedukation spelar en viktig roll i alla våra behandlingsprogram i både Zürich och London.

360-graders behandlingsmetod - den mest omfattande och heltäckande behandlingen i världen

Läkarundersökningar
och behandlingar
Missbruk
Rådgivning
Omfattande
Psykoterapi
Ögonrörelse- och desensibilisering
och upparbetning (EMDR)
Familj
Terapi
Psykoedukation
Neurofeedback
Intervall Hypoxisk
Hyperoxisk behandling
Biokemisk
återställande
Probiotiska terapier
& Psykonutrition
Rådgivning om livsstil och näringslära
Biofeedback
& Bioresonans
Yoga
Reflexologi
& Akupunktur
Massage
Personlig träning

Vanliga frågor

Psykoedukation är en terapeutisk åtgärd som används för att utbilda en person som kämpar med psykiska problem om sitt tillstånd. Syftet med psykoedukation är att hjälpa dig att förstå ditt tillstånd så att du när du återvänder hem kan informera dina nära och kära om din psykiska hälsa. På så sätt kan psykoedukation bidra till att förbättra dina relationer och säkerställa en långvarig återhämtning.

Några studier och experter bekräftar att psykoedukation, när den används tillsammans med andra terapeutiska metoder, är mycket fördelaktigt. Många kliniska prövningar visar att program för psykoedukation förbättrar de psykosociala resultaten och bidrar till att förebygga återfall.

Forskning visar att psykoedukation som terapeutisk åtgärd kan vara mycket effektiv för personer som lider av lindrig depression.

Psykoedukation har visat sig bidra till att förebygga återfall, minska självskadebeteende, förbättra relationer och öka självkänslan bland många andra fördelar.

Psykoutbildning är bra för både dig och din partner och/eller närmaste familjemedlemmar. När det är lämpligt och i samförstånd med varje klient kan vi erbjuda gemensamma psykoedukationstillfällen. Syftet med dessa sessioner är att förklara behandlingsprocessen och diskutera hur både du och din familj kan förbereda er för er hemkomst och ta upp eventuella problem eller utmaningar som kan uppstå.

Träffa teamet som ansvarar för psykoedukationsterapi

Mer